Visa yhutbildningar.se som: Mobil

Har covid-19 påverkat dina studieplaner? Svara på vår korta undersökning och hjälp oss att hjälpa dig!⭐ 

Arbetsmiljöingenjör

Folkuniversitetet i Göteborg
Sammanfattning
Yh-utbildning
Distans
400 YH-poäng
Heltid, distans
Studiemedelsberättigad

Arbetsmiljöingenjör

Arbetsmiljöingenjör

Arbetsmiljöingenjör

Som arbetsmiljöingenjör tar du ett helhetsgrepp om arbetsmiljöfrågorna i organisationer och företag. Jobbet passar dig som vill ha ett spännande och praktiskt yrke som vilar på en gedigen teoretisk grund. Fokus i utbildningen är arbetsmiljön inom industrin, så som kemiska, fysikaliska och ergonomiska aspekter samt den yttre miljön och ledningssystem inom arbetsmiljöområdet.

Arbetsmarknad

Som arbetsmiljöingenjör går du en ljus framtid till mötes. Efterfrågan på yrkesrollen är stor och arbetslivet har idag svårt att hitta personer med rätt kompetens. Med stora pensionsavgångar, nya lagkrav och tidigare avsaknad av sammanhållen utbildning inom området blir du attraktiv på arbetsmarknaden.

Lärande i arbete (LIA)

LIA-perioder på företag och i organisationer ger dig möjlighet att omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken och skapa kontakter som leder till jobb. LIA omfattar totalt 24 veckor.

För mer information om Arbetsmiljöingenjör, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet enligt YH-myndighetens behörighetskrav.

Särskilda förkunskapskrav Arbetsmiljöingenjör.

  • Lägst godkänt betyg i Matematik B / lägst betyget E i matematik 2a/2b/2c eller motsvarande.
  • Lägst godkänt betyg i Naturkunskap B alternativt kemi A och biologi A/ Lägst betyget E i Naturkunskap 2 alternativt Kemi 1 och biologi 1 eller motsvarande.
  • Ett års arbetslivserfarenhet på heltid (100%).

Urvalsgrunder och urvalsprocess.

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen ska ett urval göras bland samtliga behöriga sökande.

Särskilt prov

De sökande kallas via antagningssystemet yh-antagning.se, där de får utföra två olika tester. Testet ger ett aktuellt mått på de sökandes kunskaper, oberoende av när och var de uppfyllde behörighetskraven. Det medverkande arbetslivet förespråkar särskilt prov i antagningsprocessen.

Testerna är:

  1. Språktest
  2. Ämnesspecifikt test

Språktestet avser svenska och engelska, då dessa språk förekommer både i skriftlig och muntlig form under utbildningen och ibland som företagsspråk på LIA-platsen. Det ämnesspecifika testet testar kunskaper från de särskilda förkunskaperna, som är en absolut förutsättning för att uppnå lärandemålen på utbildningen.

Testen poängsätts enligt följande: Språk 50 poäng och ämnesspecifika 100 poäng. Max antal poäng blir 150 poäng.

Kursinnehåll

Allmän arbetsmiljökunskap.

I kursen får du en inledande förståelse för hur arbetsmiljöarbete bedrivs och vilka som deltar i ett effektivt arbetsmiljöarbete.

Arbetsmiljöarbetets styrning.

Målet med kursen är att de studerande ska få kunskap om arbetsmiljölagstiftningens regelverk och hur detta tolkas och implementeras.

Arbetsmiljö och säkerhet.

Här får du kunskaper om orsakerna till de mest frekventa olyckorna samt metoder för hur dessa kan förebyggas.

Psykosocial arbetsmiljö.

Målet med kursen är att ge de studerande kunskaper om psykosociala aspekters påverkan på medarbetares välbefinnande.

LIA 1.

De studerande tillämpar sina färdigheter i praktiken ute i olika verksamheter.

Belastningsergonomiska faktorer.

Målet med kursen är att de studerande ska få kunskaper om människokroppens funktion samt begränsningar när det gäller fysisk och ergonomisk belastning såväl inom tjänsteföretag som inom tung industri.

Kemiska faktorer.

I kursen får de studerande kunskap om kemiska faktorers inverkan på arbetsmiljön. Tillämpning av metoder för att förebygga att dessa faktorer orsakar skador.

Fysikaliska faktorer.

I kursen får de studerande kunskap om fysikaliska faktorers inverkan på arbetsmiljön. Tillämpning av metoder för att förebygga att dessa faktorer orsakar skador.

Yttre miljö.

Målet med kursen är att de studerande ska få kunskap om sambanden mellan arbetsmiljö och yttre miljö. De ska också få förståelse för den terminologi, lagstiftning och styrmedel som används inom miljöområdet.

LIA 2.

De studerande tillämpar sina färdigheter i praktiken ute i olika verksamheter.

Examensarbete.

Målet med kursen är att den studerande självständigt ska kunna genomföra och presentera uppdrag av undersökande karaktär. Arbetet ska genomföras och presenteras på ett vetenskapligt sätt.

Examen & Intyg

Efter examen kan du leda arbetsmiljöarbetet i en organisation enligt gällande krav. Du har förmågan att engagera medarbetare och skapa en säkerhetsfrämjande och förebyggande kultur på arbetsplatsen utifrån dina kunskaper om produktion samt inre och yttre miljö. Du har även kunskaper om såväl fysiska som psykosociala och organisatoriska aspekter på arbetsmiljön.

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfritt och berättigar till studiemedel från CSN. 

Folkuniversitetet i Göteborg

Folkuniversitetet i Göteborg

Folkuniversitetet Väst

Folkuniversitetet är en av landets största utbildningsanordnare och ett studieförbund som bedriver folkbildning och vuxenutbildning på ett 40-tal orter i Sverige. Folkuniversitetets idé är att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv. Folkuniversitetet är en idéburen...


Läs mer om Folkuniversitetet i Göteborg och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Arbetsmiljöingenjör

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Folkuniversitetet i Göteborg

Norra Allégatan 6 (Box 2542)
403 17 Göteborg

Tel: 010-5161811
Mobil 010-5161811
Fax 031-13 73 65
www.folkuniversitetet.se


Beställ information

För att få mer information om utbildningen Arbetsmiljöingenjör från Folkuniversitetet i Göteborg, fyll i följande uppgifter:

Recensioner

Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Du kanske också är intresserad av: