Visa yhutbildningar.se som: Mobil
Sammanfattning
YH-utbildning
Stockholm
2 år
Heltid
Studiemedelsberättigad
Startdatum: augusti 2021 - Stockholm
Sista ansökan: 2021-05-10

Hotel Management

Vill du ha en ledande position inom hotellbranschen?

Då är Hotel Management rätt för dig. Utbildningen ger dig både en bredd och ett djup. Efter fyra terminers studier är du kvalificerad att leda en eller flera avdelningar inom ett hotell alternativt att arbeta som ekonomiansvarig, marknadsförare eller säljare.

Med längre arbetslivserfarenhet inom branschen, före eller efter utbildningen, är arbetet som hotellchef ett alternativ. Utbildningen ger dig de kunskaper, färdigheter och kompetenser som krävs för en karriär i hotellbranschen. Du får dessutom goda förutsättningar för arbete inom andra delar av turismnäringen. Skolan driver även ett Erasmus+projekt vilket ger möjligheter till att få finansierad praktik utomlands inom EU-området.

Goda framtidsutsikter

De stora internationella hotellkedjornas ökade etableringar i Sverige har stärkt branschens attraktionskraft och konkurrensen om kompetent personal har hårdnat. Intresset för att förlägga internationella företagsmöten och kongresser i Sverige ökar och detta leder till att efterfrågan på avdelningschefer med goda kunskaper i att leda och utveckla personal är stor liksom behovet av personal med goda färdigheter inom ekonomi, marknadsföring och försäljning.

Allt du behöver

Tyngdpunkten i utbildningen ligger på ekonomi, ledarskap och marknadsföring. En mycket viktig del är Lärande I Arbete (LIA) under 24 veckor kommer du att utbildas på ett företag i branschen där du får möjlighet att omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiskt arbete. LIA fördelas över tre perioder med olika inriktning som gör att du successivt utbildas och utvecklas på flera nivåer. Hotel Management har funnits länge och är branschens självklara rekryteringbas. Det finns knappt ett hotell i Stockholm som inte anställt en tidigare Schartau student. Ett gott betyg för utbildningen och våra studerande. Våra arbetslivskontakter är dessutom otroligt engagerade i utbildningen.

För mer information om Hotel Management, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Behörighetskrav och ansökan

Grundläggande behörighet

För att kunna antas till utbildningen ska du ha grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier.
 

Grundläggande behörighet genom ett fullständigt avgångsbetyg, slutbetyg, gymnasieexamen eller motsvarande utländsk utbildning. Ett slutbetyg och gymnasieexamen ska innehålla minst 2250 godkända poäng, med godkända betyg i svenska, engelska och matematik samt gymnasiearbete i en gymnasieexamen (2014 och framåt). 

Läs mer om grundläggande behörighet på yrkeshögskolans hemsida.

Dessutom ska du ha särskild behörighet med minst E/godkänt i:

 • Svenska/Svenska som andra språk B/2
 • Engelska B/6
 • Yrkeslivserfarenhet på heltid motsvarande två år efter avslutade gymnasiestudier från restaurang, hotell, turism eller kvalificerat/ansvarsposition inom övriga servicebranscher. Relevant yrkeserfarenhet kan även vara en ansvarsfull tjänst på antingen en marknads- eller försäljningsavdelning.

Detta är minimikraven för att du som sökande ska kunna tillgodogöra dig utbildningen.

Den grundläggande behörigheten till yrkeshögskolan är en avslutad gymnasieutbildning eller motsvarande. Dessa kurser kan du inte läsa hos oss, de läser du på ett Komvux i din hemkommun. Tänk på att grundläggande behörighet krävs innan du kan läsa in en särskild behörighet/särskilda förkunskaper. Från och med den 1 mars 2018 finns det även ett beslut på vilka kurser som du har rätt att läsa på Komvux för att uppfylla den särskilda behörigheten till en yrkeshögskoleutbildning. Kursen måste vara avslutad innan sista ansökningsdag för att du ska kunna bli behörig till utbildningen.

Då utbudet av yrkeshögskoleutbildningar varierar över tid och förkunskapskraven kan komma att förändras så kommer Myndigheten för yrkeshögskolan regelbundet att uppdatera listan över vilka kurser som omfattas av elevens rätt att delta i utbildning på gymnasial nivå i syfte att uppfylla krav på särskilda förkunskaper för utbildning inom yrkeshögskolan.

Uppfyller du inte den grundläggande eller den särskilda behörigheten?

Om du saknar formell behörighet kan du ansöka om bedömning av reell kompetens i samband med ansökan för tidigare utbildning och praktisk erfarenhet. När du skickar in din dokumentation till skolan ska du utifrån de behörighetskrav som är uppställda för utbildningen dokumentera erfarenheter och kunskaper från arbetsliv, mångkulturellt arbete, föreningsliv, utlandsvistelse etc som du önskar bedömda som motsvarande efterfrågade betyg. Dessa dokument bedöms då mot de krav som ställs på efterfrågade betyg så att skolan kan pröva att du har tillägnat dig de kunskaper motsvarande behörighetskraven samt att du kan tillgodogöra dig den sökta utbildningen Hotel Management.

Urvalet

Urval till utbildningen används endast om antalet behöriga sökande som uppfyller samtliga behörighetskrav överstiger antalet platser som utbildningen har. Då kallas samtliga behöriga sökande till information och särskilda urvalsprov. Urvalsgrunden är de poäng som presteras i de särskilda proven. Om du har särskilda behov ska du även ladda upp kopior på de utredningar och läkarutlåtanden som gjorts så att vi kan ta hänsyn till detta i en kommande urvalsprocess. Ledningsgruppen fattar sedan efter sammanställning av resultaten från de särskilda proven det slutgiltiga beslutet om vilka som antas till utbildningen.

LIA

Möte med verkligheten

En tredjedel av utbildningens fyra terminer består av Lärande I Arbete (LIA), på ett hotell eller en konferensanläggning. LIA är ett centralt inslag i din utbildning. Det är här du får den praktiska erfarenheten från branschen, det är här du har möjlighet att prova på olika yrken och inriktningar inom området hotell och konferens och det är här du knyter viktiga kontakter inför din kommande karriär.

Vad innehåller LIA-perioden?

Inför LIA-perioden träffas du och en handledare från företaget för att diskutera den kommande praktiken. Mötet kan liknas vid en anställningsintervju, där du och handledaren får tillfälle att träffas, ställa frågor och nå en överenskommelse om fortsatt samarbete.

LIA:n fördelas över tre perioder med olika inriktning som gör att du successivt utbildas och utvecklas på olika nivåer inom ett hotellföretag. Under den första perioden kommer du att få lära dig de dagliga rutinerna i en hotellreception eller på en konferensavdelning. Under den andra perioden kommer du att arbeta med ekonomi, marknadsföring och personalfrågor på ett hotell. Under den tredje kommer du få välja ett ämne, som till exempel marknadsföring, personal, ekonomi eller arbetsmiljö, att fördjupa dig inom.

Anpassas efter dig

Vi förmedlar de flesta LIA-platserna via våra samarbetspartners, men det är inget som hindrar att du själv ordnar din praktikplats. Eftersom alla har olika bakgrund anpassas innehållet i LIA-perioderna till dina egna erfarenheter och kunskaper.

Videoreportage

Samarbeten

Samarbete med näringsliv och högskola

Samspelet mellan teori och praktik är centralt för alla våra utbildningar. Ledningsgruppen som ansvarar för utformningen av din utbildning består därför av representanter från både näringslivet och den akademiska världen. Självklart lyssnar vi även på våra studenter och varje utbildning har två studentrepresentanter i ledningsgruppen.

I ledningsgruppen för Hotel Management sitter representanter från Courtyard By Marriott, Grand Hôtel Stockholm, Hilton Stockholm Slussen, Nordic Hotels & Resort, Radisson Hotel Group, Scandic Hotels, Sheraton, Sigtunahöjden, Stockholms Hotell - och Restaurangskola, Stockholms Universitet och Frans Schartaus Handelsinstitut samt två studentrepresentanter.

Ledningsgruppen medverkar aktivt i utbildningen bland annat genom besök i kursgruppen, gästföreläsningar och studiebesök. De kan även ansvara för olika kursmoment och handleda vid projekt- och examensarbeten.

Kravprofil

Branschens krav

Branschen är tuff och utmanande men med rätt inställning och en vilja att arbeta hårt finns det stora möjligheter att avancera. Utbildningen passar dig som är ansvarstagande, affärsmässig och tycker mycket om kontakt med människor.För att lyckas och trivas inom yrket och branschen är det viktigt att ha följande egenskaper och förmågor:

Ansvarstagande & Initiativförmåga

Stor vikt läggs vid eget ansvar - att vilja leda, ta egna initiativ och kunna stå i centrum.

Beslutsmässighet

Du ska kunna ta beslut i olika och ibland krävande situationer. Då yrket är intensivt, innehåller många utmaningar och sätter dig i oväntade situationer är det viktigt att du är trygg och säker i dig själv och kan stå lugn när det stormar.

Affärsmässighet

Att vara företagets ansikte utåt, tycka det är roligt att sälja och vara lyhörd för kundens behov. Att ha en stark servicevilja och önska tillgodose högt ställda förväntningar från kunder. Att ha ett ekonomiskt och affärsmässigt tänk är A och O.

Samarbetsförmåga

Att arbeta inom hotellbranschen innebär ansvarsfulla varierande arbetsuppgifter och mycket kontakt med människor. Det är viktigt att trivas med teamarbete och att ha en god kommunikativ förmåga för att möjliggöra att tillsammans skapa den bästa upplevelsen för gästen.

Intresse & engagemang

Att vara öppen och vaken och ta vara på de många öppningar och möjligheter som finns inom branschen.

Vilja att lära

Att vilja lära sig nya saker och utveckla personliga förmågor. Det är ett kunskapsintensivt arbete och en bransch som är i ständig förändring.

Systemvana

Att vara van med att och/eller ha viljan att arbeta dagligen med olika datasystem. Du behöver ha intresse och förståelse inom områden som ledarskap, ekonomi, marknadsföring, personal och administration, engelska – allt för att på ett professionellt och engagerat sätt möjliggöra den bästa vistelsen för dina gäster.

Efter examen – exempel på yrken

Med en Kvalificerad yrkeshögskoleexamen Hotel Management finns en rad möjligheter. Exempel på yrken efter examen är:

 • Hotellchef
 • Avdelningschef med personalansvar
 • Conference & Event Manager
 • Sales Manager
 • Ekonomiansvarig
 • Revenue Manager

Kursöversikt

Utbildningen omfattar 400 Yh-poäng där varje poäng motsvarar en dag med heltidsstudier.

 • Administrativ IT 10 p
 • Affärsjuridik 10 p
 • Arbetsmiljö 15 p
 • Arbetsrätt 10 p
 • Business Communication 20 p
 • Datorbaserade ekonomiska rutiner 20 p
 • Ekonomistyrning 15 p
 • Examensarbete 25 p
 • Hotel Operations 20 p
 • Hotellekonomi 25 p
 • Ledarskap 25 p
 • Lärande i Arbete 1 30 p
 • Lärande i Arbete 2 55 p
 • Lärande i Arbete 3 35 p
 • Operational Human Resources Management 20 p
 • Revenue Management & e-commerce 25 p
 • Service Management 20 p
 • Strategisk marknadsföring 20 p

Frans Schartaus Handelsinstitut

Din framtid börjar här!

Vårt erbjudande till dig är väldigt konkret. Hos oss erbjuds du en utbildning som är relevant och mitt i prick, just det som näringslivet efterfrågar. Efter examen har du rätt kompetenser, färdigheter och kunskaper för att kunna gå rakt ut i yrkeslivet....


Läs mer om Frans Schartaus Handelsinstitut och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Hotel Management

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Frans Schartaus Handelsinstitut

Blekingegatan 55
118 94 Stockholm

Tel: 08-508 402 00
Fax 08-508 402 08
www.schartau.se

Recensioner

Snittbetyg: 4,8

Baseras på 6 recensioner.

Yahima Ortega
(5)
Utbildningen är toppen, välanpassat efter besöksnärings branschen. Utbildningen ger dig möjlighet att praktisera utomlands, vilket är fantastisk. Första praktikperioden börjar ganska tidig i utbildningen vilket hjälper studenterna att lära känna branschen och knytta nya kontakter. Skolan har otroligt många kontakter med arbetslivet och hjälper s...
Visa mer
Topp
(5)
Bra utbildning med relevanta kurser och kursledare som har mycket erfarenhet av branschen. Bra kontakter i hotellnäringen för de tre praktikerna man gör, och en stor möjlighet att göra de utomlands för de som är intresserade av det! Många i min årskull som gick ut med jobb man inte kunde fått utan denna upplyftande utbildningen.
Angelica
(5)
En väldigt bra skola med välplanerade och strukturerade utbildningar. Det märks tydligt att varje steg, kurs och moment är genomtänkt samt utgår från elevens bästa. På väldigt kort tid öppnades många dörrar för mig och ett halvår innan examen hade jag fått ett jobberbjudande som jag drömde om från dag ett.
Beställ information

För att få mer information om utbildningen Hotel Management från Frans Schartaus Handelsinstitut, fyll i följande uppgifter:

Recensioner
Recensioner
(4,8)
Baseras på 6 recensioner.

Du kanske också är intresserad av: