Dagvattenhantering i utemiljö

Akademi Båstad Yrkeshögskola
Sammanfattning
Korta YH-utbildningar
Distans
20 veckor
Deltid, distans
CSN-berättigad

Om utbildningen

Vill du öka dina kunskaper om dagvattenhantering och bidra till ett hållbart samhälle? Genom att använda naturens egna lösningar inför de problem vi står inför kan du vara med och bidra till en hållbar utveckling. Utbildningen riktar sig till dig som är yrkesverksam inom skötsel och anläggning och vill kompetensutvecklas inom hållbar dagvattenhantering.

Kursen startar under hösten 2021. Utbildningen omfattar 50 YH-poäng och bedrivs på distans med träffar. 3 fysiska träffar á 2 dagar i Båstad + 2 digitala träffar á 2 dagar, resterande tid är självstudier. 50% studietakt, dvs. 20 veckors studier. Distansformen passar även dig som arbetar. Upplägget är anpassat efter att de studerande skall ges en möjlighet att förankra utbildningens innehåll i sin egen verksamhet. Under studietiden kommer det att ges möjlighet att utgå ifrån sin egen närmiljö och de erhållna kunskaperna kommer att kunna appliceras direkt i befintlig verksamhet.

Syfte

Kursen riktar sig till yrkesverksamma, ex. arbetsledare och personal inom anläggning, skötsel och utemiljödesign inom offentlig och privat sektor som vill kompetensutvecklas inom dagvattenhantering i den mindre skalan. Under kursen behandlas olika dagvattenlösningar för en hållbar anläggning och skötsel av utemiljöer och hur dessa kan implementeras i miljön. Kursen ger verktyg för att bidra till att nå flera av de vattenmål som FN och Riksdagen satt upp, ex. grundvatten av god kvalitet, levande vattendrag, myllrande våtmarker, gynna ekosystem, biologisk mångfald och hållbara städer.

Målet är att den studerande efter genomförd kurs skall ha god kännedom om dagvattenhantering och självständigt skall kunna utforma, utveckla och anlägga enklare lösningar för dagvattenhantering och bevattning. De erhållna kunskaperna kommer att kunna appliceras direkt i befintlig verksamhet.

För mer information om Dagvattenhantering i utemiljö, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Varför välja Akademi Båstad Yrkeshögskola?

Externa föreläsare

Samarbete med

branscher

Behov på

arbetsmarknaden

Utbildningens innehåll

Beskrivning av utbildningens innehåll

Kursen ger fördjupad kunskap om lokalt omhändertagande av dagvatten, LOD, i utemiljöer och hur olika lösningar kan implementeras i utemiljön för fördröjning och rening.

Under kursen behandlas exempelvis:

  • - Fördröjning av vatten med ex. torra dammar/översilningsytor, diken/svackdiken, biofilter/regnbäddar och gröna tak.
  • - Olika infiltrationsanläggningar, ex. skelettkonstruktioner, makadam/kross-diken och permeabla beläggningar.
  • - Öppna sedimentationsanläggningar, ex. våta dammar, våtmarker och skärmbassänger.
  • - Underjordiska anläggningar, ex. olika typer av magasin/stenkistor.
  • - Bevattningslösningar för att samla, förvara och sprida vatten.
  • - Skötsel av vattenanläggningar, ex. slåtterrensning av diken.
  • - Hur man kan bedöma och öka upplevelsevärdet ur ett ekosystemtjänstperspektiv vid vattenspeglar för att gynna rekreation och friluftsliv.
  • - Nederbörd, skyfall, vattnets väg, avrinning, vattenflöde, infiltration, reningsprocessen/filter och vattenkvalitet.

Vem vänder utbildningen sig till?

Utbildningen riktar sig till dig som är yrkesverksam inom skötsel och anläggning och vill kompetensutvecklas inom dagvattenhantering och hur dessa kan implementeras i utemiljön.

Så ansöker du

Grundläggande behörighet

Slutförd svensk eller utländsk gymnasieutbildning eller motsvarande, alternativt praktisk erfarenhet, eller motsvarande förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Krav på särskilda förkunskaper

Lägst betyg E i följande ämnen (eller motsvarande): Marken och växternas biologi – Växtkunskap 1 – Fordon och redskap.Det krävs även yrkeserfarenhet minst 1 år på heltid eller minst 2 år på halvtid inom arbete med skötsel och anläggning.

Utbildningsperiod:
Oktober 2022 – mars 2023. 50%.

Ansökan:
Du söker till utbildningen via YH-antagning.  Glöm inte att bifoga alla de underlag som vi behöver för att kunna avgöra om du är behörig till utbildningen. 

Reell kompetens:
Du som helt eller delvis saknar den formella behörigheten, gäller både grundläggande behörighet och särskilda förkunskapskrav, kan åberopa reell kompetens. Detta innebär att du ber oss pröva din behörighet på andra grunder än formella betyg.

Akademi Båstad Yrkeshögskola

EN UTBILDNINGSANORDNARE MED LÅNG ERFARENHET! Akademi Båstad Yrkeshögskola erbjuder utbildningar inom olika yrkesområden. T.ex. Besöksnäring, Trädgård, Ledarskap, Revenue Management, Restaurang och Vård. Samtliga Yh-utbildningar är framtagna i samarbete med respektive bransch. Det betyder att utbildningarna innehåller kurser som är väl...


Läs mer om Akademi Båstad Yrkeshögskola och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Dagvattenhantering i utemiljö

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Akademi Båstad Yrkeshögskola

Lyckan 15
269 22 Båstad

Tel: 0431-772 18
akademi.bastad.se

Beställ information

För att få mer information om utbildningen Dagvattenhantering i utemiljö från Akademi Båstad Yrkeshögskola, fyll i följande uppgifter:

Recensioner

Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.