Visa yhutbildningar.se som: Mobil

Påbyggnadsutbildning

Påbyggnadsutbildning (PU)

Vad är påbyggnadsutbildning?

Påbyggnadsutbildning (PU) är yrkesutbildning som genomförs inom ramen för kommunal vuxenutbildning. Utbildningens syfte är att ge vuxna en yrkesutbildning som leder till arbete.

Vad händer med påbyggnadsutbildningen?

Efter den 31 augusti 2009 kan inga nya påbyggnadsutbildningar startas. De utbildningar som redan är påbörjade kan fullföljas enligt nu gällande förordningar.