Visa yhutbildningar.se som: Mobil

Projektledning - Hållbara möten & Event

Frans Schartaus Handelsinstitut
Sammanfattning
Yh-utbildning
Stockholm
1 år
Heltid
Studiemedelsberättigad
Svenska
Startdatum: 2019-08-19 - Stockholm
Sista ansökan: 2019-05-03

Projektledning - Hållbara möten & Event

Projektledning inom turism och event - Yh-utbildning

Din framtid inom turismnäringen

Stockholm fortsätter att vara motorn i Sveriges besöksnäring. Under förra året gjorde Stockholm en ny toppnotering med närmare 13 miljoner gästnätter. En ökning med 1,2 miljoner i jämförelse med föregående år. I Stockholm finns många stora arenor och anläggningar för event och möten som Tele 2 Arena, Friends Arena, Stockholmsmässan, Kista Mässan, SCCC, Stockholm Waterfront Congress center. Staden arbetar aktivt för att bli en ännu större aktör inom internationella möten, konferenser och kongresser. Det finns ett stort behov av processorienterade projektledare som fokuserar på både de ekologiska, ekonomiska och sociala bitarna, något som utbildningen ämnar integrera i yrkesrollens alla delar.

Goda framtidsutsikter

Turismnäringen är en är världens snabbast växande industrier. De senaste åren har turistnäringen i Sverige vuxit starkt och sysselsättningen inom branschen har ökat. Turismen räknas nu som en basnäring. Såväl fritidsresor som antalet företagsmöten, konferenser och kongresser har ökat kraftigt. Efterfrågan förväntas öka med den nationella strategin. Det behövs kompetens inom destinationsutveckling, paketering och projektledning. Branschens intresse för utbildningen är mycket stort. Utbildningen ger dig de kunskaper du behöver för en karriär som projektassistent eller projektledare, produktionsledare eller eventproducent inom turism- och mötesindustrin.

Allt du behöver

Utbildningen innebär två terminers studier på heltid. För att ge dig den kompetens som krävs för arbeta som Projektledare inom Hållbara Möten & Event innehåller utbildningen följande moment: Affärsekonomi, Projektledning, Service Management, Kommunikation, Hållbarhet samt tillämpad operativ projektledning. Under den operativa projektledningen får du möjlighet att applicera dina inhämtade teoretiska kunskaper på konkreta och praktiska situationer i arbetslivet.

För mer information om Projektledning - Hållbara möten & Event, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Behörighetskrav 

För att kunna antas till utbildningen ska du ha grundläggande behörighet för yrkeshögskole-studier. Läs mer om grundläggande behörighet på yrkeshögskolans hemsida.


Dessutom ska du ha särskild behörighet med minst godkänt eller betyg 3 i:

  • Svenska/Svenska som andra språk kurs A och B 
  • Engelska A och B 
  • Matematik A och B (eller motsvarande).

För nya gymnasieskolan gäller lägst betyg E i:

  • Svenska 1 och 2/eller Svenska som andra språk 1 och 2 
  • Engelska 5 och 6 
  • Matematik 1a-c samt Matematik 2 a-c (eller motsvarande kunskaper).

Om du saknar formell behörighet kan du ansöka om bedömning av reell kompetens i samband med ansökan för tidigare utbildning och praktisk erfarenhet. När du skickar in din dokumentation till skolan ska du utifrån de behörighetskrav som är uppställda för utbildningen dokumentera erfarenheter och kunskaper från arbetsliv,mångkulturellt arbete, föreningsliv, utlandsvistelse etc som du önskar bedömda som motsvarande efterfrågade betyg.Dessa dokument bedöms då mot de krav som ställs på efterfrågade betyg så att skolan kan pröva att du har tillägnat dig de kunskaper, motsvarande behörighetskravenför den sökta utbildning samt att du kan tillgodogöra dig den sökta utbildningen Projektledning hållabara möten & event.

Urvalet

Urval till utbildningen används endast om antalet behöriga sökande som uppfyller samtliga behörighetskrav överstiger antalet platser som utbildningen har. Då kallas samtliga behöriga sökande till information och särskilda urvalsprov. Urvalsgrunder är de poäng som presteras i de särskilda proven.


Om du har särskilda behov ska du även ladda upp kopior på de utredningar och läkarutlåtanden som gjorts så att vi kan ta hänsyn till detta i en kommande urvalsprocess.
Ledningsgruppen fattar sedan efter sammanställning av resultaten från de särskilda proven det slutgiltiga beslutet om vilka som antas till utbildningen.

Kursinnehåll

INNEHÅLL. Utbildningen omfattar 200 Yh-poäng där 5 poäng motsvarar en veckas heltidsstudier.

Hållbara möten & events 20 p

Interaktiv kundsamverkan 10 p

Kommunikation 10 p

Marknaden för hållbara möten & event 10 p

Projektekonomi 20 p

Projektledning 40 p

Service Management 20 p

Lärande I Arbete (LIA) 35 p

Examensarbete 20 p

Tillämpad operativ projektledning 50 p

Vill du veta mer?

Besök vår hemsida

Kontaktpersoner:

Kontakta Lennart Ågren 08 508 402 88

Examen & Intyg

Yrkeshögskoleexamen.

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel.

Frans Schartaus Handelsinstitut

Frans Schartaus Handelsinstitut

Vårt erbjudande till dig är väldigt konkret. Hos oss erbjuds du en utbildning som är relevant och mitt i prick, just det som näringslivet efterfrågar. Efter examen har du rätt kompetenser, färdigheter och kunskaper för att kunna gå rakt ut i yrkeslivet.  Skolan...


Läs mer om Frans Schartaus Handelsinstitut och visa alla utbildningar.

Öppet Hus

Vi håller öppet hus!

Vill du skaffa dig ett yrke, byta yrke eller få en spetskompetens som gör dig attraktiv på arbetsmarknaden?

Välkommen till öppet hus på Frans Schartaus Handelsinstitut den

11 april kl. 16:30-18:00!

Skolan bedriver eftergymnasial yrkeshögskoleutbildningar som leder till jobb. Här utbildas ledare och specialister inom rese- och besöksnäringen, IT, ekonomi och försäljning samt hälso- och sjukvården. Ta chansen att träffa studerande och personalen på skolan.

Du får höra mer kring vad det innebär att studera på Frans Schartaus Handelsinstitut, skolans framgångsfaktorer och hur det kommer sig att hela 97% får jobb efter examen. Naturligtvis kan du även ställa frågor kring antagning och behörighet.

Frans Schartaus Handelsinstitut finns i fräscha och nyrenoverade lokaler på Blekingegatan 55 (Södermalm, Åsö utbildningscenter T-bana Skanstull). Entrén är den närmast gallerian Skrapan.

När: 11 april

Tid: 16:30-18:00

Var: A-Entrén vid Åsö utbildningscenter (den närmast gallerian Skrapan) - Blekingegatan 55.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Projektledning - Hållbara möten & Event

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Frans Schartaus Handelsinstitut

Blekingegatan 55
118 94 Stockholm

Beställ information

För att få mer information om Projektledning - Hållbara möten & Event via mejl, fyll i följande uppgifter:

Recensioner

Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.