VA-projektör, Gävle

Folkuniversitetet Mitt
Sammanfattning
YH-utbildning
Gävle
2 år
Heltid
CSN-berättigad
VA-projektör, Gävle

VA-projektör, Gävle

VA-projektör, Gävle

Tillgången till friskt vatten är avgörande för ett långsiktigt hållbart samhälle. Som VA-projektör är du hett eftertraktad på arbetsmarknaden och har möjlighet att jobba med spännande projekt och ny teknik både i Sverige och utomlands.

VA-projektör

Nya investeringar i infrastrukturen, pensionsavgångar och ändrade upphandlingsvillkor leder till att behovet av VA-projektörer ökar markant. Enligt branschorganisationen Svenskt Vatten måste minst 1 000 personer rekryteras inom den kommande tioårsperioden. Genom att utbilda dig till VA-projektör får du en eftertraktad yrkesprofil och goda möjligheter till anställning hos entreprenörer och konsulter men också hos kommuner. En framtida arbetsgivare kan vara företag som Ramböll, WSP, Tyrens, Sweco, Afry eller Sigma Civil.

Efter utbildningen kan du arbeta som

  • VA-projektör
  • VA-konsult
  • VA-konstruktör
  • VA-tekniker
  • VA-ingenjör

Omfattning

400 YH-poäng, 80 veckor fördelade på 56 veckor teori och 24 veckor LIA.

För mer information om VA-projektör, Gävle, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Behörighet

Grundläggande behörighet.

Godkänt betyg/E i Matematik B/ Matematik 2a/2b eller 2c eller motsvarande kunskaper
Godkänt betyg/E i Svenska B/ Svenska 2/ Svenska som andraspråk 2 eller motsvarande kunskaper.

Eller:
Godkänt betyg/E i Bygg och anläggning 1 och 2 eller motsvarande kunskap.

Kursinnehåll

Utbildningen innehåller 13 obligatoriska delkurser varav tre utgör LIA-perioderna:

Projektmetodik, 15 Yh-poäng
Att vara en professionell projektledare, som agerar ansvarsfullt och levererar resultat, kräver att man både behärskar projektmetodiken och kan leda arbetet i teamet. På denna kurs får du metoder och kunskap för att kunna organisera, planera och leda projekt samt praktisk tillämpning i form av att självständigt driva ett komplett projekt.

Anläggningsteknik och utförandemetoder, 40 Yh-poäng
Kursen skall ge de studerande förståelse för VA-projektering i samband med anläggningsarbeten (mark/väg/VA) med hänsyn till geoteknik, geohydrologi, mark/vägteknik, mätteknik mm. Kursen skall ge en förståelse för olika sätt och metoder samt när de olika metoderna ska användas vid underhållsplanering och –spolning av VA-ledningsnät. Kursen skall ge förståelse för kopplingen mellan projekteringsprojektet och underhållsplaneringen. Kursen ska ge förståelse för byggprocesser och byggstyrning.

Arbetsmiljö, 20 Yh-poäng
Kursen ska ge de studerande kunskaper om vilka regelverk som styr branschen ur arbetsmiljöhänsyn samt processen av framtagande av arbetsmiljöplaner från projektering till byggande. Kursen ska vidare ge färdigheter att i projekteringsskedet ta fram en arbetsmiljöplan. Kursen kommer även att behandla Lagen om anställningsskydd samt medbestämmandelagen. Kursen ger de studerande behörighet att verka som BAS-U och BAS-P i projekt samt behörighet i Arbete på väg nivå 1, 2, 3A och Säkerhet på väg.

CAD, 45 Yh-poäng
Kursen skall ge kunskaper om datorstödd ritning och konstruktion samt kunskaper och färdighet i att göra tekniska ritningar eller scheman i CAD som sedan skall kunna användas som bygghandlingar. De ska även kunna samordna olika teknikslag i en CAD-miljö. Hantering av filstrukturer. Olika sätt att lagra data. Kursen behandlar relevant engelsk dataterminologi.

Dimensionering av VA-system, 35 Yh-poäng
Kursen ska ge de studerande insikt, kunskap och färdighet i dimensionering och utformning av vatten, spillvatten och dagvattensystem. De ska även kunna använda sig av tillämpad matematik och hydrauliska dimensioneringsberäkningar.

Entreprenadjuridik, 10 YH-poäng 
De studerande ska få insikt i om hur man tar fram ett komplett förfrågningsunderlag för ett VA-anläggningsprojekt enligt gällande lagar. Genomgång om förfrågningsunderlagets uppbyggnad. Genomgång av hur BSAB- systemet, AF-AMA, Anläggnings-AMA / MER används.

Examensarbete, 30 Yh-poäng
Den studerande ska utifrån färdiga förutsättningar genomföra en fördjupad studie inom VA-teknik.

Grundläggande VA-juridik, 10 YH-poäng
De studerande ska ha kunskaper om Lagen om allmänna vattentjänster och för området aktuella delar i SFS. De studerande ska få kännedom om AMA13 och ABT06.

LIA 1, 20 Yh-poäng
Den första LIA-perioden genomförs på ett företag/kommun där renovering/ombyggnad/nybyggnad av VA-system pågår.

LIA 2, 50 Yh-poäng
De studerande ska praktiskt omsätta och tillämpa förvärvade kunskaper inom VA-området, dvs. vara involverade och delta i ett projekteringsprojekt.

LIA 3, 50 Yh-poäng
De studerande ska praktiskt omsätta och tillämpa förvärvade kunskaper inom VA-området, dvs. projektera delar av eller ett helt VA-projekt. Den studerande skall kunna planera och genomföra ett VA-projekt tillsammans med LIA-företaget med informationssökning, samordning med övriga intressenter, utförande samt presentationsteknik.

VA-projektering, 55 Yh-poäng
Kursen består till övervägande del av ett projektarbete i form av VA projektering i en situation som i möjligaste mån ska efterlikna en arbetssituation, utbildningens olika delar vävs samman till en helhet. I kursen kommer en studerande tillämpa kunskaper ur tidigare lästa kurser.

VA-systems funktion, en introduktion 20 Yh-poäng
Kursens ska ge övergripande kunskaper om olika VA-systems uppbyggnad och funktion, hur de är dimensionerade, vilka material som används och ge förståelse för varför systemen är utförda som de är ur urban och rural miljö samt vilka miljöeffekter de ger.

Examen & Intyg

Efter avslutad utbildning har du en yrkeshögskoleexamen som VA-projektör.

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från CSN.

Folkuniversitetet Mitt

Folkuniversitetet Gävle, Falun, Uppsala, Örebro och Västerås

Folkuniversitetets Yrkeshögskola är en av Sveriges största anordnare av YH-utbildningar. En examen härifrån gör dig attraktiv inom ett yrkesområde där efterfrågan på professionell och kompetent personal är stor! YH-utbildningarna tas fram i nära samarbete med näringslivet. Representanter från företag och...


Läs mer om Folkuniversitetet Mitt och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: VA-projektör, Gävle

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Folkuniversitetet Mitt

Bergsbrunnagatan 1
75323 Uppsala


Beställ information

För att få mer information om utbildningen VA-projektör, Gävle från Folkuniversitetet Mitt, fyll i följande uppgifter:

Recensioner

Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.