Visa yhutbildningar.se som: Mobil

Hur tänker du när du väljer utbildning? 🎓📚 Hjälp oss att svara på några frågor i vår undersökning och ha chans att vinna 4 biobiljetter! 🍿🎞️

Specialistbarnskötare

Campus Nyköping
Sammanfattning
Yh-utbildning
Distans, Nyköping
2 år
Deltid, distans
CSN-berättigad
Kommande starter
Nyköping
2020-08-17

Distans
2020-08-17

Videoreportage

Specialistbarnskötare

Specialistbarnskötare

Bli specialist och bidra till utveckling

Förskolan har i dag stora rekryteringsutmaningar, samtidigt som antalet barn ökar. Det finns ett stort behov av att öka kompetensen hos barnskötare som en del i att täcka behovet av förskollärare. Under utbildningen lär du dig som idag arbetar som barnskötare att jobba med utbildning i förskolan utifrån läroplanens mål, huvuduppdraget är att stödja förskolläraren i undervisningsuppdraget. Ett ansvarsfullt jobb där du planerar, genomför, dokumenterar och utvärderar utbildningen samt utför projektarbete i barngrupp. Du kommer också utveckla din förmåga att handleda förskolans barnskötare samt elever under utbildning. Välkommen till en utbildning som utvecklar både dig och förskolans verksamhet.

För mer information om Specialistbarnskötare, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Behörighet och ansökan Antagning - så här går det till

Bedömningsprocessen vid antagning till yrkeshögskolan sker i flera steg:

 1. Grundläggande behörighet (Gymnasieexamen eller motsvarande)
 2. Särskilda förkunskaper
 3. Urval (alla som uppfyller steg 1 och 2 går vidare till detta steg)
 4. De med högst urvalspoäng antas till utbildningen och resterande behöriga sökande placeras som reserver, rangordnade efter antalet urvalspoäng.

Här nedan förklarar vi de olika stegen och vilka särskilda förkunskaper och urvalskriterier som gäller för just den här utbildningen:

Grundläggande behörighet

Du är behörig att antas till en utbildning inom yrkeshögskolan om du uppfyller något av följande:

 1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning,har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1,
 2. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning eller
 3. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Särskilda förkunskaper

För att vara behörig sökande och kunna tillgodogöra sig utbildningen krävs följande gymnasiala kurser, eller motsvarande, med betyget lägst E:

 • Pedagogiskt arbete, 200p
 • Barns lärande och växande , 100p

Reell kompetens

Skolan kan bedöma dig som behörig även om du inte uppfyller de formella behörighetskraven genom att bedöma din reella kompetens. 

Urval

Om antalet sökande överstiger antalet platser görs ett urval bland behöriga sökande. Som urvalsgrund används: 

 • Betyg
 • Särskilt prov

Ansökan - så här gör du

Du ansöker till utbildningen på skolans ansökningsweb. Ansök senast 8 maj.

För att din ansökan ska behandlas skall följande handlingar bifogas:

 • Gymnasiebetyg
 • Eventuella övriga betyg, från t ex vuxenutbildning, folkhögskola eller högskola.
 • Översatta betyg från UHR (om du har utländska betyg). Läs mer på UHRs hemsida om hur du går tillväga för att översätta dina betyg.
 • Om du saknar formella betyg, kan du bifoga arbetsbetyg/intyg, kurs- eller utbildningsbevis, cv, personligt brev, intyg om ideella uppdrag och arbetsprover eller kompetenskartläggningsformulär, läs mer om reell kompetens. 

Alla handlingar ska bifogas elektroniskt genom att du laddar upp dem skolans vår ansökningswebb, senast sista ansökningsdag. Observera att vi inte får dina betyg automatiskt, du måste själv ladda upp dem.

Om du inte har alla dokument elektroniskt kan du:

 • Scanna dokumenten (t ex på ett bibliotek)
 • Fota och spara som pdf eller jpg och ladda upp
 • Få hjälp med scanning i receptionen på Campus Nyköping

Kursinnehåll

Utbildningens innehåll och upplägg

Utbildningen är en distansbaserad utbildning som är två år lång. Studietakten är på halvtid, så att du kan fortsätta arbeta samtidigt som du studerar. Undervisningen varvas med föreläsningar, litteraturstudier och grupparbeten. En stor del av utbildningen består av LIA (lärande i arbete), vilket innebär att du får omsätta dina teoretiska kunskaper i verkligheten på en arbetsplats.

Följande kurser ingår i utbildningen till Specialistbarnskötare

 • En förskola för alla
 • Examensarbete
 • Förskolan - en demokratisk arena
 • Förskolans didaktik 1
 • Förskolans didaktik 2
 • Förskolans historia och uppdrag
 • Hållbar utveckling
 • Ledarskap
 • Lek och estetiska lärprocesser
 • Lärande i arbete 1
 • Lärande i arbete 2
 • Uppföljning, utvärdering och utveckling

LIA - lärande i arbete

LIA, utgör en viktig del av utbildningen. LIA innebär att du får omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken och samtidigt får goda möjligheter att bygga nätverk som senare kan leda till arbete. 

Utbildningens innehåll

Utbildningen är en distansbaserad utbildning som är två år lång. Studietakten är på halvtid, så att du kan fortsätta arbeta samtidigt som du studerar. Undervisningen varvas med föreläsningar, litteraturstudier och grupparbeten. En stor del av utbildningen består av LIA (lärande i arbete), vilket innebär att du får omsätta dina teoretiska kunskaper i verkligheten på en arbetsplats.

 • En förskola för alla
 • Examensarbete
 • Förskolan - en demokratisk arena
 • Förskolans didaktik 1
 • Förskolans didaktik 2
 • Förskolans historia och uppdrag
 • Hållbar utveckling
 • Ledarskap
 • Lek och estetiska lärprocesser
 • Lärande i arbete 1
 • Lärande i arbete 2
 • Uppföljning, utvärdering och utveckling

LIA, utgör en viktig del av utbildningen. LIA innebär att du får omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken och samtidigt får goda möjligheter att bygga nätverk som senare kan leda till arbete. 

Lärande i arbete (LIA)

Vi vill ge dig så verklighetsnära och användbara kunskaper som möjligt. Därför sker Campus Nyköpings utbildning till specialistbarnskötare i nära samarbete med berört arbetsliv. 

Utbildningen har också en ledningsgrupp som medverkar i utformningen av utbildningens innehåll för att säkerställa att kurser och kursmål överensstämmer med den kompetens som efterfrågas. Medlemmarna i ledningsgruppen består av representanter från arbetslivet och utbildningsväsendet samt studeranderepresentanter. 

Utbildningens ledningsgrupp presenteras under våren. 

LIA, utgör en viktig del av utbildningen. LIA innebär att du får omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken och samtidigt får goda möjligheter att bygga nätverk som senare kan leda till arbete. 

Examen & Intyg

Utbildningen leder till: yrkeshögskoleexamen Specialistbarnskötare

Kostnader

Avgiftsfri och CSN-Berättigande. 

Fortsatta studier

Utbildningens mål

Utbildningen leder till: yrkeshögskoleexamen Specialistbarnskötare

Efter avslutad utbildning har du kompetens för att kunna arbeta som:

 • Specialistbarnskötare

Du kan arbeta med uppgifter som till exempel:

 • Planering, genomförande och uppföljning av undervisning.
 • Planera och genomföra projektarbeten 
 • Handledning 
 • Stödja förskolläraren i undervisningsuppdraget

Vidare har du kompetenser för att:

 • Använda digitala verktyg i undervisning och dokumentation
 • Handla efter demokratiska värden samt kommunicera och förankra förskolans värdegrund
 • Bedriva undervisning utifrån ett utforskande förhållningssätt 

Campus Nyköping

Campus Nyköping

12 YH-utbildningar som leder till utvecklande jobb

YH-utbildningar är eftergymnasiala yrkesutbildningar som kombinerar teori med praktik. En hög andel av de studerande som har gått en yrkeshögskoleutbildning får jobb eller startar eget företag i nära anslutning till avslutade studier. Myndigheten för yrkeshögskolan kontrollerar kvaliteten. På den här...


Läs mer om Campus Nyköping och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Specialistbarnskötare

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Campus Nyköping

611 83 Nyköping

Kursinnehåll

Utbildningens innehåll och upplägg

Utbildningen är en distansbaserad utbildning som är två år lång. Studietakten är på halvtid, så att du kan fortsätta arbeta samtidigt som du studerar. Undervisningen varvas med föreläsningar, litteraturstudier och grupparbeten. En stor del av utbildningen består av LIA (lärande i arbete), vilket innebär att du får omsätta dina teoretiska kunskaper i verkligheten på en arbetsplats.

Följande kurser ingår i utbildningen till Specialistbarnskötare

 • En förskola för alla
 • Examensarbete
 • Förskolan - en demokratisk arena
 • Förskolans didaktik 1
 • Förskolans didaktik 2
 • Förskolans historia och uppdrag
 • Hållbar utveckling
 • Ledarskap
 • Lek och estetiska lärprocesser
 • Lärande i arbete 1
 • Lärande i arbete 2
 • Uppföljning, utvärdering och utveckling

LIA - lärande i arbete

LIA, utgör en viktig del av utbildningen. LIA innebär att du får omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken och samtidigt får goda möjligheter att bygga nätverk som senare kan leda till arbete. 

Beställ information

För att få mer information om utbildningen Specialistbarnskötare från Campus Nyköping, fyll i följande uppgifter:

Recensioner

Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Du kanske också är intresserad av: