Visa yhutbildningar.se som: Mobil

Affärsutveckling inom hållbar natur- och kulturturism

Akademi Båstad Yrkeshögskola
Sammanfattning
Yh-utbildning
Båstad, Distans
53 veckor
75 %
Studiemedelsberättigad
Kommande starter
Båstad
September 2019 
Distans
September 2019 

Affärsutveckling inom hållbar natur- och kulturturism

Affärsutvecklare inom hållbar natur- och kulturturism

Intresset ökar ständigt för vår i många delar orörda natur och tillgången till den. Genom vår unika allemansrätt och våra skyddade områden är Sverige attraktivt både nationellt och internationellt.När värdefulla natur- och kulturområden blir attraktioner för friluftsliv, turism och besöksnäring bidrar man också till lokal utveckling genom att skapa arbetstillfällen och främjande av lokal kultur och lokala produkter.

Denna utbildning är för dig som vill arbeta med natur- och kulturturism med inriktning på en hållbar utveckling av näringen och dess produkter. I utbildningen fokuserar vi på hållbarhet inom tre områden; miljö, social och ekonomisk hållbarhet. Du får den kunskap som behövs för att arbeta med utomhusturism, antingen i ett företag, på en destination eller som egen företagare. 
Utbildningen ger dig kunskap om turismnäringen i stort men fokus ligger på aktivitetsbaserad turism inom natur och kultur, vandring, cykling, ridning, klättring, kayaking….Listan kan göras lång! 

Vilka är fördelarna med att studera Affärsutvecklare inom hållbar natur- och kulturturism?

  • Utbildningen pågår ca 13 månader och går på distans med 75% studietakt.Du är i Båstad ca 3 dagar i månaden och kan kombinera dina studier med jobb.
  • Bredden på utbildningen gör att den passar dig som vill komma in i näringen antingen som anställd eller egenföretagare, men den passar även för dig som redan jobbar inom turismnäringen men vill fördjupa dina kunskaper.
  • Utbildningen ger dig möjlighet till ett stort kontaktnät i branschen via kursansvariga, gästföreläsare, LIA- praktik, studiebesök och såklart även genom den klass du kommer att gå i.
  • Utbildningen är skapad tillsammans med branschen och ger dig rätt verktyg för att arbeta med hållbar natur – och kulturturism.

Så ansöker du

Grundläggande behörighetskrav:
Slutförd svensk eller utländsk gymnasieutbildning eller motsvarande, alternativt praktisk erfarenhet, eller motsvarande förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskilda behörighetskrav:
Lägst betyg E i följande ämnen (eller motsvarande):
– Matematik 2  
– Engelska 6

Inget krav på förkunskaper från specifikt gymnasieprogram.

Urval:
Urvalsgrunderna är branschrelaterad utbildning, yrkeserfarenhet samt särskilt prov. 

Utbildningsperiod:
September 2019 – oktober 2020. Deltid 75%.

Ansökan:
Du söker till utbildningen via Yh-antagning. Glöm inte att bifoga alla de underlag som vi behöver för att kunna avgöra om du är behörig till utbildningen. 

Reell kompetens:
Du som helt eller delvis saknar den formella behörigheten, gäller både grundläggande behörighet och särskilda förkunskapskrav, kan åberopa reell kompetens. Detta innebär att du ber oss pröva din behörighet på andra grunder än formella betyg.

Kursinnehåll

Hållbar natur. och kulturturism 25 YH-poäng

I kursen ingår bl.a:
- Besöksnäring
- Omvärldsanalys
- Agenda 2030
- Allemansrätt, miljö och naturskydd

Att bedriva outdoor-turism, 35 YH-poäng

I kursen ingår bl.a:
- Att vara företagare inom utomhusbaserad turism
- Gruppledarskap och värdskap
- Certifieringar, säkerhetsanalyser, tillstånd och försäkringsfrågor

Att utveckla destinationer och koncept, 35 YH-poäng

I kursen ingår bl.a:
- Koncept- och destinationsutveckling
- Målgruppsanalyser
- Digitalmarknadsföring och storytelling
- Presentationsteknik

Kvalitetssäkring och hållbarhet, 25 YH-poäng

I kursen ingår bl.a:
- Hållbarhet i verksamheter
- Miljö- och kvalitetsarbete

Företagsekonomi och marknad, 40 YH-poäng

I kursen ingår bl.a:
- Företagande och verksamhetsutveckling
- Företagsekonomiska modeller, marknadsföring och lönsamhet
- Affärsplanering, budgetering, förståelse av bokföring, samt prissättning och Revenue Management

LIA , 35 YH-poäng

Under LIA-perioden ska du under handledning omsätta dina kunskaper från undervisningen i skolan praktiskt. Du kan under LIA perioden utveckla en egen verksamhet eller göra din praktik i en befintlig verksamhet. En kurs där du får fördjupad insikt i branschen och kan omsätta din kunskap i praktiken.

Examensarbete, 10 YH-poäng

Under denna kurs ska du omsätta dina kunskaper från undervisningen och din LIA-period till en rapport eller affärsutvecklingsplan för: ditt eget företag, en ny verksamhet, eller någon befintlig verksamhet. Kursen tar utgångspunkt i tidigare kursers mål och syften, samt tillämpbara delar av Agenda 2030.

Vem vänder utbildningen sig till?

Vill du arbeta med natur- och kulturturism med fokus på en hållbar utveckling av näringen och dess produkter? Då är detta utbildningen för dig!
Du får kunskap om turismnäringen i stort men fokus ligger på aktivitetsbaserad turism inom natur och kultur. Efter utbildningen kanske du startar eget företag eller så jobbar du med utveckling på en destination, kanske hjälper du företag att utveckla sina produkter, du samordnar utvecklingsprojekt eller så hittar vi dig som destinationscoach i någon av Sveriges kommuner.

Möjligheterna efter avslutad utbildning är många, du väljer!

Examen & Intyg

Fullständig utbildning där alla delar är bedömda med minst godkänt resultat leder till en Yrkeshögskoleexamen. 

Kostnader

Utbildningen av avgiftsfri och berättigar till CSN-studiemedel.

Akademi Båstad Yrkeshögskola

Akademi Båstad Yrkeshögskola

EN UTBILDNINGSANORDNARE MED LÅNG ERFARENHET! Akademi Båstad Yrkeshögskola erbjuder utbildningar inom olika yrkesområden. T.ex. Besöksnäring, Trädgård, Ledarskap, Revenue Management, Restaurang och Vård. Samtliga Yh-utbildningar är framtagna i samarbete med respektive bransch. Det betyder att utbildningarna innehåller kurser som är väl...


Läs mer om Akademi Båstad Yrkeshögskola och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Affärsutveckling inom hållbar natur- och kulturturism

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Akademi Båstad Yrkeshögskola

Lyckan 15
269 22 Båstad

Kursinnehåll

Hållbar natur. och kulturturism 25 YH-poäng

I kursen ingår bl.a:
- Besöksnäring
- Omvärldsanalys
- Agenda 2030
- Allemansrätt, miljö och naturskydd

Att bedriva outdoor-turism, 35 YH-poäng

I kursen ingår bl.a:
- Att vara företagare inom utomhusbaserad turism
- Gruppledarskap och värdskap
- Certifieringar, säkerhetsanalyser, tillstånd och försäkringsfrågor

Att utveckla destinationer och koncept, 35 YH-poäng

I kursen ingår bl.a:
- Koncept- och destinationsutveckling
- Målgruppsanalyser
- Digitalmarknadsföring och storytelling
- Presentationsteknik

Kvalitetssäkring och hållbarhet, 25 YH-poäng

I kursen ingår bl.a:
- Hållbarhet i verksamheter
- Miljö- och kvalitetsarbete

Företagsekonomi och marknad, 40 YH-poäng

I kursen ingår bl.a:
- Företagande och verksamhetsutveckling
- Företagsekonomiska modeller, marknadsföring och lönsamhet
- Affärsplanering, budgetering, förståelse av bokföring, samt prissättning och Revenue Management

LIA , 35 YH-poäng

Under LIA-perioden ska du under handledning omsätta dina kunskaper från undervisningen i skolan praktiskt. Du kan under LIA perioden utveckla en egen verksamhet eller göra din praktik i en befintlig verksamhet. En kurs där du får fördjupad insikt i branschen och kan omsätta din kunskap i praktiken.

Examensarbete, 10 YH-poäng

Under denna kurs ska du omsätta dina kunskaper från undervisningen och din LIA-period till en rapport eller affärsutvecklingsplan för: ditt eget företag, en ny verksamhet, eller någon befintlig verksamhet. Kursen tar utgångspunkt i tidigare kursers mål och syften, samt tillämpbara delar av Agenda 2030.

Beställ information

För att få mer information om Affärsutveckling inom hållbar natur- och kulturturism via mejl, fyll i följande uppgifter:

Recensioner

Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.