Visa yhutbildningar.se som: Mobil
Sammanfattning
YH-utbildning
Stockholm
2 år
Heltid, platsbunden
Studiemedelsberättigad
Kommande starter
Stockholm Sista ansökan
2022-08-22 
2022-08-12
augusti 2023 
Maj 2023
marker Öppen för sen anmälan / har restplatser

Videoreportage

Om utbildningen

Vill du ha en ledande position inom hotellbranschen?

Då är Hotel Management rätt för dig. Utbildningen ger dig både en bredd och ett djup. Efter fyra terminers studier är du kvalificerad att leda en eller flera avdelningar inom ett hotell alternativt att arbeta som ekonomiansvarig, marknadsförare eller säljare.

Med längre arbetslivserfarenhet inom branschen, före eller efter utbildningen, är arbetet som hotellchef ett alternativ. Utbildningen ger dig de kunskaper, färdigheter och kompetenser som krävs för en karriär i hotellbranschen. Du får dessutom goda förutsättningar för arbete inom andra delar av turismnäringen. Skolan driver även ett Erasmus+- projekt vilket ger möjligheter till att få finansierad praktik utomlands inom EU-området.

Goda framtidsutsikter

De stora internationella hotellkedjornas ökade etableringar i Sverige har stärkt branschens attraktionskraft och konkurrensen om kompetent personal har hårdnat. Intresset för att förlägga internationella företagsmöten och kongresser i Sverige ökar och detta leder till att efterfrågan på avdelningschefer med goda kunskaper i att leda och utveckla personal är stor liksom behovet av personal med goda färdigheter inom ekonomi, marknadsföring och försäljning.

Allt du behöver

Tyngdpunkten i utbildningen ligger på ekonomi, ledarskap och marknadsföring. En mycket viktig del är Lärande I Arbete (LIA) under 24 veckor kommer du att utbildas på ett företag i branschen där du får möjlighet att omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiskt arbete. LIA fördelas över tre perioder med olika inriktning som gör att du successivt utbildas och utvecklas på flera nivåer. Hotel Management har funnits länge och är branschens självklara rekryteringsbas. Det finns knappt ett hotell i Stockholm som inte anställt en tidigare Schartau student. Ett gott betyg för utbildningen och våra studerande. Våra arbetslivskontakter är dessutom otroligt engagerade i utbildningen.

För mer information om Hotel Management, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Varför välja Frans Schartaus Handelsinstitut?

Bra kontakter med näringsliv

CSN-berättigad

9 av 10 får

jobb efter examen

Så ansöker du

Grundläggande behörighet

För att kunna antas till utbildningen ska du ha grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier.
 

Grundläggande behörighet genom ett fullständigt avgångsbetyg, slutbetyg, gymnasieexamen eller motsvarande utländsk utbildning. Ett slutbetyg och gymnasieexamen ska innehålla minst 2250 godkända poäng, med godkända betyg i svenska, engelska och matematik samt gymnasiearbete i en gymnasieexamen (2014 och framåt). 

Dessutom ska du ha särskild behörighet med minst E/godkänt i:

 • Svenska/Svenska som andra språk B/2
 • Engelska B/6
 • Yrkeslivserfarenhet på heltid motsvarande två år, efter avslutade gymnasiestudier, från restaurang, hotell, turism, arbete inom servicebranschen som innefattar kund/gästkontakt eller ansvarsposition med budget eller personalansvar inom övriga branscher. Relevant yrkeserfarenhet kan även vara en ansvarsfull tjänst på antingen en marknads- eller försäljningsavdelning.

Detta är minimikraven för att du som sökande ska kunna tillgodogöra dig utbildningen.

Den grundläggande behörigheten till yrkeshögskolan är en avslutad gymnasieutbildning eller motsvarande. Dessa kurser kan du inte läsa hos oss, de läser du på ett Komvux i din hemkommun. Tänk på att grundläggande behörighet krävs innan du kan läsa in en särskild behörighet/särskilda förkunskaper. Från och med den 1 mars 2018 finns det även ett beslut på vilka kurser som du har rätt att läsa på Komvux för att uppfylla den särskilda behörigheten till en yrkeshögskoleutbildning. Kursen måste vara avslutad innan sista ansökningsdag för att du ska kunna bli behörig till utbildningen.

Då utbudet av yrkeshögskoleutbildningar varierar över tid och förkunskapskraven kan komma att förändras så kommer Myndigheten för yrkeshögskolan regelbundet att uppdatera listan över vilka kurser som omfattas av elevens rätt att delta i utbildning på gymnasial nivå i syfte att uppfylla krav på särskilda förkunskaper för utbildning inom yrkeshögskolan.

Uppfyller du inte den grundläggande eller den särskilda behörigheten?

Om du saknar formell behörighet kan du ansöka om bedömning av reell kompetens i samband med ansökan för tidigare utbildning och praktisk erfarenhet. När du skickar in din dokumentation till skolan ska du utifrån de behörighetskrav som är uppställda för utbildningen dokumentera erfarenheter och kunskaper från arbetsliv, mångkulturellt arbete, föreningsliv, utlandsvistelse etc. som du önskar bedömda som motsvarande efterfrågade betyg. Dessa dokument bedöms då mot de krav som ställs på efterfrågade betyg så att skolan kan pröva att du har tillägnat dig de kunskaper motsvarande behörighetskraven samt att du kan tillgodogöra dig den sökta utbildningen Hotel Management.

Urvalet

Urval till utbildningen används endast om antalet behöriga sökande som uppfyller samtliga behörighetskrav överstiger antalet platser som utbildningen har. Då kallas samtliga behöriga sökande till information och särskilda urvalsprov. Urvalsgrunden är de poäng som presteras i de särskilda proven. Om du har särskilda behov ska du även ladda upp kopior på de utredningar och läkarutlåtanden som gjorts så att vi kan ta hänsyn till detta i en kommande urvalsprocess. Ledningsgruppen fattar sedan efter sammanställning av resultaten från de särskilda proven det slutgiltiga beslutet om vilka som antas till utbildningen.

Examen & Intyg

Branschens krav

Branschen är tuff och utmanande men med rätt inställning och en vilja att arbeta hårt finns det stora möjligheter att avancera. Utbildningen passar dig som är ansvarstagande, affärsmässig och tycker mycket om kontakt med människor. För att lyckas och trivas inom yrket och branschen är det viktigt att ha följande egenskaper och förmågor:

Ansvarstagande & Initiativförmåga

Stor vikt läggs vid eget ansvar - att vilja leda, ta egna initiativ och kunna stå i centrum.

Beslutsmässighet

Du ska kunna ta beslut i olika och ibland krävande situationer. Då yrket är intensivt, innehåller många utmaningar och sätter dig i oväntade situationer är det viktigt att du är trygg och säker i dig själv och kan stå lugn när det stormar.

Affärsmässighet

Att vara företagets ansikte utåt, tycka det är roligt att sälja och vara lyhörd för kundens behov. Att ha en stark servicevilja och önska tillgodose högt ställda förväntningar från kunder. Att ha ett ekonomiskt och affärsmässigt tänk är A och O.

Samarbetsförmåga

Att arbeta inom hotellbranschen innebär ansvarsfulla varierande arbetsuppgifter och mycket kontakt med människor. Det är viktigt att trivas med teamarbete och att ha en god kommunikativ förmåga för att möjliggöra att tillsammans skapa den bästa upplevelsen för gästen.

Intresse & engagemang

Att vara öppen och vaken och ta vara på de många öppningar och möjligheter som finns inom branschen.

Vilja att lära

Att vilja lära sig nya saker och utveckla personliga förmågor. Det är ett kunskapsintensivt arbete och en bransch som är i ständig förändring.

Systemvana

Att vara van med att och/eller ha viljan att arbeta dagligen med olika datasystem. Du behöver ha intresse och förståelse inom områden som ledarskap, ekonomi, marknadsföring, personal och administration, engelska – allt för att på ett professionellt och engagerat sätt möjliggöra den bästa vistelsen för dina gäster.

Efter examen – exempel på yrken

Med en Kvalificerad yrkeshögskoleexamen Hotel Management finns en rad möjligheter. Exempel på yrken efter examen är:

 • Hotellchef
 • Avdelningschef med personalansvar
 • Conference & Event Manager
 • Sales Manager
 • Ekonomiansvarig
 • Revenue Manager

Kostnader

Utbildningen omfattar 400 Yh-poäng där varje poäng motsvarar en dag med heltidsstudier.

 • Administrativ IT 10 p
 • Affärsjuridik 10 p
 • Arbetsmiljö 15 p
 • Arbetsrätt 10 p
 • Business Communication 20 p
 • Datorbaserade ekonomiska rutiner 20 p
 • Ekonomistyrning 15 p
 • Examensarbete 25 p
 • Hotel Operations 20 p
 • Hotellekonomi 25 p
 • Ledarskap 25 p
 • Lärande i Arbete 1 30 p
 • Lärande i Arbete 2 55 p
 • Lärande i Arbete 3 35 p
 • Operational Human Resources Management 20 p
 • Revenue Management & e-commerce 25 p
 • Service Management 20 p
 • Strategisk marknadsföring 20 p

Frans Schartaus Handelsinstitut

Din framtid börjar här!

Vårt erbjudande till dig är väldigt konkret. Hos oss erbjuds du en utbildning som är relevant och mitt i prick, just det som näringslivet efterfrågar. Efter examen har du rätt kompetenser, färdigheter och kunskaper för att kunna gå rakt ut i yrkeslivet....


Läs mer om Frans Schartaus Handelsinstitut och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Hotel Management

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Frans Schartaus Handelsinstitut

Blekingegatan 55
118 94 Stockholm

Tel: 08-508 402 00
Fax 08-508 402 08
schartau.stockholm

Recensioner

Snittbetyg: 4,9

Baseras på 8 recensioner.

Kat
Verklighetsanpassad utbildning som verkligen förbereder för arbetslivet. Intressanta kurser med bra, engagerade lärare som verkligen bryr sig! Rekommenderar varmt!
Fredrik Gustafsson
Kanonutbildning! Många riktigt riktigt duktiga föreläsare. Utbildningen är också väldigt bred. Många ifrån min klass som fick yrken i ett flertal olika branscher direkt efter examen. Jag lärde mig extremt mycket under den tiden jag studerade hotel management och rekommenderar utbildningen starkt! Man är väl omhändertagen av kursledaren under ...
Visa mer
Yahima Ortega
Utbildningen är toppen, välanpassat efter besöksnärings branschen. Utbildningen ger dig möjlighet att praktisera utomlands, vilket är fantastisk. Första praktikperioden börjar ganska tidig i utbildningen vilket hjälper studenterna att lära känna branschen och knytta nya kontakter. Skolan har otroligt många kontakter med arbetslivet och hjälper s...
Visa mer
Beställ information

För att få mer information om utbildningen Hotel Management från Frans Schartaus Handelsinstitut, fyll i följande uppgifter:

Recensioner
Recensioner
(4,9)
Baseras på 8 recensioner.