Butiksledare inom handel och dagligvaror

Frans Schartaus Handelsinstitut
Sammanfattning
YH-utbildning
Distans, Stockholm
1,5 år
Heltid
CSN-berättigad
Svenska
Kommande starter
Stockholm Sista ansökan
augusti 2023 
2023-05-02
augusti 2024 
Öppet Hus
2023-03-29

Videoreportage

Butiksledning

Om utbildningen

Möjligheternas bransch!

Handelns ekonomiska råds undersökning ”Handelns betydelse” visar att det behövs hela 2000 butiksledare fram till 2025. Handeln omsätter idag ca 766 725 miljarder kronor, en omsättningsutveckling med ca 34% sedan 2007. Totalt består detaljhandeln av 57 300 butiker och ca 300 000 anställda. Stockholm har den högsta omsättningen inom detaljhandeln i Sverige. Den ligger på drygt 60 miljarder kronor och bidrar starkt till att Stockholm är en tillväxtmotor för hela landet.

Du väljer själv vart du vill studera

Vi har valt en hybridlösning som innebär att du kan välja att delta fysiskt på plats i klassrummet eller digitalt
på distans. Du förväntas dock närvara på 2 obligatoriska träffar per termin i Stockholm Utbildningen är på heltid under 1,5 år. Våra lärare kommer direkt från branschen och genom att delta i många olika branschaktiviteter möjliggörs det viktiga nätverket av kontakter som leder till jobb efter examen. Genom vårt Erasmus+ samarbete har du dessutom goda möjligheter att göra din LIA-period utomlands under studietiden.

Var med och led detaljhandeln in i framtiden

Branschen är i en omställningsfas och efterfrågan på resultatinriktade butiksledare har aldrig varit större. Butiker måste erbjuda hög service och en kundupplevelse utöver det vanliga. Idag måste du inte bara vara en bra ledare, en duktig säljare och kunna tänka resultat orienterat. Du måste kunna möta digitaliseringens utmaningar och möjligheter och förstå hur detta påverkar din verksamhet. En modern butiksledare jobbar även med olika omnikanaler och förstår E handelns roll och hur den är ett komplement till den fysiska handeln.

Butiksledning ger dig allt du behöver

Branschen visar stort intresse för utbildningen och skolans nära samarbete med flera butikskedjor garanterar att du får rätt kunskaper, färdigheter och kompetenser. Efter examen ska du kunna jobba som:

 • Butikschef, 5-9 anställda
 • Avdelningschef, försäljningsavdelning, e-handel
 • Assistant Store Manager
 • Egen företagare inom detaljhandeln
 • Säljledare

Karriärvägarna är många efter utbildningen. Butiksledning ger dig en bred kompetens. Du bestämmer själv om du vill inrikta dig på mode, inredning, fritid- eller dagligvaror.

Deltagande och engagemang

Utbildningen omfattar tre terminers heltidsstudier. En tredjedel utgörs av Lärande I Arbete (LIA) i butik. För att ge dig ett helhetsperspektiv inom området butiksledning omfattar utbildningen kurser inom försäljning, ekonomi och ledarskap. Den nära verklighetsanknytningen går som en röd tråd genom hela utbildningen. Studiebesök och föreläsare från branschen ingår som mycket viktiga delar i kursprogrammet. Arbetslivet förväntar sig att du har ett intresse för sälj- och service och vill utvecklas som ledare. Hos oss är du med och skapar kunskap. Vi förmedlar mycket tyskt kunskap från experter. Det kräver engagemang och deltagande.

I ledningsgruppen sitter följande företag:

Bauhaus, The Body Shop, Hemtex, Glitter, Jysk, Retail Knowledge, Nilson Group, Systembolaget, Lidl samt Frans Schartau Handelsinstitut och representanter för studenterna. Ledningsgruppen följer, utvärderar och reviderar utbildningen kontinuerligt.

För mer information om Butiksledare inom handel och dagligvaror, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Varför välja Frans Schartaus Handelsinstitut?

Bra kontakter med näringsliv

CSN-berättigad

9 av 10 får

jobb efter examen

Så ansöker du

För att kunna antas till utbildningen ska du ha grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier. 

Grundläggande behörighet genom ett fullständigt avgångsbetyg, slutbetyg, gymnasieexamen eller motsvarande utländsk utbildning. Ett slutbetyg och gymnasieexamen ska innehålla minst 2250 godkända poäng, med godkända betyg i svenska, engelska och matematik samt gymnasiearbete i en gymnasieexamen (2014 och framåt) 

Dessutom ska du ha särskild behörighet med minst E/godkänt i:

 • Svenska/Svenska som andra språk B/2
 • Dessutom skall du för att vara behörig att antas till utbildningen ha minst två års yrkeserfarenhet på minst halvtid/50% från handel- eller servicenäring efter gymnasiet.

Detta är minimikraven för att du som sökande ska kunna tillgodogöra dig utbildningen.

Den grundläggande behörigheten till yrkeshögskolan är en avslutad gymnasieutbildning eller motsvarande. Dessa kurser kan du inte läsa hos oss, de läser du på ett Komvux i din hemkommun. Tänk på att grundläggande behörighet krävs innan du kan läsa in en särskild behörighet/särskilda förkunskaper. Från och med den 1 mars 2018 finns det även ett beslut på vilka kurser som du har rätt att läsa på Komvux för att uppfylla den särskilda behörigheten till en yrkeshögskoleutbildning. Kursen måste vara avslutad innan sista ansökningsdag för att du ska kunna bli behörig till utbildningen.

Då utbudet av yrkeshögskoleutbildningar varierar över tid och förkunskapskraven kan komma att förändras så kommer Myndigheten för yrkeshögskolan regelbundet att uppdatera listan över vilka kurser som omfattas av elevens rätt att delta i utbildning på gymnasial nivå i syfte att uppfylla krav på särskilda förkunskaper för utbildning inom yrkeshögskolan.

Uppfyller du inte den grundläggande eller den särskilda behörigheten?

Om du saknar formell behörighet kan du ansöka om bedömning av reell kompetens i samband med ansökan för tidigare utbildning och praktisk erfarenhet. När du skickar in din dokumentation till skolan ska du utifrån de behörighetskrav som är uppställda för utbildningen dokumentera erfarenheter och kunskaper från arbetsliv, mångkulturellt arbete, föreningsliv, utlandsvistelse etc som du önskar bedömda som motsvarande efterfrågade betyg. Dessa dokument bedöms då mot de krav som ställs på efterfrågade betyg så att skolan kan pröva att du har tillägnat dig de kunskaper, motsvarande behörighetskraven samt att du kan tillgodogöra dig den sökta utbildningen Butiksledning.

Urvalet

Urval till utbildningen används endast om antalet behöriga sökande som uppfyller samtliga behörighetskrav överstiger antalet platser som utbildningen har. Då kallas samtliga behöriga sökande till information och särskilda urvalsprov. Urvalsgrunder är de poäng som presteras i de särskilda proven. Om du har särskilda behov ska du även ladda upp kopior på de utredningar och läkarutlåtanden som gjorts så att vi kan ta hänsyn till detta i en kommande urvalsprocess. Ledningsgruppen fattar sedan efter sammanställning av resultaten från de särskilda proven det slutgiltiga beslutet om vilka som antas till utbildningen.

Examen & Intyg

Utbildningen passar dig som tycker om att ta ansvar, sälja och organisera samt trivs med att följa upp försäljningsresultat. För att lyckas och trivas i rollen som ledare för en butik är det viktigt att ha följande egenskaper och förmågor:

Ansvarstagande & Initiativförmåga

Att vilja ta ansvar, leda andra och ha förmågan att se helheten i sitt arbete. Att själv ta initiativ och se till så att saker blir gjorda. Som chef i en butik, eller del av butik, är det avgörande att du tar ett helhetsansvar för ditt område.

Samarbetsförmåga

Att trivas med att arbeta tillsammans – teamarbete. I en butik är det viktigt att hjälpas åt för att nå framgång.

Intresse & engagemang

Att vara öppen och vaken och ta vara på de öppningar och möjligheter som finns.

Affärsmässighet

Att vara företagets ansikte utåt och vara lyhörd för kundens behov samt se möjligheter till lönsamma affärer.

Servicevilja

Att ständigt önska tillgodose högt ställda förväntningar från kunder.

Vilja att lära

Att vilja lära sig nya saker och utveckla sina personliga förmågor.

Du behöver även ha intresse och förståelse inom områden som ekonomi och ledarskap för att på ett professionellt sätt driva och utveckla ditt ansvarsområde.

Efter examen – exempel på yrken

Med en examen från utbildningen Butiksledning finns en rad möjligheter inom ledande positioner i handeln. Exempel på yrken efter examen är:

  • Ledare med ansvar för en funktion
  • Chef med visst personalansvar
  • Butikschef med fullt personal- och resultatansvar

Kostnader

Förenar teori och praktik

Utbildningen omfattar 300 Yh-poäng där 5 poäng motsvarar en veckas heltidsstudier.

 • Butiksekonomi 20 p
 • Examensarbete 15 p
 • Effektiv schemaläggning 10 p
 • Introduktion detaljhandel 15
 • Kvalificerad försäljning 20 p
 • Ledarskap 50 p
 • Lärande I Arbete 1 (LIA) 40 p
 • Lärande I Arbete 2 (LIA) 50 p
 • Marknadsföring och Omnichannel 20 p
 • Mekanisk försäljning 10 p
 • Personautveckling 30 p
 • Service Management 20 p

Det är också viktigt att du i din roll som Butiksledare behärskar bl a Excel. Inom ramen för yrkets arbetsuppgifter sker utbildning i datorbaserade skriv- och kalkylprogram.

Fortsatta studier

Ledare med ansvar för en funktion

Att vara ansvarig för en funktion innebär att du t ex är säljledare eller produktområdesansvarig. Företagen som innehar dessa funktioner är varierande från medelstora till stora företag.

Chef med visst personalansvar

Att vara ansvarig med visst personalansvar innebär t ex att du är ansvarig för en avdelning. Denna typ av arbete hittar du företrädesvis inom ett större företag.

Ledare med fullt personal- och resultatansvar

Att vara ledare med fullt personal- och resultatansvar innebär att du har rollen som t ex butikschef, butiksledare eller regionchef. Företagen som innehar dessa positioner är varierande i storlek, allt ifrån ett mindre företag där man driver verksamheten som helhet eller att man arbetar i ett större företag med ansvar för en viss butik eller region.

Frans Schartaus Handelsinstitut

Din framtid börjar här!

Vårt erbjudande till dig är väldigt konkret. Hos oss erbjuds du en utbildning som är relevant och mitt i prick, just det som näringslivet efterfrågar. Efter examen har du rätt kompetenser, färdigheter och kunskaper för att kunna gå rakt ut i yrkeslivet....


Läs mer om Frans Schartaus Handelsinstitut och visa alla utbildningar.

Öppet Hus

Varmt välkommen till ÖPPET HUS på Frans Schartaus Handelsinstitut den 29 mars 2023

Välkommen på öppet hus på yrkeshögskolan Frans Schartaus Handelsinstitut.

Du får möjlighet att få veta mer om alla våra YH-utbildningar. Kom och träffa både medarbetare och studerande. Passa på att ställa frågor kring antagningsprocessen, vårt coachande förhållningssätt och hur vi samarbetar med dig och arbetslivet för att du ska komma ut i jobb! Varmt välkommen!

Så hittar du hit

Du hittar oss på Blekingegatan 55, i hörnet av Blekingegatan och Götgatan, någon minut från Skanstulls tunnelbanestation. Entrén är den närmast gallerian Skrapan.

Varmt välkommen

Varmt välkommen följande datum:

Datum:   2023-03-29    Tid:   16:30 - 18:00   ÖPPET HUS på Frans Schartaus Handelsinstitut

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Butiksledare inom handel och dagligvaror

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Frans Schartaus Handelsinstitut

Blekingegatan 55
118 94 Stockholm

Tel: 08-508 402 00
Fax 08-508 402 08
schartau.stockholm

Recensioner

Snittbetyg: 4,9

Baseras på 8 recensioner.

Sara

Min upplevelse på Frans Schartau var toppen! Jag hade erfarenhet av detaljhandeln sedan tidigare men ville ha mer ”kött på benen” för att axla en ledarroll. Under min tid fick jag alla verktyg som jag kan tänkas behöva i en roll som butikschef. Framför allt så var LIAN en stor del till min utveckling och mitt tips är att vara ute i god tid och b...

Visa mer
Gorana Kvocka

Helt klart en utbildning jag rekommenderar till alla ute i detaljhandeln! Är man fast på jobbet och behöver utveckling på arbetsmarknaden/platsen är detta ett bra alternativ. Bra skola, bra lärare, bra kursmaterialet, rimligt lång utbildning, underbar praktik och bra utveckling möjlighet! Man skaffar sig massvis med nya kontakter ute i arbetslivet

Ida

Kunniga konsulter som föreläser. Man får mycket hjälp av utbildningsledare när något inte funkar. Tex inlogg till teams osv.

Beställ information

För att få mer information om utbildningen Butiksledare inom handel och dagligvaror från Frans Schartaus Handelsinstitut, fyll i följande uppgifter:

Recensioner
Recensioner
(4,9)
Baseras på 8 recensioner.