Visa yhutbildningar.se som: Mobil

Har covid-19 påverkat dina studieplaner? Svara på vår korta undersökning och hjälp oss att hjälpa dig!⭐ 

Fastighetsingenjör

Campus Värnamo
Sammanfattning
Yh-utbildning
Värnamo
2 år
Heltid
Studiemedelsberättigad

Fastighetsingenjör

Som fastighetsingenjör får du en helhetssyn och förståelse för hur olika installationer fungerar tillsammans samt hur inomhusmiljön och energiåtgången påverkas.

Under utbildningen lär du dig att initiera och planera för optimering av energianvändning i fastigheter och dess energi- och miljöpåverkan samt projektledning i byggprocessen.


EFTERFRÅGAD YRKESROLL
Som fastighetsingenjör är du efterfrågad av bygg- och fastighetsbranschen. Det finns ett stort behov av den kunskap och kompetens utbildningen ger och när du är klar med utbildningen är du redo för yrkesroller som energisamordnare, fastighetsingenjör, driftingenjör - fastighet eller teknisk förvaltare.

ENERGIEFFEKTIVISERA
De senaste åren har miljökraven och intresset för effektiv energianvändning ökat väsentligt för såväl ny- som ombyggnation och fastighetsförvaltning. Vi står inför stora utmaningar för att uppnå de mål som ställs på energieffektivisering. Miljöpåverkan måste minska samtidigt som kraven på funktion och brukarperspektiv ska bibehållas och allra helst förbättras.

I utbildningen får du kunskaper om byggprocessen, hållbart byggande och effektiv energianvändning. Vikten av att samverkan fungerar väl mellan bygg- och fastighetsbranschens många aktörer är avgörande för att skapa optimala fastighetslösningar. Här får du en avgörande roll.

TEORI I PRAKTIKEN
Undervisande lärare i de teoretiska kurserna har specifik yrkeserfarenhet från branschen och i kombination med företagsförlagda kurser och skarpa projekt ute på företag får du en direkt närhet till näringslivet under hela utbildningen.

I utbildningen tränas du att arbeta i och leda projekt för att öka din förmåga till samarbete och problemlösning. Din kommunikativa förmåga, både muntlig och skriftlig, tränas också kontinuerligt.

UTBILDNINGENS UPPLÄGG
Utbildningen bedrivs på heltid och genomförs på Campus Värnamo samt ute på företagen i lärande i arbete (LIA). Jönköping University, Tekniska Högskolan som är utbildningens huvudman, har i nära samarbete med branschorganisationer och företag tagit fram utbildningen så att den väl svarar mot marknadens kunskapsbehov.

För mer information om Fastighetsingenjör , vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Ansökan och behörighet

Anmälan

Anmälan görs via campus.varnamo.se/utbildningar.

Förkunskapskrav
Om du inte uppfyller behörighetskraven nedan görs en individuell bedömning av dina meriter, se campus.varnamo.se/utbildningar för mer information.

Grundläggande behörighet samt Ma 2a/b/c eller motsvarande.

Kursinnehåll

ÅR 1

 • Fastigheter i samhället - 50 Yhp
 • Byggprocessen - 20 Yhp
 • Byggnad - klimatskal - 30 Yhp
 • Juridik, projektledning och beteendefrågor - 20 Yhp
 • Energisystem - miljöpåverkan - 30 Yhp
 • Installationer - 25 Yhp
 • Installationssamordning - 25 Yhp

ÅR 2

 • Energieffektivisering - 30 Yhp
 • Ekonomi, inriktning fastighetsekonomi - 20 Yhp
 • LIA 1 - 50 Yhp
 • Driftsoptimering - 25 Yhp
 • Examensarbete - 25 Yhp
 • LIA 2 - 50 Yhp

Examen, diplom m.m.

Yrkeshögskoleexamen Fastighetsingenjör.

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från CSN.

Campus Värnamo Facebook

Campus Värnamo

Campus Värnamo

Vill du studera på en skola med god gemenskap, stark förankring hos arbetsgivarna och som rustar dig för arbetslivet? Välj Campus Värnamo - här är det nära mellan student och personal och fokus ligger på din anställningsbarhet, personliga utveckling och rätt kompetens för...


Läs mer om Campus Värnamo och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Fastighetsingenjör

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Kontaktuppgifter till Campus Värnamo

Campus Värnamo

Jönköpingsvägen 15
331 83 Värnamo

Recensioner

Snittbetyg: 4

Baseras på 9 recensioner.

David
(1)
Låg nivå på föreläsare och otroligt låga antagningskrav, vilket blir väldigt frustrerade då utbildningen bygger på gruppexaminationer. Ångrar att jag inte studerade till byggingenjör istället.
Robert
(5)
En häftig skola, som ser till varje individs behov för att lära och utvecklas. Jag hade inte mycket erfarenhet av fastigheter när jag började på campus Värnamo, nu ritar jag VVS system och konsulterar andra människor med den kunskap jag samlat hittills i min karriär.
Ulf P
(5)
En mycket bra utbildning för de som är intresserade av fastigheter och energi. Ger goda möjligheter för bra jobb inom fastighet och byggbranschen. Man får goda kontakter med näringslivet tidigt i utbildningen vilket gör att jobbsökandet efter utbildningen blir betydligt mycket enklare.
Beställ information

För att få mer information om utbildningen Fastighetsingenjör från Campus Värnamo, fyll i följande uppgifter:

Recensioner
Recensioner
(4,0)
Baseras på 9 recensioner.

Du kanske också är intresserad av: