Visa yhutbildningar.se som: Mobil

KOORDINATOR INOM BESÖKSNÄRINGEN

Akademi Båstad Yrkeshögskola
Sammanfattning
Yh-utbildning
Båstad
80 veckor
Heltid
CSN-berättigad
Kommande starter

Plats & start


Båstad
Augusti 2020

Båstad
Augusti 2020

Videoreportage

   

KOORDINATOR INOM BESÖKSNÄRINGEN

UTBILDNINGEN ÖPPNAR MÅNGA DÖRRAR!

Efter examen kan du t.ex. arbeta med projektledning, turism- och affärsutveckling, eventproduktion eller marknadskommunikation.

Utbildningen är indelad i kurser utifrån yrkesområden inom besöksnäringen för att skapa en helhetsbild för området. Utbildningen inleds med grundläggande kunskaper inom bland annat turism, ekonomi och marknadsföring, vilket ger en bred kunskapsbas att utvecklas från. Därefter fokuserar utbildningen på mer specifika områden som t.ex. besöksnäring, projektledning, försäljning, affärsutveckling och ledarskap.

Detta i kombination med fyra LIA-perioder ger dig en helhetssyn, praktisk erfarenhet och ett brett nätverk.

Under utbildningens sista del sker en individuell fördjupning som ger spetskompetens för arbete i branschen.

Under utbildningen fokuseras det även en hel del på mjuka värden så som service och attityd/inställning.  Du erbjuds även att genomföra en s.k DISC-analys. Denna hjälper till att bättre förstå sig själv och andras beteenden. DISC är ett av världens mest använda personlighetsverktyg för att utveckla människors självkännedom och kommunikation.

Lärande i arbete (LIA)

Under 28 veckor kommer du att utbildas på olika företag i branschen där du får möjlighet att omsätta dina teoretiska kunskaper praktiskt. LIA fördelas över fyra perioder som gör att du utbildas och utvecklas inom flera inriktningar/nivåer.
Akademi Båstad Yrkeshögskola har lång erfarenhet av Yh-utbildning och samarbetar med många ledande företag, vilket skapar ett värdefullt kontaktnät. Vår utbildning är en väl inarbetad rekryteringsbas för branschen.

För mer information om KOORDINATOR INOM BESÖKSNÄRINGEN, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Grundläggande behörighetskrav:
Slutförd svensk eller utländsk gymnasieutbildning eller motsvarande, alternativt praktisk erfarenhet, eller motsvarande förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskilda behörighetskrav:
Lägst betyg E i följande ämnen (eller motsvarande):
– Svenska 2  
– Engelska 6

Inget krav på förkunskaper från specifikt gymnasieprogram.

Urval:
Branschrelaterad utbildning, praktiskt och teoretiskt test samt intervju/samtal.

Utbildningsperiod:
Augusti 2020 – maj 2022. Heltid.

Ansökan:
Du söker till utbildningen via Yh-antagning. Glöm inte att bifoga alla de underlag som vi behöver för att kunna avgöra om du är behörig till utbildningen. 

Reell kompetens:
Du som helt eller delvis saknar den formella behörigheten, gäller både grundläggande behörighet och särskilda förkunskapskrav, kan åberopa reell kompetens. Detta innebär att du ber oss pröva din behörighet på andra grunder än formella betyg.

Kursinnehåll

BRANSCHKUNSKAP 50 Yh-poäng

I kursen ingår bl.a:
- Besöksnäring
- Turismkonsumtion
- Service, värdskap och gruppbeteende

AFFÄRSINRIKTAD FÖRETAGSEKONOMI 35 Yh-poäng

I kursen ingår bl.a:
- Företagsekonomi
- Kalkylering
- Revenue Management

MARKNADSKOMMUNIKATION 40 Yh-poäng

I kursen ingår bl.a:
- Marknadsföring och marknadskommunikation
- Content marketing 
- Varumärkeskunskap
- SEO och SEM
- Sociala medier och annonsering

PROJEKTLEDNING OCH METODIK INOM EVENT 30 Yh-poäng

I kursen ingår bl.a:
- Projektledning
- Projektmetodik
- Konceptutveckling inom event/evenemang
- Upplevelseindustri

AFFÄRSUTVECKLING OCH FÖRSÄLJNING 25 Yh-poäng

I kursen ingår bl.a:
- Affärsutveckling
- Försäljning
- Köparens innehållsresa
- Customer Relationship Management (CRM)

HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 30 Yh-poäng

I kursen ingår bl.a:
- Hållbar utveckling
- Ansvarsfull turism
- Turismens positiva och negativa effekter
- Olika hållbarhetssystem
- Mental beredskap och kommunikation

LEDARSKAP 35 Yh-poäng

I kursen ingår bl.a:
- Organisationsteori och ledarskap
- Personaladministration
- Beteendeteorier och konflikthantering
- Employer Branding

EXAMENSARBETE 15 Yh-poäng

I kursen ingår bl.a:
- Examensarbete
- Kritiskt granskande och opponering

LIA 1, 35 Yh-poäng
Den första LIA-kursen syftar till att skapa förståelse för yrkesrollen och praktiskt arbete i branschen. Under denna LIA-period ska den studerande framför allt praktiskt arbeta med kundkontakt.

LIA 2, 35 Yh-poäng

Under denna LIA-kurs ska den studerande fördjupa sina kunskaper inom projektledning och metodik inom event. Den studerande ska medverka operativt i eventets produktion för att en helhetsförståelse för området ska skapas. 

LIA 3, 35 Yh-poäng

Denna LIA-kurs syftar till att ytterligare skapa förståelse för yrkesrollen inom valt LIA-område. Kursen ska skapa insyn i och förståelse för de bakomliggande uppgifterna så som verksamhetsplanering och ledarskap.

LIA 4, 35 Yh-poäng

Under den sista LIA-kursen ska den studerande fördjupa sina kunskaper inom den inriktning av besöksnäringen som den studerande vill specialisera sig på. Den studerande ska ha kunskap om företagets strategiska uppbyggnad och kunna komma med förslag till utvecklingsmöjligheter. 

Vem vänder utbildningen sig till?

Vad kan man jobba med efter utbildningen?

Då det är en bred utbildning finns många olika jobbutgångar. Det innebär också att du inte bara måste välja ett yrke. De som gått utbildningen jobbar idag bl.a. som projektledare, marknadsassistent, turism- och näringslivsutvecklare, försäljning och bokning. Sista terminen gör den studerande en individuell fördjupning inom ett område som lockar.

Utbildningen öppnar många olika dörrar!

Ord från våra tidigare studenter

Våra innevarande studerande har framfört följande fördelar med att studera på KOORDINATOR INOM BESÖKSNÄRINGEN:

  • Vi har drivit utbildningen länge och har ett väl inarbetat nätverk (en student träffar ca 120 personer/företag under sina 80 utbildningsveckor).
  • De kursansvariga kommer från näringslivet.
  • En liten skola där vi ser alla studerande och skolans personal är dagligen anträffbar.
  • Alla erhåller ett personlighetstest och för tillfället använder vi oss utav DiSC-profilen.
  • Fyra LIA-perioder ute i näringslivet.
  • De studerande får genomföra en hel del live-projekt.
  • Vi erbjuder löpande studerandesamtal.

Examen & Intyg

Fullständig utbildning där alla delar är bedömda med minst godkänt resultat leder till en Yrkeshögskoleexamen. 

Kostnader

Utbildningen av avgiftsfri och berättigar till CSN-studiemedel.

Akademi Båstad Yrkeshögskola

Akademi Båstad Yrkeshögskola

EN UTBILDNINGSANORDNARE MED LÅNG ERFARENHET! Akademi Båstad Yrkeshögskola erbjuder utbildningar inom olika yrkesområden. T.ex. Besöksnäring, Trädgård, Ledarskap, Revenue Management, Restaurang och Vård. Samtliga Yh-utbildningar är framtagna i samarbete med respektive bransch. Det betyder att utbildningarna innehåller kurser som är väl...


Läs mer om Akademi Båstad Yrkeshögskola och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: KOORDINATOR INOM BESÖKSNÄRINGEN

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Akademi Båstad Yrkeshögskola

Lyckan 15
269 22 Båstad

Recensioner

Snittbetyg: 4,9

Baseras på 36 recensioner.

Linn
(5)
En bred utbildning med ett fantastiskt kontaktnät! Här får du inte bara med dig kompetens och kunskap, du får ett värdefullt nätverk av människor som du kommer ha med dig hela livet. Kunniga lärare och föreläsare som är ett föredöme från branschen, det dem inte vet är inte värt att veta! Att utbildningen har landets mest engagerade och stöttande...
Visa mer
Jenny
(5)
När jag fann denna utbildning på nätet kände jag direkt att det var något för mig och jag är så glad att jag vågade ta steget att hoppa på denna fantastiska utbildning. Nu när det endast är några veckor kvar och man är ute på sin lia har man en sådan förståelse för hur branschen fungerarl samt att man förstår vad alla pratar om. Häftig känsla. J...
Visa mer
Zyta Zuchlinska van Oers
(4)
Hej! Jag är en av de som efter lång och lyckad karriär inom den finansiella/administrativa sektor bestämde mig för att sadla om. Denna utbildning ger en bred kunskap om allt inom besöksnäringen. Föreläsarna kommer från både den offentliga och privata sektor vilket ger en bra bild av hur allt hänger samman inom branschen. LIA perioderna ge...
Visa mer

Kursinnehåll

BRANSCHKUNSKAP 50 Yh-poäng

I kursen ingår bl.a:
- Besöksnäring
- Turismkonsumtion
- Service, värdskap och gruppbeteende

AFFÄRSINRIKTAD FÖRETAGSEKONOMI 35 Yh-poäng

I kursen ingår bl.a:
- Företagsekonomi
- Kalkylering
- Revenue Management

MARKNADSKOMMUNIKATION 40 Yh-poäng

I kursen ingår bl.a:
- Marknadsföring och marknadskommunikation
- Content marketing 
- Varumärkeskunskap
- SEO och SEM
- Sociala medier och annonsering

PROJEKTLEDNING OCH METODIK INOM EVENT 30 Yh-poäng

I kursen ingår bl.a:
- Projektledning
- Projektmetodik
- Konceptutveckling inom event/evenemang
- Upplevelseindustri

AFFÄRSUTVECKLING OCH FÖRSÄLJNING 25 Yh-poäng

I kursen ingår bl.a:
- Affärsutveckling
- Försäljning
- Köparens innehållsresa
- Customer Relationship Management (CRM)

HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 30 Yh-poäng

I kursen ingår bl.a:
- Hållbar utveckling
- Ansvarsfull turism
- Turismens positiva och negativa effekter
- Olika hållbarhetssystem
- Mental beredskap och kommunikation

LEDARSKAP 35 Yh-poäng

I kursen ingår bl.a:
- Organisationsteori och ledarskap
- Personaladministration
- Beteendeteorier och konflikthantering
- Employer Branding

EXAMENSARBETE 15 Yh-poäng

I kursen ingår bl.a:
- Examensarbete
- Kritiskt granskande och opponering

LIA 1, 35 Yh-poäng
Den första LIA-kursen syftar till att skapa förståelse för yrkesrollen och praktiskt arbete i branschen. Under denna LIA-period ska den studerande framför allt praktiskt arbeta med kundkontakt.

LIA 2, 35 Yh-poäng

Under denna LIA-kurs ska den studerande fördjupa sina kunskaper inom projektledning och metodik inom event. Den studerande ska medverka operativt i eventets produktion för att en helhetsförståelse för området ska skapas. 

LIA 3, 35 Yh-poäng

Denna LIA-kurs syftar till att ytterligare skapa förståelse för yrkesrollen inom valt LIA-område. Kursen ska skapa insyn i och förståelse för de bakomliggande uppgifterna så som verksamhetsplanering och ledarskap.

LIA 4, 35 Yh-poäng

Under den sista LIA-kursen ska den studerande fördjupa sina kunskaper inom den inriktning av besöksnäringen som den studerande vill specialisera sig på. Den studerande ska ha kunskap om företagets strategiska uppbyggnad och kunna komma med förslag till utvecklingsmöjligheter. 

Beställ information

För att få mer information om utbildningen KOORDINATOR INOM BESÖKSNÄRINGEN från Akademi Båstad Yrkeshögskola, fyll i följande uppgifter:

Recensioner
Recensioner
(4,9)
Baseras på 36 recensioner.

Du kanske också är intresserad av: