Moln- och virtualiseringstekniker, Malmö

Folkuniversitetet Malmö/Lund
Sammanfattning
YH-utbildning
Malmö
Klassrum
2 år
Heltid/deltid
CSN-berättigad
Startdatum: 2023-08-21 - Malmö
Sista ansökan: 2023-05-15

Utbildningens innhehåll

Kursernas längd anges i yrkeshögskolepoäng (YH-poäng), där fem poäng motsvarar en veckas studier på heltid. 100 poäng motsvarar ett halvårs heltidsstudier, 200 poäng ett års heltidsstudier, 400 poäng två års heltidsstudier osv.

Efter avslutad utbildning ska du ha kompetenser för att

 • Arbeta med planering och driftsättning av WiFi nät
 • Konfigurera och arbeta med molntjänster, såväl privata som hybrida lösningar
 • Arbeta på ett problemlösande angreppssätt samt med ett kundorienterat affärstänkande
 • Arbeta självständigt och initiativrikt, samt vara delaktig i förändrings- och förbättringsprocesser inom IT-systemområdet
 • Arbeta såväl linje- som projektorienterat
 • Göra säljinsatser
 • Medverka i projekt inom IT-systemområdet
 • Arbeta som tekniker inom IT-infrastruktur med design, implementation och drift
 • Arbeta med Exchange
 • Arbeta i Microsoft System Center
 • Läsa, förstå och skriva teknisk dokumentation anpassat till branschens kravbilder

Kurser

 • Examensarbete 15 YH-poäng
 • Gruppsykologi och arbetsmiljö 10 YH-poäng
 • Hårdvaruvirtualisering, hybrid molntjänst  45 YH-poäng
 • Konsultmannaskap med rådgivning 20 YH-poäng
 • LIA1 30 YH-poäng
 • LIA2 70 YH-poäng
 • Microsoft System Center - molnintegration  50 YH-poäng
 • Nätverk, kommunikation och säkerhet 40 YH-poäng
 • Projektkunskap med ITIL 10 YH-poäng
 • Publika molntjänster 60 YH-poäng
 • Teknisk dokumentation och avtal 10 YH-poäng
 • Windows Client OS med Powershell 15 YH-poäng
 • Windows Server med Active Directory 25 YH-poäng
Moln- och virtualiseringstekniker

Om utbildningen

Moln- och virtualiseringstekniker

Det här är en utbildning för dig som tycker om problemlösning. Du har ett stort intresse för molntjänster, nätverk och säkerhet dessutom har du förmågan att var service-minded och lätt för att bygga goda kundrelationer.

Som moln- och virtualiseringstekniker kommer du att stöta på en mängd olika arbetsuppgifter exempelvis att utföra flesökning, installation och konfiguration av datorer och servrar. Under utbildningen har du lärt dig att arbeta projekt- och kundorienterat med ett problemlösande angreppssätt och kommer därmed att ha förståelse för såväl gruppens betydelse som den egna rollen i olika arbetssituationer.

Efter fullgjord utbildning får du en yrkeshögskoleexamen som moln- och virtualiseringstekniker. Examensbeviset styrker din kompetens när det gäller de kunskaper och erfarenheter du har förvärvat under utbildningen.

Upplägg

Utbildningen är på heltid och bedrivs på plats i Malmö. Under teoriperioderna varvas lektioner, grupparbeten och hemstudier. Då är det lektioner och föreläsningar tre dagar per vecka och övrig tid studerar man på egen hand.

Under LIA-perioderna är man på arbetsplatsen under normal arbetstid.

Under utbildningen ingår även en rad studiebesök.

Våra lärare är själva yrkesverksamma och därför väl uppdaterade om vad som sker i branschen samt mycket kompetenta såväl praktiskt som pedagogiskt.

Vad är en YH-utbildning?

En yrkeshögskoleutbildning är en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teoretiska studier och stark arbetslivsanknytning. Utbildningarna erbjuds inom branscher där det finns en uttalad efterfrågan på kompetens. Arbetslivet är aktivt med och tar fram yrkeshögskoleutbildningar eftersom det finns en stark efterfrågan på yrkesrollen. Ungefär en fjärdedel av studietiden består av LIA då du är ute på en arbetsplats och omsätter dina kunskaper i praktiken.

LIA - lärande i arbete

En del av utbildningstiden består av LIA - Lärande i arbete. Det är en kvalificerad yrkespraktik ute på en arbetsplats. Du får en klar bild av vilka arbetsuppgifter du ska ha kunskap om och du får praktiskt delta i och lära dig arbetet.

LIA består av två perioder, en på 6 veckor en på 14 veckor.

Under LIA-perioderna får du kontakter och referenser som är värdefulla när du senare söker arbete.

Övrigt

Utbildningen är kostnadsfri, men du betalar själv för kurslitteratur och resor till och från din LIA-plats. Skolan kan inte hjälpa till att ordna studentboende.

Arbetsmarknad

Efter 4 terminer på heltid har den här utbildningen gett dig en bred kompetens. Du kommer att vara eftertraktad på arbetsmarknaden, det råder brist på konsluter som behärskar vitruella nätverk. Många organisationer går nu över från fysiska servrar och nätverk på plats till virtuella system och lagring i molnet. Företag och offentliga aktörer som redan har gjort den här övergången  har ett fortsatt behov av drift och säkerhet i sina system.

Utbildningens mål

När du tagit examen kan du bli rekryterad av ett konsultbolag eller av en organisation som har en egen IT-avdelning för drift och support. Vad du brinner för, din personlighet och ambitionsnivå avgör vilka vägval du gör och vilka tjänster som kommer att vara attraktiva för dig. DU kan bli IT-tekniker med ansvar för installation, konfigurering, underhåll och support eller röra dig mot en mer rådgivande roll.

För mer information om Moln- och virtualiseringstekniker, Malmö, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet att antas till utbildningen har den som:

 1. har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning eller praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgododgöra sig utbildningen.
  Läs mer om Grundläggande behörighethär. 

Särskilda förkunskaper

Förutom Grundläggande behörighet behöver du uppvisa kunskaper motsvarande betyg E/G/3 för Särskilda förkunskaper i följande kurser:
- Datorteknik 1a
- Dator- och nätverksteknik

Vi kan testa dina förkunskaper om du inte har de formella betygen.

Reell kompetens

Om du saknar grundläggande behörighet eller särskilda förkunskaper kan du åberopa reell kompetens i din ansökan. 

Reell kompetens är den samlade, faktiska, kompetens som du har oberoende av hur, när eller var den har utvecklats. Din reella kompetens kan ha inhämtats på flera olika sätt, till exempel via arbetsliv, föreningsliv, längre utlandsvistelser, genomgången personalutbildning eller annan kursverksamhet m.m. Ansökan om reell kompetens kan gälla både grundläggande och särskild behörighet.

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från CSN.

Folkuniversitetet Malmö/Lund

Folkuniversitetet

Folkuniversitetet bedriver yrkeshögskoleutbildningar i hela Sverige. Vår idé är att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv.Gå en utbildning som leder till jobb. Folkuniversitetets yrkeshögskoleutbildningar tas fram tillsammans med arbetslivet och ger dig den spetskompetens som...


Läs mer om Folkuniversitetet Malmö/Lund och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Moln- och virtualiseringstekniker, Malmö

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Folkuniversitetet Malmö/Lund

Skomakaregatan 8
220 02 Lund


Beställ information

För att få mer information om utbildningen Moln- och virtualiseringstekniker, Malmö från Folkuniversitetet Malmö/Lund, fyll i följande uppgifter:

Recensioner

Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.