Arbetsmiljöingenjör inom byggsektorn, distans

Folkuniversitetet Mitt
Sammanfattning
YH-utbildning
Distans, Gävle
Distans
4 terminer
75 %
CSN-berättigad
Startdatum: 2023-09-11 - Distans
Sista ansökan: 2023-04-30

Om utbildningen

Arbetsmiljöingenjör inom byggsektorn, distans

I rollen som arbetsmiljöingenjör arbetar du förebyggande för att skapa trygga arbetsmiljöer och minska risken för arbetsplatsolyckor. Frågan om säkra arbetsplatser är viktig inom byggsektorn. Denna yrkeshögskoleutbildning är
särskilt anpassad för dig som är intresserad av arbetsmiljöfrågor och har arbetslivserfarenhet från byggbranschen.


Yrkesutbildningens mål
Efter examen har du goda kunskaper i arbetsprocessen kring byggsektorns arbetsmiljöfrågor samt insikt i gällande lagar och regelverk. Du är redo att bedriva ett förebyggande, effektivt och säkert arbetsmiljöarbete ur såväl fysiskt som psykosocialt perspektiv.

LIA
Under LIA-perioden (20 veckor) får du tillämpa dina nya kunskaper i en professionell arbetsmiljö. Det ger dig god förståelse för arbetsmiljöingenjörens roll inom byggbranschen samt möjlighet att knyta egna värdefulla arbetslivskontakter.

Arbetsmarknad
Stora pensionsavgångar kommer orsaka kunskapsbrist inom byggsektorns arbetsmiljöområde. Det resulterar i ökat behov av operativa arbetsmiljöingenjörer, som kan jobba nära verksamheten och/eller i produktionen, liksom av konsulter, handläggare och samordnare inom arbetsmiljöområdet.

Ambitionen att skapa trygga och säkra byggarbetsplatser är en omfattande och ständigt pågående process inom byggsektorn.

Kursinnehåll YH-poäng
• Arbetsmiljökunskap, 15 yhp
• Arbetsmiljörätt - Lagar och regler, 15 yhp
• Examensarbete, 20 yhp
• Fysisk arbetsmiljö, 45 yhp
• Kemiska och fysikaliska arbetsmiljöfaktorer, 25 yhp
• LIA, 75 yhp
• Organisatorisk och social arbetsmilö, 25 yhp
• Projektledning, 10 yhp
• Systematiskt arbetsmiljö- och säkerhetsarbete inom byggsektorn, 40 yhp
• Säkerhetskultur, 30 yhp

För mer information om Arbetsmiljöingenjör inom byggsektorn, distans, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Förutom Grundläggande behörighet behöver du uppvisa kunskaper motsvarande betyg E/G/3 för Särskild behörigheti följande kurser:

- Engelska 5
- Matematik 2b
- Naturkunskap 1b (alternativt Kemi 1 och Biologi 1)
- Svenska 2 eller svenska som andraspråk 2
(eller motsvarande kunskaper från tidigare studier och/eller arbetsliv)

Yrkeserfarenhet:

Två års yrkeserfarenhet krävs med minst halvtid varav minst 6 månader ska vara inom bygg, anläggning, energi, processteknik eller linjeoperativt stöd.

Examen & Intyg

Ger en YH-examen

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel.

Reportage

Utbildning tryggar arbetsmiljön på svenska byggen

God arbetsmiljö, låg skaderisk och hög säkerhet på arbetsplatsen eftersträvas av alla arbetsgivare och utvecklingen på svensk arbetsmarknad har gjort stora framsteg. Folkuniversitetet i Gävleborg utbildar arbetsmiljöingenjörer - specialiserade för byggsektorn. Läs mer här!Folkuniversitetet Mitt

Folkuniversitetet Gävle, Falun, Uppsala, Örebro och Västerås

Folkuniversitetets Yrkeshögskola är en av Sveriges största anordnare av YH-utbildningar. En examen härifrån gör dig attraktiv inom ett yrkesområde där efterfrågan på professionell och kompetent personal är stor! YH-utbildningarna tas fram i nära samarbete med näringslivet. Representanter från företag och...


Läs mer om Folkuniversitetet Mitt och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Arbetsmiljöingenjör inom byggsektorn, distans

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Folkuniversitetet Mitt

Bergsbrunnagatan 1
75323 Uppsala


Beställ information

För att få mer information om utbildningen Arbetsmiljöingenjör inom byggsektorn, distans från Folkuniversitetet Mitt, fyll i följande uppgifter:

Reportage
Utbildning tryggar arbetsmiljön ...
Folkuniversitetet Mitt

God arbetsmiljö, låg skaderisk och hög säkerhet på arbetsplatsen eftersträvas av alla arbetsgivare och utvecklingen på svensk arbetsmarknad har gjort stora framsteg. Folkuniversitetet i Gävleborg utbildar arbetsmiljöingenjörer - specialiserade för byggsektorn. Läs mer här!

Läs mer
Recensioner

Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.