Visa yhutbildningar.se som: Mobil

Produktionsledare för spelfilm och tv-drama

Frans Schartaus Handelsinstitut
Sammanfattning
Yh-utbildning
Stockholm
4 terminer
Heltid/deltid
CSN-berättigad
Startdatum: 2020-08-24 - Stockholm
Sista ansökan: 12 maj
Produktionsledare för spelfilm och tv-drama

Produktionsledare för spelfilm och tv-drama

Din framtid som produktionsledare

Filmbranschen växer och blir alltmer globaliserad. Internationella streamingbolag som Netflix, HBO och Viaplay ökar produktionen av film och originalserier. Svenska produktionsbolag anlitas då ofta som underleverantörer vid internationella samproduktioner. Behovet av kompetenta produktionsledare kommer därför att växa de kommande fem åren.

Goda framtidsutsikter

Som produktionsledare, FAD eller platschef är du navet i produktionsprocessen för en filminspelning. Du samordnar olika delar av produktionen, och ser till att skådespelare, filmteam och utrustning är på plats, elektricitet, ljus och ljud fungerar, inspelningstillstånd finns samt att budget och tidsplan hålls. Du deltar redan i planering och förberedelser med manus, ekonomiska ramar och budget, inspelningsplatser och teknikbehov.

Allt du behöver

Produktionsledare för spelfilm och tv-drama är en tvåårig utbildning på heltid för dig som vill jobba som produktionsledare, inspelningsledare (First Assistant Director), regiassistent eller platschef. Efter avslutade studier ska du självständigt kunna söka och ta uppdrag inom filmproduktion, planera, strukturera och organisera produktionsprocess och inspelning inom givna ekonomiska ramar, leda filmteamets arbete, hitta lämpliga inspelningsplatser och säkerställa god arbetsmiljö för tillfälliga arbetsplatser i samverkan med fastighetsägare/myndigheter.

För mer information om Produktionsledare för spelfilm och tv-drama, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Grundläggande behörighet:

För att kunna antas till utbildningen ska du ha grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier. 

Grundläggande behörighet genom ett fullständigt avgångsbetyg, slutbetyg, gymnasieexamen eller motsvarande utländsk utbildning. 
Ett slutbetyg och gymnasieexamen ska innehålla minst 2250 godkända poäng, med godkända betyg i svenska, engelska och matematik samt gymnasiearbete i en gymnasieexamen (2014 och framåt).
Läs mer om grundläggande behörighet på yrkeshögskolans hemsida.

Dessutom ska du ha särskild behörighet med minst E/godkänt i:

  • Svenska/Svenska som andra språk B/2
  • Engelska B/6
  • Yrkeslivserfarenhet på heltid motsvarande ett år, efter avslutade gymnasiestudier inom tjänstesektorn eller upplevelseindustrin, som till exempel film, marknadskommunikation, media, mode, musik, restaurang, scenkonst, eller turism, där arbetet sker i team eller arbetslag.

Detta är minimikraven för att du som sökande ska kunna tillgodogöra dig utbildningen.

Den grundläggande behörigheten till yrkeshögskolan är en avslutad gymnasieutbildning eller motsvarande. Dessa kurser kan du inte läsa hos oss, de läser du på ett Komvux i din hemkommun. Tänk på att grundläggande behörighet krävs innan du kan läsa in en särskild behörighet/särskilda förkunskaper. Från och med den 1 mars 2018 finns det även ett beslut på vilka kurser som du har rätt att läsa på Komvux för att uppfylla den särskilda behörigheten till en yrkeshögskoleutbildning. Kursen måste vara avslutad innan sista ansökningsdag för att du ska kunna bli behörig till utbildningen.

Då utbudet av yrkeshögskoleutbildningar varierar över tid och förkunskapskraven kan komma att förändras så kommer Myndigheten för yrkeshögskolan regelbundet att uppdatera listan över vilka kurser som omfattas av elevens rätt att delta i utbildning på gymnasial nivå i syfte att uppfylla krav på särskilda förkunskaper för utbildning inom yrkeshögskolan.

Läs mer på MYHs hemsida.

Uppfyller du inte den grundläggande eller den särskilda behörigheten?

Om du saknar formell behörighet kan du ansöka om bedömning av reell kompetens i samband med ansökan för tidigare utbildning och praktisk erfarenhet. När du skickar in din dokumentation till skolan ska du utifrån de behörighetskrav som är uppställda för utbildningen dokumentera erfarenheter och kunskaper från arbetsliv, mångkulturellt arbete, föreningsliv, utlandsvistelse etc som du önskar bedömda som motsvarande efterfrågade betyg. Dessa dokument bedöms då mot de krav som ställs på efterfrågade betyg så att skolan kan pröva att du har tillägnat dig de kunskaper, motsvarande behörighetskraven samt att du kan tillgodogöra dig den sökta utbildningen Produktionsledare för spelfilm och tv-drama.

Urvalet

Urval till utbildningen används endast om antalet behöriga sökande som uppfyller samtliga behörighetskrav överstiger antalet platser som utbildningen har. Då kallas samtliga behöriga sökande till information och särskilda urvalsprov. Urvalsgrunder är de poäng som presteras i de särskilda proven. Om du har särskilda behov ska du även ladda upp kopior på de utredningar och läkarutlåtanden som gjorts så att vi kan ta hänsyn till detta i en kommande urvalsprocess. Ledningsgruppen fattar sedan efter sammanställning av resultaten från de särskilda proven det slutgiltiga beslutet om vilka som antas till utbildningen.

Kursinnehåll

Innehåll

Utbildningen omfattar 400 Yh-poäng där 5 poäng motsvarar en veckas heltidsstudier:

Arbetsmiljö, säkerhet och hållbarhet i filmproduktion, 50 p

Entreprenörskap för kreativa näringar, 40 p

Filmproduktionens juridik, 40 p

Ledarskap och kommunikation, 40 p

Lärande i arbete 1, 50 p

Lärande i arbete 2, 50 p

Lärande i arbete 3, 50 p

Produktionsekonomi, 40 p

Produktionsplanering, 20 p

Självständigt arbete, 20 p

Videoreportage

Vill du veta mer?

Har du specifika frågor kring din ansökan kan du ringa tisdag 13.30-16.00 och på torsdag på 08-508 402 15.

Kontaktperson

Kontaktperson: Lennart Ågren

Telefon: 08-508 402 88

Frans Schartaus Handelsinstitut

Frans Schartaus Handelsinstitut

Din framtid börjar här

Vårt erbjudande till dig är väldigt konkret. Hos oss erbjuds du en utbildning som är relevant och mitt i prick, just det som näringslivet efterfrågar. Efter examen har du rätt kompetenser, färdigheter och kunskaper för att kunna gå rakt ut i yrkeslivet.  Skolan...


Läs mer om Frans Schartaus Handelsinstitut och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Produktionsledare för spelfilm och tv-drama

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Frans Schartaus Handelsinstitut

Blekingegatan 55
118 94 Stockholm

Tel: 08-508 402 00
Fax 08-508 402 08
www.schartau.se

Beställ information

För att få mer information om utbildningen Produktionsledare för spelfilm och tv-drama från Frans Schartaus Handelsinstitut, fyll i följande uppgifter:

Recensioner

Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Du kanske också är intresserad av: