Drifttekniker - Biogas- och vattenrening

Campus Varberg
Sammanfattning
YH-utbildning
Distans
Distans
2 år
Heltid, distans
CSN-berättigad
Startdatum: 2023-09-04 - Distans

Drifttekniker - Biogas- och vattenrening

Drifttekniker - Biogas- och vattenrening

Hållbarhetsfrågorna är viktiga idag och kommer så att förbli. Biogasframställning och vattenrening är två områden med stark koppling till gröna frågor.

Inom verksamheterna finns en stor efterfrågan på drifttekniker, som kan driva och underhålla anläggningarna. Utbildningen på Campus Varberg gör dig väl förberedd för ett tekniskt yrke där du bidrar till en hållbar samhällsutveckling.

Efter denna utbildning kan du arbeta antingen som drifttekniker inom biogas, vattenproduktion eller vattenrening, eller som processtekniker på  exempelvis ett vattenverk, reningsverk eller ett värmeverk.

För mer information om Drifttekniker - Biogas- och vattenrening, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Innehåll

Stor efterfrågan på tekniker!

Hållbarhet ur ett miljöperspektiv är något som hela samhället idag strävar efter och hållbarhetstanken utgör ett grundläggande inslag i denna utbildning. Biogas kallas ”det mest miljövänliga bränslet” och det är därmed knappast förvånande att det har väckt stort intresse, medan vattenfrågan globalt sett har stark politisk betydelse – det är inte överallt som människor alltid har tillgång till ett glas rent vatten.

På båda dessa områden behövs tekniker med kompetens att driva och underhålla anläggningar. Nya biogasanläggningar kommer att byggas i Sverige och redan nu finns ett behov av drifttekniker, och landets vattentjänstföretag behöver anställa flera hundra personer med denna kompetens inom de kommande fem–tio åren.

Utbildningens innehåll i korthet

Att utföra beräkningar och skriva rapporter är ytterligare exempel på vad du lär dig under denna utbildning. LIA-perioderna, alltså de delar av utbildningen som sker på en arbetsplats, utgör ett viktigt inslag eftersom det är då som du omsätter dina teoretiska kunskaper till praktiska färdigheter. Sammantaget blir du väl förberedd för flera olika yrkesroller och får kompetens som arbetslivet efterfrågar.

Ansökan och behörighet

Ansökan

Du ansöker på skolans hemsida. 

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för yrkeshögskola samt godkändt betyg i Ma 2, alternativ Ma B, eller Praktisk ellära, eller motsvarande kunskaper.

Efter studier

Efter denna utbildning kan du arbeta antingen som drifttekniker inom biogas eller vattenrening, eller som processtekniker på exempelvis ett värmeverk eller ett reningsverk.

Du kan driva och underhålla samt utföra reparationer på en biogasanläggning, och du känner till produktens olika användningsområden. Likaså har du kunskap om grundläggande avlopps- och reningsteknik samt kompetens att välja lämplig processutrustning för vattenrening.

Examen, diplom m.m.

Kvalificerad yrkeshögskoleexamen – Drifttekniker biogas och vattenrening.

Campus Varberg

Välkommen till Campus Varberg - ett Campus utöver det vanliga 

Campus Varberg erbjuder högskole- och yrkeshögskoleutbildningar i en fantastisk miljö endast ett tiotal meter från havet. Alla utbildningar på Campus Varberg är framtagna i nära samarbete med näringslivet och våra studenter ska vara efterfrågade på arbetsmarknaden – vi kallar det...


Läs mer om Campus Varberg och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Drifttekniker - Biogas- och vattenrening

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Kontaktuppgifter till Campus Varberg

Campus Varberg

Otto Torellsgata 16
432 82 Varberg


Beställ information

För att få mer information om utbildningen Drifttekniker - Biogas- och vattenrening från Campus Varberg, fyll i följande uppgifter:

Recensioner

Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.