Visa yhutbildningar.se som: Mobil

KY-utbildning

Vad är KY-utbildning?

KY-utbildning är en eftergymnasial utbildningsform på högskolenivå som berättigar till studiemedel, och som blev en del av det svenska utbildningssystemet 2002.

En av grundidéerna med KY-utbildning är att kontinuerligt kombinera undervisning med lärande i arbetslivet under hela studietiden. Inom KY-utbildning kallas den arbetsplatsförlagda delen för LIA - lärande i arbete. Det här medför i sin tur att KY-utbildningarna ständigt anpassas för att möta näringslivets behov på arbetskraft.

Jobbmöjligheter efter KY-utbildning?

Eftersom KY-utbildningar är skapade och anpassade för att täcka upp en efterfrågan och ett behov som finns på arbetsmarknaden är jobbsökningsprocessen ofta betydligt kortare för den som gått en KY-utbildning än för den med akademisk examen, vilket betyder att det är lättare att få jobb!

En rapport som SCB släppte i mars 2008, visade att det går bra för studenterna med KY-examen. Av alla som tagit examen under 2006 hade nio av tio ett kvalificerat arbete eller ett eget företag året efter. Redan inom en månad har 65 procent anställning eller eget företag. 5 procent fortsätter att studera efter avslutad KY-utbildning.

Vad händer med KY-utbildningarna vid införandet av YH?

Lagen om yrkeshögskolan gäller för utbildningar som påbörjades efter den 1 juli 2009. Därför kommer även lagen för kvalificerad yrkesutbildning fortfarande gälla under en övergångsperiod för dom KY-utbildningar som blev godkända före den 15 april 2009 och har beviljats statligt stöd för kvalificerad yrkesutbildning. Denna övergångsperiod kommer att pågå till och med 2013 för att samtliga godkända utbildningar som påbörjats skall hinna slutföras. Efter den 31 december 2013 kommer det inte att finnas kvar några KY-utbildningar utan då kommer det endast finnas YH-utbildningar.

Här hittar du YH-utbildningar!


Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få inspiration och hjälp inför ditt utbildningsval!
Logga in