Visa yhutbildningar.se som: Mobil

Hur tänker du när du väljer utbildning? 🎓📚 Hjälp oss att svara på några frågor i vår undersökning och ha chans att vinna 4 biobiljetter! 🍿🎞️

Sammanfattning
Yh-utbildning
Stockholm
2 år
Heltid
Studiemedelsberättigad
Svenska
Startdatum: augusti 2020 - Stockholm
Sista ansökan: 12 maj

Redovisningskonsult

Bli Redovisningskonsult

Vill du jobba med ekonomi och redovisning? Efter två års studier på Yh-utbildningen Redovisningskonsult har du den kompetens du behöver för en karriär som redovisningskonsult. Du får den praktiska kunskapen för att arbeta på exempelvis redovisnings- och bokföringsbyråer eller bemanningsföretag med inriktning på ekonomisk konsultation. Dessutom får du en stabil grund för att starta eget.

Stor efterfrågan på redovisningskonsulter

Efterfrågan på ekonomer i allmänhet och redovisningskonsulter i synnerhet är mycket stor. I samtliga dagstidningar annonseras efter redovisningskonsulter och bemanningsföretagen kan i dagsläget inte tillgodose sina kunders efterfrågan.

Frans Schartaus bedömning är att framtidsutsikterna för skickliga redovisningskonsulter är mycket goda, dels för att redovisning har en framskjutande plats i näringslivet och dels för att allt större krav ställs på redovisare. Den kompetens som Frans Schartaus Handelsinstitutets Yh-utbildning Redovisningskonsult ger är mycket efterfrågad i näringslivet och näst intill alla våra studenter får jobb efter examen.

Teoretiskt och praktiskt - med LIA!

För att du ska få en så komplett utbildning som möjligt kommer du förutom de väl avvägda teoretiska momenten också att få ta del av lärorika praktikfall, studiebesök och intressanta gästföreläsningar.

Under hela Yh-utbildningen Redovisningskonsult arbetar du praktiskt med samma arbetsverktyg och system som på en ekonomiavdelning. Du kommer därför att vara väl förberedd inför både LIA-perioder och din framtida karriär. 20 veckor av utbildningen består av Lärande I Arbete (LIA) på olika arbetsplatser inom redovisningsområdet.

För mer information om Redovisningskonsult, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Grundläggande behörighet:

För att kunna antas till utbildningen ska du ha grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier. 

Grundläggande behörighet genom ett fullständigt avgångsbetyg, slutbetyg, gymnasieexamen eller motsvarande utländsk utbildning. 
Ett slutbetyg och gymnasieexamen ska innehålla minst 2250 godkända poäng, med godkända betyg i svenska, engelska och matematik samt gymnasiearbete i en gymnasieexamen (2014 och framåt). 
Läs mer om grundläggande behörighet på yrkeshögskolans hemsida.

Dessutom ska du ha särskild behörighet med minst E/godkänt i:

  • Matematik B/2
  • Svenska/Svenska som andra språk 3
  • Företagsekonomi A och B/1

Detta är minimikraven för att du som sökande ska kunna tillgodogöra dig utbildningen.

Den grundläggande behörigheten till yrkeshögskolan är en avslutad gymnasieutbildning eller motsvarande. Dessa kurser kan du inte läsa hos oss, de läser du på ett Komvux i din hemkommun. Tänk på att grundläggande behörighet krävs innan du kan läsa in en särskild behörighet/särskilda förkunskaper. Från och med den 1 mars 2018 finns det även ett beslut på vilka kurser som du har rätt att läsa på Komvux för att uppfylla den särskilda behörigheten till en yrkeshögskoleutbildning. Kursen måste vara avslutad innan sista ansökningsdag för att du ska kunna bli behörig till utbildningen.

Då utbudet av yrkeshögskoleutbildningar varierar över tid och förkunskapskraven kan komma att förändras så kommer Myndigheten för yrkeshögskolan regelbundet att uppdatera listan över vilka kurser som omfattas av elevens rätt att delta i utbildning på gymnasial nivå i syfte att uppfylla krav på särskilda förkunskaper för utbildning inom yrkeshögskolan.

Läs mer på MYHs hemida.

Uppfyller du inte den grundläggande eller den särskilda behörigheten?

Om du saknar formell behörighet kan du ansöka om bedömning av reell kompetens i samband med ansökan för tidigare utbildning och praktisk erfarenhet. När du skickar in din dokumentation till skolan ska du utifrån de behörighetskrav som är uppställda för utbildningen dokumentera erfarenheter och kunskaper från arbetsliv, mångkulturellt arbete, föreningsliv, utlandsvistelse etc som du önskar bedömda som motsvarande efterfrågade betyg. Dessa dokument bedöms då mot de krav som ställs på efterfrågade betyg så att skolan kan pröva att du har tillägnat dig de kunskaper, motsvarande behörighetskraven för den sökta utbildning samt att du kan tillgodogöra dig den sökta utbildningen Redovisningskonsult.

Urvalet

Urval till utbildningen används endast om antalet behöriga sökande som uppfyller samtliga behörighetskrav överstiger antalet platser som utbildningen har. Då kallas samtliga behöriga sökande till information och särskilda urvalsprov. Urvalsgrunder är de poäng som presteras i de särskilda proven. Om du har särskilda behov ska du även ladda upp kopior på de utredningar och läkarutlåtanden som gjorts så att vi kan ta hänsyn till detta i en kommande urvalsprocess. Ledningsgruppen fattar sedan efter sammanställning av resultaten från de särskilda proven det slutgiltiga beslutet om vilka som antas till utbildningen.

Kursinnehåll

 

INNEHÅLL. Utbildningen omfattar 400 Yh-poäng där 5 poäng motsvarar en veckas heltidsstudier.

Arbetsrätt 10 p

Associationsrätt 25 p

Beskattningsrätt 50 p

Bokföring och bokslut 35 p

Ekonomistyrning 25 p

Examensarbete 15 p

Externredovisning 45 p

Finansiering och kalkylering 15 p

Handelsrätt 15 p

IT för ekonomer 30 p

Kommunikation 10 p

Lärande i Arbete 1 50 p

Lärande i Arbete 2 50 p

Redovisning och beskattning 25 p

Videoreportage

       

Vill du veta mer?

Besök vår hemsida

Kontaktpersoner:

Monica Forsström 08 508 402 10

Examen & Intyg

Yh-utbildningen Redovisningskonsult leder fram till en Yh-examen.

Kostnader

Yh-utbildningen Redovisningskonsult är avgiftsfri och CSN berättigad.

Frans Schartaus Handelsinstitut

Frans Schartaus Handelsinstitut

Din framtid börjar här

Vårt erbjudande till dig är väldigt konkret. Hos oss erbjuds du en utbildning som är relevant och mitt i prick, just det som näringslivet efterfrågar. Efter examen har du rätt kompetenser, färdigheter och kunskaper för att kunna gå rakt ut i yrkeslivet.  Skolan...


Läs mer om Frans Schartaus Handelsinstitut och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Redovisningskonsult

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Frans Schartaus Handelsinstitut

Blekingegatan 55
118 94 Stockholm

Beställ information

För att få mer information om utbildningen Redovisningskonsult från Frans Schartaus Handelsinstitut, fyll i följande uppgifter:

Recensioner

Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Du kanske också är intresserad av: