Visa yhutbildningar.se som: Mobil

Vet du inte riktigt vad du ska plugga? 🎓📚 Besök vår Digitala utbildningsmässa den 30 september kl. 08.00 -18.00 och ta reda på det! ✨ Läs mer om mässan här!

Försäkringsdistributörens roll och ansvar samt compliance, 25 YH-poäng

Företagsekonomiska Institutet
Sammanfattning
Korta Yh-utbildningar
Distans, Rikstäckande
5 veckor
Kommande starter

Plats & start


Sverige
2021-01-06

Distans
2021-01-06

Försäkringsdistributörens roll och ansvar samt compliance, 25 YH-poäng

Kursen ger den studerande övergripande kunskaper om de viktigaste kontrollfunktionerna samt en fördjupad insikt i funktionen för regelefterlevnad, så kallad compliance. Kursen ger de studerande kunskap om hur rådgivarens roll och arbete påverkar samhällets förtroende för försäkringsmarknaden och de regelverk som är aktuella för yrkesutövningen.

Om kursen

Kursen syftar till att ge den studerande den grundläggande förståelse och insikt inom etik, moral och ansvar som krävs för att arbeta professionellt med tjänster som erbjuds privatpersoner och organisationer inom området försäkring.

Kursmål

Målet med kursen är att den studerande ska uppnå tillräckliga kunskaper om försäkringsdistributörens roll och ansvar i samhället och vikten av ett etiskt och moraliskt förhållningssätt. Kursen ger den studerande kunskaper om aktuella regelverk och praxis för att kunna utföra sitt arbete i enlighet med god försäkringsdistributionssed.

För vem?

Denna kurs är framförallt för dig som vill jobba i en distribuerande roll i försäkringsbranschen. Den förbereder dig för att verka inom yrket i enlighet med god sed, det vill säga att utföra dina uppgifter med beaktande av regelverk och praxis utifrån ett etiskt förhållningssätt så att allmänhetens förtroende till marknaden upprätthålls. Kursens innehåll harmoniserar med kunskapskraven för försäkringsdistributörens roll och ansvar i Insuresecs licensieringstest för liv, sak och person.

Omfattning

25 YH-poäng. Kursen omfattar fem veckor, sammanlagt 10 dagar.

Genomförande

Kursen genomförs med FEIFLEX vilket betyder att du vid varje enskilt tillfälle kan välja om du vill:

 • Närvara i FEI:s klassrum. Detta alternativ är för dig som vill studera på traditionellt sätt. Du värdesätter studiemiljön på FEI och möjligheten att nätverka på plats med dina studiekamrater eller
 • Delta live på distans, var du än befinner dig, till exempel på kontoret. Du hörs och syns i klassrummet, kan ställa frågor, diskutera och vara med i gruppövningar, precis som om du hade varit på plats.

Lektionerna spelas dessutom in så att du kan repetera i efterhand. Alla deltagare har tillgång till inspelningarna. Välj det alternativ som passar dig och din arbetsgivare bäst!

Kursen ingår i Yrkeshögskolan (YH)

Denna kurs ges inom ramen för Yrkeshögskolan (YH). Det innebär:

 • Vid vissa kurstillfällen studerar du tillsammans med deltagare i YH-utbildningen Försäkringsrådgivare 400p.Deltagarnas medelålder är 30 år.
 • Kursen vänder sig till tre målgrupper:
 1. Privatpersoner
 2. Företag som vill kompetensutveckla medarbetare
 3. Omställningsorganisation såsom t ex TRR eller Trygghetsstiftelsen som anmäler uppsagda eller förtroendevalda

Intyg

 • Samtliga deltagare som uppfyller närvarokravet på minst 70 % erhåller FEI:s studieintyg med kursbeskrivning.
 • Vid godkänt resultat i kursens examinationsmoment erhålles kursbevis och 25 YH-poäng.
För mer information om Försäkringsdistributörens roll och ansvar samt compliance, 25 YH-poäng, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Behörighetskrav

 • Grundläggande behörighet för yrkeshögskolan
 • Reell kompetens: Om du saknar formella meriter avseende till exempel gymnasieexamen eller slutbetyg från gymnasieskolan, kan FEI istället göra en bedömning av din reella kompetens.

Företag/annan arbetsgivare och omställningsorganisationer som anmäler deltagare till kursen ansvarar för att deltagaren har lämpliga förkunskaper.

Ansökan

Ansök kostnadsfritt på länken här nedan (även yrkesverksamma kan ansöka som privatperson)

Du ansöker här nedan via länken där du fyller i din ansökan samt bifogar handlingar. För att ansöka kommer du att behöva skapa ett konto. All information gällande din ansökan kommer att förmedlas via denna plattform. Du kommer att kunna följa din ansökan.

Sista ansökningsdag 6 december 2020.

Klicka här för att ansöka om en plats!

Företagsekonomiska Institutet

Företagsekonomiska Institutet

FEI Företagsekonomiska Institutet

Yrkeshögskoleutbildningar på FEI 2020 Yrkeshögskolan är en utbildningsform som är på stark frammarsch av den enkla anledningen att studierna oftast leder till jobb. FEI är en viktig aktör i denna sektor. Vi erbjuder en rad utbildningar inom yrken som efterfrågas...


Läs mer om Företagsekonomiska Institutet och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Försäkringsdistributörens roll och ansvar samt compliance, 25 YH-poäng

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Företagsekonomiska Institutet

Box 1341, Kammakargatan 10
111 83 Stockholm


Beställ information

För att få mer information om utbildningen Försäkringsdistributörens roll och ansvar samt compliance, 25 YH-poäng från Företagsekonomiska Institutet, fyll i följande uppgifter:

Recensioner

Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Du kanske också är intresserad av: