Varför ska du välja en Yrkeshögskoleutbildning?

Korta utbildningar med mycket praktik, kontakter med näringslivet och stor chans till jobb. Dessutom är utbildningarna i princip avgiftsfria samt studiestödsberättigade. Låter det för bra för att vara sant? Detta är tanken bakom de nya yrkeshögskoleutbildningarna som startar runt om i landet under hösten.

Yrkeshögskolan (YH) består av utbildningar som bygger på kunskap från arbetslivet och som inte är universitets- eller högskoleutbildningar. Det innebär att bland annat kvalificerade yrkesutbildningar ingår i yrkeshögskolan. Utgångspunkten är att utbildningarna ska präglas av arbetsmarknadsrelevans och arbetslivsanknytning.

Skillnaden med Yrkeshögskoleutbildning

Det finns flera skillnader mellan yrkeshögskoleutbildningar och traditionella högskoleutbildningar.  Högskoleutbildningar är forskningsanknutna och tillfredsställer långsiktiga behov på marknaden, medan YH-utbildningarna är arbetslivsanpassade och formas utifrån arbetslivets krav på kompetens när det gäller praktiska yrkeskunskaper.

Mats Miljand, överdirektör för Myndigheten för yrkeshögskolan, menar att YH-utbildningarna är flexiblare än de traditionella högskoleutbildningarna.

– Ingen YH-utbildning är permanent utan utbudet av utbildningar anpassar sig ständigt till arbets-marknadens skiftande behov. 

Utbildningar inom yrkeshögskolan och KY-utbildningarna är snarlika men inte identiska.

– Det finns skillnader men dessa är inte märkbara för den studerande utan ligger mer på myndighetsnivå, förklarar Mats Miljand.

I likhet med KY-utbildningarna innehåller YH-utbildningarna en stor del praktik och är anpassade efter arbetsmarknadens behov. En skillnad är att YH-utbildningarna kan ge två olika examen; yrkeshögskoleexamen (1 år) och kvalificerad yrkeshögskoleexamen (2 år). KY-utbildningar finns kvar till och med 2013. Därefter finns bara YH-utbildningar

YH-utbildningarna är arbetsanpassade till marknadens behov

De första YH-utbildningarna som startade hösten 2009 var främst inom områdena ekonomi, administration och försäljning, samt hälso- och sjukvård. Vilka utbildningsområden som startar i framtiden kommer enligt Mats Miljand bero  dels på vilka an-sökningar som kommer till Myndigheten för yrkeshögskolan och dels på hur arbetsmarknaden ser ut.

Det är upp till utbildnings-anordnarna att bestämma när under året deras yrkeshögskoleutbildning kommer att starta.

– Därför är det viktigt för studenter att aktivt hålla utkik efter utbild-ningarna, säger Mats Miljand.

Goda utsikter med YH-utbildning

Yrkeshögskoleutbildningarna har hög arbetsmarknadsrelevans eftersom de kommer till stånd och utvecklas för att tillgodose ett behov av vissa kvalifikationer på arbetsmarknaden. I likhet med KY-utbildningarna startas yrkeshögskoleutbildningarna bara om arbetsmarknaden efterfrågat en särskild kompetens. Nio av tio får jobb tre månader efter en kvalificerad yrkesexamen, och 86% av dessa har jobb inom utbildningens område.


Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få inspiration och hjälp inför ditt utbildningsval!
Logga in