YH-utbildning
Inga recensioner än

Verksamhetsutvecklare

Campus Telge , i Södertälje
Längd
61 veckor
Utbildningstakt
Heltid
Studiestöd
CSN-berättigad
Nästa startdatum
september 2023 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Längd
61 veckor
Utbildningstakt
Heltid
Studiestöd
CSN-berättigad
Nästa startdatum
september 2023 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Få mer information om utbildningen 👍

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

september 2023

 • Klassrum
 • Södertälje

Om utbildningen

Detta är utbildningen för dig som vill ha en ledande roll i att identifiera, analysera och utveckla verksamhetsprocesser. Din roll behövs i såväl privat som offentlig verksamhet.

En verksamhetsutvecklare kan ha flera roller alltifrån att stödja en organisations strategiarbete med expertkompetens till att operativt leda processförbättrings-arbete på olika nivåer. I dina arbetsuppgifter som verksamhetsutvecklare kommer du att ansvara för eller medverka i utveckling av en organisations hela kvalitetssystem.

I din framtida yrkesroll kommer du att använda flera olika tekniker beroende på produkt eller tjänsteområde. Efter genomgången utbildning kommer du att ha god kännedom om LEAN och flera olika begrepp och arbetsformer kopplade till LEAN.

Utbildningen på Campus Telge ger kunskap och erfarenhet inom flera områden. Du kommer efter utbildningen kunna ta rollen som förändringsledare och hantera både hårda och mjuka inslag i en förändringsprocess. När nya initiativ behövs så stöttar du organisationen med analyser av kunder, marknad och omvärld. Du leder arbetet i framtagande av nya processer och att kvalitetssäkra processer och leveranser. Du engagerar medarbetare i arbetet och skapar därigenom ett positivt klimat i de organisationer du arbetar i.

En del av utbildningen består av ”Lärande i Arbete” LIA som är en helt arbetsplatsförlagd kurs där du under handledning får använda och utveckla dina kunskaper i en befintlig organisation och samtidigt knyta kontakter på arbetsmarknaden.

Läs mer på vår hemsida.

För mer information om Verksamhetsutvecklare, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Kursinnehåll

Kursöversikt

 • Examensarbete → 35 p
 • Framgångsrikt leda en förändringsprocess → 25 p
 • Introduktion till yrkesrollen Verksamhetsutvecklare → 5 p
 • Kommunikation, pedagogik och möten → 25 p
 • Kvalitetssystem och hållbarhet → 30 p
 • Lean och kvalitetsmetodik → 55 p
 • LIA- Lärande i arbete → 40 p
 • Miljö och arbetsmiljö → 30 p
 • Projektledning → 25 p
 • Verksamhetens processer, flöden, organisation och system → 35 p

Så ansöker du

Förkunskapskrav

För grundläggande behörighet till alla yrkeshögskolans utbildningar krävs att du uppfyller något av dessa krav:

 1. Du har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
 2. Du har ett slutbetyg som uppfyller behörighetskraven enligt då gällande regler
 3. Du har äldre svenska betyg, eller annan svensk utbildning, exempelvis folkhögskola som uppfyller kraven ovan
 4. Du har utländsk gymnasieutbildning som motsvarar kraven i punkt 1-3
 5. Du har andra erfarenheter ifrån exempelvis arbetslivet och utbildning som kan motsvara kraven ovan

Mer information om behörighet finns på yrkeshogskolan.se

Observera att i grundläggande behörighet till yrkeshögskolan ingår godkända betyg i någon av kurserna Svenska1/Svenska A/Svenska 1 som andra språk/Svenska A som andraspråk eller motsvarande kunskaper och Engelska 5/Engelska A eller motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet

Kurser

För att vara fullt behörig till denna utbildning krävs utöver grundläggande behörighet att du har följande betyg i de denna kurs:

 • Lägst betyg E/3/G i Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2

Eller kunskaper/erfarenheter som motsvarar dessa kurser som du kan styrka.

Yrkeserfarenhet

För att vara fullt behörig krävs även att du har denna yrkeserfarenhet:

 • Dokumenterad yrkeslivserfarenhet från teknik/tillverkning eller tjänstesektor eller offentlig sektor motsvarande minst två års heltidsarbete, varav minst sex månader skall vara sammanhängande.

Eller motsvarande kunskaper som du fått på annat sätt.

Undantag från behörighetsregler

För den som inte uppfyller ett eller flera av behörighetskraven kan det finnas möjlighet att göra avsteg från dessa enligt den så kallade 20% regeln, paragraf 4§ i förordningen(2009:130) om yrkeshögskolan. Det vill säga högst 20% kan antas till en yrkeshögskoleutbildning trots att de inte uppfyller behörighetskraven. Möjligheten att bli antagen är då mindre än om en sökande uppfyller behörighetskraven. Ansöker du enligt 20% regeln är det viktigt att du informerar oss om det innan du ansöker så att vi kan handlägga din ansökan på ett korrekt vis.

Ansökan

På ansökningsportalen kan du söka fram denna utbildning när ansökningsperioden har öppnat. För att skicka in en ansökan måste du skapa ett konto. Den mailadress du anger när du skapar kontot kommer att användas när vi skickar ut antagningsbesked och liknande utskick.

I Alvis kan du ladda upp dokumentation som styrker dina kunskaper och erfarenheter till din profil. Det är mycket viktigt att du visar varför du har förmåga att tillgodogöra dig utbildningen, då vi bedömer alla dokument du skickat in och tar med detta i antagningsarbetet.

Urval

Om antalet sökande till utbildningen överstiger antalet utbildningsplatser kommer ett urval att ske. Där rangordnas sökande enligt poäng som ges efter vissa kriterier. Det som ger urvalspoäng till denna utbildning är;

 • Särskilt prov – Du ombeds genomföra ett särskilt prov för att visa hur väl du kommer att kunna tillgodogöra dig utbildningen
 • Yrkeserfarenhet – Om du har dokumenterad yrkeserfarenhet är det mycket viktigt att denna bifogas till ansökan, annars kan du gå miste om urvalspoäng och därmed din plats.

Examen & Intyg

Utbildningen leder fram till en yrkeshögskoleexamen med titeln Verksamhetsutvecklare

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Verksamhetsutvecklare

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Campus Telge
Kvarnbergagatan 12
151 89 Södertälje

Välkommen till Campus Telge! Vi erbjuder utbildningar som är relevanta och som arbetslivet efterfrågar. Vi bjuder in gästföreläsare från branschen, anordnar studiebesök och ser till att våra studerande under utbildningen har kontakter i branschen för att de ska hållas uppdaterade...

Läs mer om Campus Telge och visa alla utbildningar.

Highlights