Visa yhutbildningar.se som: Mobil

Miljö och hållbar utveckling

Folkuniversitetet Norr
Sammanfattning
Korta YH-utbildningar
Distans
12 veckor, 30 Yh-poäng
Deltid
CSN-berättigad
Svenska
Distans
Startdatum: 2021-08-30 - Distans
 Miljö och hållbar utveckling

Miljö och hållbar utveckling

Studera Miljö och Hållbar utveckling!

Mer än hälften av Sveriges små och medelstora företag arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor. Ett av de vanligaste områden för hållbarhetsarbete rör inköp och transport. Kompetensbehovet inom handel- och transport­näringen är därför stort då många företag efterfrågar ekonomiska, smarta och hållbara lösningar. 

Utbildningens mål:

Efter kursen har du kunskaper om förutsättningar för en hållbar miljöutveckling och hur man planerar klimatsmarta transporter. Du kan juridiken som omger transporter och kan göra livscykelanalyser som utgångspunkt för förbättringsarbete och beräkna energiåtgången för olika transportlösningar.

Utbildningen ges på distans online och du kan själv välja om du
deltar på dag- eller kvällstid.

För mer information om Miljö och hållbar utveckling, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Behörighet

För utbildningen gäller grundläggande behörighet samt minst två års arbetslivserfarenhet inom transport, industri, bygg, anläggningsbranschen eller handel.

Ansökan 

Ansökan är öppen till den 15 april och du söker via vår webbplats: folkuniversitetet.se/yh och klickar dig vidare till internationell handelslogistiker.

Kostnader

Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN

Folkuniversitetet Norr

Folkuniversitetets yrkeshögskoleutbildningar i Norr

Vi är en av landets största anordnare av yrkeshögskoleutbildningar Yrkeshögskoleutbildning är en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teoretiska studier och stark arbetslivsanknytning. Utbildningarna erbjuds inom branscher där det finns en uttalad efterfrågan på kompetens. Alla våra YH-utbildningar är kostnadsfria och ger...


Läs mer om Folkuniversitetet Norr och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Miljö och hållbar utveckling

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Folkuniversitetet Norr

Nygatan 43
903 30 umeå


Kursinnehåll

Kursen innehåller två delar:

 • Miljö och kvalitet i transportorganisationen
 • Juridik

Efter genomförd utbildning med godkänt resultat har du kunskaper om/i

 • förutsättningar för en hållbar miljöutveckling och redogöra för dessa
 • transportbranschens- och industrins miljöpåverkan och redogöra för dessa
 • praktiska rutiner vid olyckor med miljöskadligt material och redogöra för dessa
 • vad miljö- och kvalitetsledningssystem innebär och redogöra för dessa
 • hur olika miljöaspekter vid upphandling påverkar samt hur miljökrav vid upphandling kan formuleras
 • hur man planerar klimatsmarta transporter
 • arbetsmiljövillkor
 • internationella lagar och regler kring transporter
 • transporträtt
 • beställaransvar

Efter genomförd utbildning med godkänt resultat har du färdigheter i

 • att beräkna energiåtgången för olika transportslag
 • beakta och tillämpa relevanta civilrättsliga regler som påverkar transport- och handelsrelaterade områden
 • bedöma vilka lagar som är tillämpliga inom transport- och handelsrelaterade områden utifrån givna lagtexter och rättsregler samt relatera dessa till verkliga situationer
 • värdera tillämpbarheten av olika rättsregler i skilda transportrelaterade situationer
 • att göra en livscykelanalys och därefter komma med förslag på förändringar
 • planera klimatsmarta transporter
 • tolka lagar och avtal kring arbetsmiljövillkor
 • att argumentera för val av tillämplig rättsregel i ett specifikt fall
 • bevaka ny praxis inom det transporträttsliga området

Efter genomförd utbildning med godkänt resultat har du kompetenser för att

 • redogöra för de drivkrafter som kan finnas bakom ett företags hållbara logistikarbete och kännedom om verktyg för att beräkna logistiksystemets miljöpåverkan.
 • självständigt reflektera över de miljö- och kvalitetsledningssystem som används inom branschen.
 • analysera och förstå sin egen roll i miljö- och kvalitetsarbetet inom transportorganisationen.

Beställ information

För att få mer information om utbildningen Miljö och hållbar utveckling från Folkuniversitetet Norr, fyll i följande uppgifter:

Recensioner

Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Du kanske också är intresserad av: