Drifttekniker, kraft- och värmeproduktion

Folkuniversitetet Malmö/Lund
Sammanfattning
YH-utbildning
Karlstad, Lund
2 år
Heltid

Utbildningens innhehåll

Kursernas längd anges i yrkeshögskolepoäng (YH-poäng). Fem poäng motsvarar en veckas studier på heltid. 100 poäng motsvarar ett halvårs heltidsstudier, 200 poäng ett års heltidsstudier och 400 poäng två års heltidsstudier.

Kurser

 • Arbetsmiljö och säkerhet
 • Bränsle och förbränningsteknik
 • Drift- och underhållsteknik, kraft- och värmeanläggningar
 • Elkunskap
 • Examensarbete
 • Fjärrvärmesystem
 • Grundläggande kraft- och värmeanläggningar
 • Kraft- och värmeanläggningar, fördjupning
 • Lärande i arbete (LIA)
 • Matarvattenkemi
 • Pumpar, fläktar och ventiler
 • Strömningslära
 • Styr- och reglerteknik
 • Värmeteknik
Drifttekniker, kraft- och värmeproduktion

Om utbildningen

Drifttekniker, kraft- och värmeproduktion

Vill du jobba med samhällsviktiga funktioner som behöver fungera dygnet runt, året om? Då är rollen som drifttekniker i energisektorn något för dig.

Vad gör en drifttekniker inom kraft- värmeproduktion?

Som drifttekniker kommer du tillsammans med dina kollegor i skiftlaget att köra en anläggning, så som en flis- eller avfallspanna på ett fjärrvärmeverk, ett kraftverk eller en sodapanna på ett pappersbruk, för att producera värme, el eller ånga. Er uppgift är att era slutkunder i villor inte fryser, att gatubelysningen fungerar eller att kartongmaskinen på bruket ska gå dygnet runt, året om.

Säkerhetstänk är a och o för en drifttekniker. Du måste alltid ha din, kollegornas och anläggningens säkerhet i första rummet i allt det du gör. Det är höga temperaturer och tryck samt många rörliga delar som ni handskas med i alla lägen. De säkerhetsrutiner som finns upprättade ska följas vid normaldrift, vid underhålls- eller akutstopp samt vid uppstart efter såväl planerade som akuta stopp. Vid incidenter eller driftstopp behöver du kunna agera omgående och ta egna initiativ för att lösa situation på säkraste sätt.

Du kommer dagligen att stöta på problem som ska lösas snabbt och säkert, ibland på egen hand men oftast i det skiftlag som du arbetar i. Tillsammans planerar ni det dagliga arbetet, tillser att ronderingarna på ert processavsnitt genomförs, dokumenteras och rapporteras. Felsökning och avhjälpning förekommer dagligen, ingen dag är den andra lik och alla anläggningar har sin egen personlighet som du behöver lära känna. Ni har också i uppgift att planera för olika typer av underhållsarbete, byten av komponenter, driftsoptimering och större projekt som ska genomföras. Samarbete och god kommunikation i skiftlaget är nyckeln till att ert arbete fortlöper säkert, effektivt och med hög kvalité.

Arbetsmarknad

Efter utbildningen har du goda möjligheter att få ett omväxlande jobb inom branschen där den ena dagen inte är den andra lik. På grund av pensionsavgångar och teknikutveckling finns det ett stort behov av att anställa personer med rätt kompetens under de kommande åren. De flesta av våra studerande får jobb direkt efter examen, exempelvis på fjärrvärmeverk eller inom massa- och pappersindustrin.

Utbildningens mål

Efter examen har du kompetens att arbeta som drifttekniker eller operatör på ett kraftvärmeverk eller på pannanläggningar inom massa- och pappersindustrin. Du kan göra allt från att drifta anläggningen till att lösa problem hos slutanvändare, till exempel villakunder. Jobbar du inom industrin, som genererar huvuddelen av sitt el- och värmebehov med egna anläggningar, har du förmågan att arbeta mot en eller flera angränsande processavdelningar.

För mer information om Drifttekniker, kraft- och värmeproduktion, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet enligt yrkeshögskoleförordningen 3 kap. 1 §.

Ansökningshandlingar

Alla handlingar ska laddas upp digitalt på din sida i ansökningsformuläret. Vi kan inte ta emot ansökningshandlingar via post.

Du laddar upp scannad version av dina signerade originalbetyg från ex. gymnasiet, Komvux, eller folkhögskola. Vi godtar exempelvis inte screenshots på dina meriter från antagning.se.

Har du betyg från ett utomnordiskt land laddar du upp det utlåtande du fått från UHR i din ansökan och lägger med en kopia av originalbetyget.

Folkuniversitetet Malmö/Lund

Folkuniversitetet

Folkuniversitetet bedriver yrkeshögskoleutbildningar i hela Sverige. Vår idé är att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv.Gå en utbildning som leder till jobb. Folkuniversitetets yrkeshögskoleutbildningar tas fram tillsammans med arbetslivet och ger dig den spetskompetens som...


Läs mer om Folkuniversitetet Malmö/Lund och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Drifttekniker, kraft- och värmeproduktion

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Folkuniversitetet Malmö/Lund

Skomakaregatan 8
220 02 Lund


Beställ information

För att få mer information om utbildningen Drifttekniker, kraft- och värmeproduktion från Folkuniversitetet Malmö/Lund, fyll i följande uppgifter:

Recensioner

Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.