Visa yhutbildningar.se som: Mobil

Specialistundersköterska - äldre, 200 YHP

Campus Västervik
Sammanfattning
Yh-utbildning
Västervik
2 år
Deltid
Studiemedelsberättigad
Startdatum: Höst 2019 - Västervik

Specialistundersköterska - äldre, 200 YHP

Älskar du ditt jobb som undersköterska, men är sugen på att utveckla dig själv och din arbetsplats? Satsa på en utbildning till specialistundersköterska!

I modern vård och omsorg av äldre ställs allt högre krav på kompetens och kvalitet. Många äldre drabbas av demenssjukdomar och psykisk ohälsa, och har komplexa diagnoser. Det är också viktigt med rätt bemötande av anhöriga och vårdtagare i svåra situationer. Den här utbildningen bygger vidare på din undersköterskeutbildning och är framtagen av arbetsgivare inom kommuner och landsting för att motsvara den kompetens som efterfrågas.

Du får fördjupade kunskaper om hur man kan arbeta förebyggande och hälsofrämjande, men även om olika sjukdomstillstånd och komplexa diagnoser. Etik och bemötande, Palliativ vård och omsorg, Handledning och kvalitetsarbete är exempel på kurser som ingår. Under en del av utbildningen väljer du att inrikta dig mot antingen Demens och psykisk hälsa eller Geriatrisk omvårdnad. Utbildningen leds av erfarna lärare och flera gästföreläsare med specialkompetens inom olika områden medverkar också. Eftersom utbildningens upplägg gör det möjligt att fortsätta arbeta på hel- eller deltid, får du goda möjligheter att reflektera och pröva nya kunskaper och metoder i praktiken. Utbildningen avslutas med ett examensarbete.

äldre

För mer information om Specialistundersköterska - äldre, 200 YHP, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Ansök via Nova i Oskarshamn.

Behörighetskrav

Eftersom utbildningen är eftergymnasial krävs ett slutbetyg från gymnasial utbildning (Vård- och omsorgsprogrammet eller annat program på gymnasienivå) eller motsvarande.

Du ska ha godkända betyg (E/Godkänt/3) i följande kurser från Vård- och omsorgsprogrammet (eller motsvarande kurser från äldre utbildningar). Etik och människans livsvillkor, Hälsopedagogik, Medicin 1, Psykologi 1, Vård- och omsorgsarbete 1 ,Vård- och omsorgsarbete 2.

Dessutom ska du ha minst 1 års yrkeserfarenhet på heltid som undersköterska inom vård och omsorg av äldre eller motsvarande. Deltidsarbete på minst 50 % räknas om till heltid. Grundläggande datorvana och tillgång till Internet krävs för att kunna genomföra utbildningen.

Urval

Urval görs utifrån ett särskilt prov och tidigare utbildning.

Minst betyget E/Godkänd/3 i följande gymnasiekurser, eller motsvarande kurser från äldre utbildningar, ger 5 meritpoäng per 100 gymnasiepoäng:

  • Palliativ vård
  • Psykiatri 1
  • Hemsjukvård
  • Svenska 2 alternativt Svenska som andraspråk 2
  • Teknik i vård och omsorg
  • Vård och omsorg vid demenssjukdom
  • Äldres hälsa och livskvalitet

Tidigare utbildning kan ge max 20 meritpoäng.

Om du saknar betyg, kan du söka på s.k. reell kompetens. Då bifogar du ett personligt brev till din ansökan där du beskriver dina meriter, samt handlingar som styrker dina kunskaper. Du kan därefter bli kallad till intervju för att kartlägga din kompetens. Om utbildningens ledningsgrupp anser att du har de förkunskaper som krävs, deltar du i urvalet.

Studieform

Specialistundersköterska - äldre är en distansutbildning som ges av Nova utbildning i Oskarshamn, med studieort Västervik. Träffar 2 dagar var tredje vecka på Campus Västervik

Examen & Intyg

Utbildningen leder till en Yrkeshögskoleexamen.

Campus Västervik

Campus Västervik

Campus Västervik är ett lokalt campus vilket betyder att vi ägs och drivs av Västerviks kommun och samarbetar med olika högskolor och universitet kring platsförlagda utbildningar. Med modern teknik placerar vi dig i digitala föreläsningssalar, grupprum och handledarmöten online. Samtidigt...


Läs mer om Campus Västervik och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Specialistundersköterska - äldre, 200 YHP

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Campus Västervik

Östersjövägen 8
593 32 Västervik

Beställ information

För att få mer information om Specialistundersköterska - äldre, 200 YHP via mejl, fyll i följande uppgifter:

Recensioner

Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.