Visa yhutbildningar.se som: Mobil
Sammanfattning
YH-utbildning
Stockholm
2 år
Heltid
CSN-berättigad
Kommande starter
Stockholm Sista ansökan
januari 2022 
10 nov
januari 2023 
IT-testspecialist

IT-testspecialist

IT-testspecialist - Ett framtidsyrke

Stockholmsregionen är Sveriges IT-motor och en av Europas mest expansiva IT-kluster.

Ca 50-60 procent av den totala omsättningen i den svenska IT-branschen är koncentrerad till Stockholmsregionen och efterfrågan på kompetens är fortsatt hög. Över 40 procent av statens IT-drift är koncentrerad till Stockholms län.

Efterfrågan på kunskaper inom test & QA (Quality Assurance) är i dagsläget stor och beräknas inte minska inom den närmsta överskådliga framtiden. Detta stöds i Arbetsförmedlingens rapport ”Var finns jobben?” 2018 där man prognostiserar efterfrågan på fem års sikt som ”Mycket liten konkurrens” om jobben som systemtestare och testledare. Allra starkast jobbtillväxt väntas inom området data/IT.

Detta gynnar IT-specialister såsom utvecklare, systemanalytiker och IT-arkitekter, testare och olika typer av IT-tekniker – yrkesgrupper som länge varit eftertraktade på arbetsmarknaden. Efterfrågan idag är bred rent kompetensmässigt och gäller allt från tekniska testare (automatisering), testare (GUI och användarvänlighet), testledare och koordinerare till kompetens som kan ta ett mer övergripande kvalitetsansvar för hela processen (dvs mer övergripande QA).

Finansbranschen står inför nya trender och utmaningar inom digitaliseringen och detta kräver striktare kvalitetssäkring där krav och test har blivit väldigt hett. Att leverera produkter och tjänster av hög kvalitet är idag ett måste om man vill behålla sina kunder intresse.

Yrkesroller efter examen

 • Testanalytiker
 • Testkoordinator
 • Quality Assurance, QA-Lead
 • Testare, Teknisk testare
 • Testdesigner
För mer information om IT-testspecialist, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Behörighetskrav och ansökan

För att kunna antas till utbildningen ska du ha grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier. Läs mer om grundläggande behörighet på yrkeshögskolans hemsida.

Du ska även ha Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper:

 • Engelska B/6
 • Matematik B/2
 • Programmering 1 eller motsvarande
 • Svenska/Svenska som andraspråk B/2
 • Svenska/Svenska som andraspråk B/3

Ledningsgruppen

Ledningsgruppen som är ansvarig för utbildningens utformning består av representanter från Expleogroup, Knowit Test Solutions AB, Forefront, SAAB Group, Teliacompany, Stockholmskonsulterna, Tietoevry, Frans Schartaus Handelsinstitut samt representanter för de studerande. Ledningsgruppen följer, utvärderar och reviderar utbildningen kontinuerligt

Studerandeinflytande

Representanter från de studerande deltar i pedagogiska råd tillsammans med lärarlaget. I ledningsgruppen för utbildningen deltar två studeranderepresentanter.

Kvalitetsäkring av utbildningen

Varje genomförd kurs utvärderas med enkäter. Vid kursstart diskuterar läraren och klassen igenom vilka förväntningar de studerande har på den kommande kursen och resultaten av utvärderingarna ska återkopplas till ledningsgruppen och de studerande. Utbildningsledaren gör besök på LIA-platserna där diskussioner och genomgångar sker med handledare och den studerande.

Kursinnehåll

Utbildningen omfattar 400 Yh-poäng där 5 poäng motsvarar en vecka med heltidsstudier.

Kurspoäng

 • Design av testfall 20 p
 • Entreprenörskap 10 p
 • Examensarbete 20 p
 • GUI och användbarhetstest 10 p
 • Introduktion till projekt och teamarbete 10 p
 • ISTQB Foundation level med certifiering 25 p
 • Krav och användarfall 30 p
 • LIA 1 50 p
 • LIA 2 60 p
 • Presentation och kommunikation av testarbetet 10 p
 • Projektstyrningsmetodik 20 p
 • QA - En introduktion 15 p
 • Test Automation 35 p
 • Testdata, testmiljöer och dataskyddsförordningen (GDPR) 20 p
 • Testnivåer och metodiker 20 p
 • Teststrategi och planering 30 p
 • Testverktyg 15 p

Studiemedel

Utbildningen berättigar till studiemedel. För mer information kontakta CSN.

Frans Schartaus Handelsinstitut

Din framtid börjar här!

Vårt erbjudande till dig är väldigt konkret. Hos oss erbjuds du en utbildning som är relevant och mitt i prick, just det som näringslivet efterfrågar. Efter examen har du rätt kompetenser, färdigheter och kunskaper för att kunna gå rakt ut i yrkeslivet....


Läs mer om Frans Schartaus Handelsinstitut och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: IT-testspecialist

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Frans Schartaus Handelsinstitut

Blekingegatan 55
118 94 Stockholm

Tel: 08-508 402 00
Fax 08-508 402 08
www.schartau.se

Recensioner

Snittbetyg: 3

Baseras på 1 recensioner.

0622
Bra lärare (såklart inte alla men majoriteten var helt klart bra). Dock så kändes det väldigt förvirrande vad som ingick i utbildningen och också vad man egentligen kan jobba med efter slutförd utbildning. Dock en nackdel med lärarna är att dom flesta inte har någon pedagogisk utbildning vilket kan lätt leda till att dom har bristande kunskaper...
Visa mer
Beställ information

För att få mer information om utbildningen IT-testspecialist från Frans Schartaus Handelsinstitut, fyll i följande uppgifter:

Recensioner
Recensioner
(3,0)
Baseras på 1 recensioner.