Visa yhutbildningar.se som: Mobil

Specialistundersköterska äldre och välfärdsteknik

Campus Vimmerby
Sammanfattning
YH-utbildning
Distans, Oskarshamn, Vimmerby, Värnamo
Distans med träffar
2 år, 200 Yhp
Deltid
CSN-berättigad
Startdatum: september 2022 - Distans
Specialistundersköterska

Om utbildningen

Studera till Specialistundersköterska med inriktning äldre och välfärdsteknik!

Älskar du ditt jobb som undersköterska och vill skaffa dig värdefull och efterfrågad specialistkunskap? Satsa då på vår utbildning till specialistundersköterska med inriktning äldre och välfärdsteknik.

Den här utbildningen ger dig kunskaper och färdigheter för att kunna arbeta mer professionellt inom fokusområdena äldre och välfärdsteknik inom vård och omsorg.

Inom området ÄLDRE läser du delkurser som ger dig fördjupade kunskaper gällande demenssjukdomar, psykisk ohälsa, olika sjukdomstillstånd, komplexa diagnoser mm.

Inom området VÄLFÄRDSTEKNIK får du veta mer om lagar, förordningar och föreskrifter som reglerar området. Du lär dig om välfärdstekniska produkter och tjänster, aktuell terminologi, etik och värdegrundsfrågor samt digitala stöd som kan tillämpas i vardagen.

Utbildningen leds av erfarna lärare och gästföreläsare med specialistkompetens inom äldre och välfärdsteknik.

För mer information om Specialistundersköterska äldre och välfärdsteknik, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Varför välja Campus Vimmerby?

Behov på

arbetsmarknaden

Kombinera arbete

med studier

Distans med tillfällen

på plats

Upplägg

Utbildningens upplägg och studietakt

Utbildningen omfattar 200 YH-poäng och bedrivs på halvfart under fyra terminer. Studierna har ett distansupplägg med fysiska träffar, dessa träffar tar du del av på det campus och studieort som du valt att söka dig till. Upplägget gör det möjligt att kombinera arbete med studier beroende på dina förutsättningar.

Det rör sig om ca två fysiska träffar per månad där utbildningsdagarna är schemalagda efter varandra (ex måndag-tisdag). Träffarna kan innehålla föreläsningar, grupparbeten, praktiska övningar och obligatoriska moment som t.ex. redovisning av examensarbete. Det finns många fördelar med de fysiska träffarna; de bidrar till kollegialt lärande, du erbjuds inspirerande gästföreläsningar, du knyter kontakter inför framtida nätverk – du får helt enkelt det där lilla extra som ger dig energi och ännu mer kunskap.

Mellan träffarna arbetar du självständigt med inläsning av litteratur, inlämningsuppgifter, fallstudier, grupparbeten mm. Dina lärare handleder via e-post och via den webbaserade lärplattformen Fronter, under hela din utbildning har du även stöd av utbildningens koordinator. Du är alltid välkommen att nyttja Campus Vimmerbys grupp- och studierum mellan de planerade träffarna, antingen för egenstudier eller för att sitta tillsammans med andra i klassen.

Ansökan och behörighet

Utbildningen ingår i Yrkeshögskolan (eftergymnasial) vilket kräver grundläggande behörighet i form av gymnasieexamen från utbildningen Vård- och omsorgsprogrammet eller likvärdigt program på gymnasienivå (eller motsvarande). Betygskrav: E/G/3 i följande kurser från Vård- och omsorgsprogrammet (eller motsvarande kurser från äldre likvärdiga utbildningar):

 • Etik och människans livsvillkor
 • Hälsopedagogik
 • Medicin 1
 • Psykologi 1
 • Vård- och omsorgsarbete 1
 • Vård- och omsorgsarbete 2

Särskilda förkunskapskrav

Arbetslivserfarenhet: minst 1 års yrkeserfarenhet på heltid som undersköterska inom vård och omsorg av äldre eller motsvarande. Deltidsarbete på minst 50 % räknas om till heltid.

Ansökan

Ansökan sker via utbildningens hemsida.

När du ansöker…

Vid ansökan så bifogar du betyg, andra intyg som styrker dina meriter samt ett samlat tjänstgöringsintyg. Dokumenten som bifogas behöver vara läsbara med tydlig signatur. Mailansökningar mottages inte.

Kursinnehåll

Kursinnehåll

 • Demenssjukdomar 45 YH
 • Gerontologi och geriatrisk omvårdnad 50 YH
 • Psykisk ohälsa hos äldre 45 YH
 • Kommunikation och kvalitetsarbete 40 YH
 • Examensarbete 20 YH

I de 5 kursblocken integreras ämnena; Välfärdsteknik, Etik och bemötande, Salutogent arbetssätt samt Personcentrerad vård

Reportage

Maria Drott, utbildad lärare i fritidshem

 "Lärarexamen var något jag ville göra för mig själv"

Till hösten startar en utbildning som gör det möjligt för verksamma inom fritidshem att läsa in lärarbehörighet med en studiedag i veckan. Detta på hemmaplan - samtidigt som man fortsätter jobba 75 procent. Maria Drott, som tog sin lärarexamen 2014, välkomnar utbildningen med öppna armar.
– Att läsa som vuxen är häftigt! Man har mycket i sitt bagage som hjälper en i det läget, säger hon.Campus Vimmerby

Högre utbildning - på hemmaplan

Oavsett var du bor, eller var du befinner dig i livet, ska du ha möjlighet till vidare studier och kompetensutveckling. Att flytta för att plugga är av olika anledningar inte ett alternativ för alla. Men vi anser inte att din...


Läs mer om Campus Vimmerby och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Specialistundersköterska äldre och välfärdsteknik

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Campus Vimmerby

Lögstadsgatan 5
598 81 Vimmerby


Beställ information

För att få mer information om utbildningen Specialistundersköterska äldre och välfärdsteknik från Campus Vimmerby, fyll i följande uppgifter:

Reportage
Maria Drott, utbildad lärare i f...

 "Lärarexamen var något jag ville göra för mig själv"

Till hösten startar en utbildning som gör det möjligt för verksamma inom fritidshem att läsa in lärarbehörighet med en studiedag i veckan. Detta på hemmaplan - samtidigt som man fortsätter jobba 75 procent. Maria Drott, som tog sin lärarexamen 2014, välkomnar utbildningen med öppna armar.
– Att läsa som vuxen är häftigt! Man har mycket i sitt bagage som hjälper en i det läget, säger hon.

Läs mer
Recensioner

Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.