Visa yhutbildningar.se som: Mobil

IT-projektledare

Campus Mölndal
Sammanfattning
Yh-utbildning
Mölndal
1,5 år (320 YH-poäng)
Heltid
CSN-berättigad
Klassrum
Startdatum: 2020-08-31 - Mölndal
it-projektledare

IT-projektledare

Ser du en framtid inom IT och ledarskap?

Som IT-projektledare arbetar du med att ta fram kundanpassade systemlösningar tillsammans med din kund och ditt team. Du ansvarar för att driva förstudier och projekt enligt relevant projektmodell och kvalitetskrav. Efter utbildningen kommer du kunna arbeta med resurs- och tidsplanering, kostnadsuppföljning och rapportering.

Att arbeta som IT-projektledare passar dig som är drivande, flexibel och självgående. Du är redo att ta ansvar och trivs i en roll som kräver god samarbetsförmåga och problemlösningsförmåga. Efter YH-utbildningen kan du arbeta som till exempel arbeta som agil projektledare, produktionsledare, processledare eller IT-projektledare.

Under utbildningen

Under yrkeshögskoleutbildningen till IT-projektledare får du fördjupade kunskaper inom projektledning. Det kan innefatta att arbeta med en projektplan, tidsplan och budgetarbete. Rapportering är en viktig del av din kommande yrkesroll. På Yh-utbildningen lär du dig om agilt arbete och agil projektledning genom arbeta i scrumteam och använda Trello som projektverktyg.

För att säkerställa genomförandet av projekt mot uppsatta behov, krav, mål och budgetramar fördjupar du dina kunskaper om affärsmannaskap och kundförståelse. Som IT-projektledare är det viktigt att utveckla en god samarbetsförmåga. Under Yh-utbildningen ingår arbete i olika projektgrupper. Du lär dig att tillämpa grupputvecklingsmodeller som FIRO och Wheelan.

IT-projektledaren samarbetar ofta med internationella företag eller IT-konsulter från andra länder, vilket innebär en efterfrågan på kunskap i engelska i skriftlig och muntlig kommunikation, något som behandlas i kursen branschengelska.

I slutet av yrkeshögskoleutbildningen kombinerar du ditt examensarbete med Lärande i arbete (LIA) under sammanlagt 16 veckor där du handleds av en IT-projektledare på ett företag du själv tar kontakt med eller något av de företag vi samarbetar med.

Efter utbildningen

IT-branschen har en stor efterfrågan på kompetens inom alla områden. Projektledare inom IT och digitalisering är ett framtidsyrke. Med en utbildning till IT-projektledare får du en bra ingång till IT-branschen, med stora karriärs- och utvecklingsmöjligheter.

Efter utbildningen kan du arbeta som exempelvis agil projektledare, produktionsledare, processledare eller IT-projektledare. Titlarna kan skilja sig åt mellan olika företag. Som nyutexaminerad kanske du inleder din karriär som delprojektledare eller assisterar en senior projektledare. Ju mer erfarenhet du skaffar desto mer ansvar får du. Det finns flera olika nivåer av IT-projektledare med olika ansvar och fokusområden. Det ger dig en god möjlighet att växa in i yrkesrollen som IT-projektledare.

Om branschen

Den tekniska utvecklingen har blivit en allt större och viktigare del av arbetsmarknaden. I dag genomförs stora investeringar inom digitalisering och automatisering i flera branscher vilket ökar efterfrågan på IT-projektledare som kan styra projekt inom budget och tidsram. IT-branschen är till skillnad från flera andra branscher inte lika känslig för konjunktursvängningar.

Arbetsmarknaden ger möjlighet till att både arbeta med ett företags egna projekt men även ute i externa konsultuppdrag. Efterfrågan på IT-projektledare är stor, inte bara hos traditionella IT-företag, utan även inom offentliga sektorn och i så gott som alla stora och medelstora bolag. Västra Götaland har näst störst arbetsmarknad inom IT i landet, näst efter Stockholmsregionen. Behovet av projektledare följer kurvan av övriga IT-komptenser inom regionen som visar på goda jobbmöjligheter.

För mer information om IT-projektledare, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

För yrkeshögskoleutbildningar finns både grundläggande behörighetskrav och särskilda behörighetskrav samt urvalsprov. Du som saknar något visst betyg eller intyg kan bedömas utifrån reell kompetens. Det innebär att du kan göra ett prov som mäter dina kunskaper (för vissa gymnasiekurser) eller styrka din kompetens genom intyg eller intervju.

Särskild behörighet IT-projektledare

Lägst betyget E/G/3 eller motsvarande kunskaper

 • Engelska 6
 • Svenska 2 (eller Svenska som andraspråk 2).

Saknar du betyg i båda eller någon av kurserna kan du göra ett nivåtest hos oss på Campus Mölndal för att pröva din reella kompetens. Klarar du testet motsvarar det ett godkänt betyg i kursen.

Du behöver dessutom:

 • 2 års yrkeserfarenhet inom IT eller annat relevant område*

Eller

 • 1 års yrkeserfarenhet inom IT eller annat relevant område * + 1 års studier på eftergymnasial nivå inom IT**

Eller

 • 2 års studier på eftergymnasial nivå inom IT**

* Yrkeserfarenheten kan vara från IT, teknik, telekom, arbetsledning, projektledning, koordinering, kommunikation, service eller pedagogik.

Ansökan

Du ansöker till utbildningen via skolans webbsida. 

Kontakt

Kontakta gärna skolan för mer information.

Examen & Intyg

Yrkeshögskoleexamen.

Campus Mölndal

Campus Mölndal

Campus Mölndals yrkeshögskola

Mölndals stad har erbjudit yrkeshögskoleutbildningar sedan 2002. Under skolans första 16 år har de primärt utbildat Aktiveringspedagoger med inriktning mot funktionshinder och rehabilitering. Sedan 2018 utbildar de även för ett flertal olika yrkesroller riktade mot IT-branschen. Yrkeshögskoleutbildning i Sverige är...


Läs mer om Campus Mölndal och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: IT-projektledare

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Campus Mölndal

Göteborgsvägen 19
43130 Mölndal

Kursinnehåll

 • Projektledning, 40 poäng
 • Grupputveckling, 20 poäng
 • Teknisk grundkurs, 20 poäng
 • Teknisk fördjupning, 30 poäng
 • Att leda IT-projekt, 40 poäng
 • Affärsmannaskap, 20 poäng
 • Branschengelska, 20 poäng
 • Agil projektledning, 30 poäng
 • Lärande i arbete, 80 poäng
 • Examensarbete, 20 poäng
Beställ information

För att få mer information om utbildningen IT-projektledare från Campus Mölndal, fyll i följande uppgifter:

Recensioner

Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Du kanske också är intresserad av: