Revenue Management & Data Analyst

Frans Schartaus Handelsinstitut
Sammanfattning
YH-utbildning
Distans
1 år
Heltid, distans
Studiemedelsberättigad
Revenue Management & Data Analyst

Om utbildningen

Vad gör en Revenue Manager och en Data Analyst?

Idag sker den största delen av försäljningen inom service och besöksnäringen via nätet och olika digitala kanaler. Vi har sett en transformation när det kommer till ny teknik som kräver nya arbetssätt och nya yrkesroller. Revenue Management handlar om att ta kontroll över utbud och efterfrågan och på detta sätt öka företagets lönsamhet. Arbetsuppgifterna genomförs i nära samarbete med det kommersiella teamet och där ingår försäljning, marknadsföring och distribution. Som Revenue Manager eller Data Analyst arbetar du med analys, prisoptimering och marknadsföring i olika system och distributionskanaler. Detta är en nyckelposition där fokus ligger på omvärldsbevakning, analys av data och varierande marknadsförutsättningar för att kunna utforma företagets prissättningsstrategier och skapa kundlojalitet.

God arbetsmarknad

Utbildningen ger dig en eftergymnasial yrkeshögskoleexamen med en spetskompetens som efterfrågas inom hela tjänste- och servicesektorn. Vi ser en framtidstro i och med den ökande vaccineringen, en uppdämd reselängtan samt nya digitala konsumtionsmönster. Inget tyder på ett minskat resande efter pandemin och därför behöver tjänster och produkter även fortsättningsvis paketeras, marknadsföras och lönsamhetsberäknas. Anställda som kan hantera hela kedjan från marknads- och dataanalys, till prissättning och distribution i digitala kanaler är hett eftertraktade. Revenue Management och Dataanalys är en så pass viktig nyckelroll och kommer därför att prioriteras hos företag som har en digital närvaro.

Utbildningens upplägg

Revenue Management och Dataanalyst bygger på tidigare arbetslivserfarenhet och studierna genomförs helt på distans. Utbildningen rymmer alla viktiga områden för ditt fortsatta yrkesliv i en specialistroll inom Revenue Management och dataanalys. Vid examen efter ett års studier kommer du ha goda praktiska och teoretiska kunskaper, färdigheter och kompetenser i såväl de IT-system som är viktiga för din nya yrkesroll som de metoder och tekniker och som används i yrkets alla delar. Olika case- och fallstudier utgår från konkreta fall och autentiska företag och du kommer att arbeta tvärfunktionellt, processrelaterat och innovativt. Det pedagogiska upplägget och utbildningens innehåll ger dig ett helhetsperspektiv som gör dig attraktiv på arbetsmarknaden. Skolan har ett stort nätverk och bjuder in internationella gästföreläsare och experter i olika delar av

För mer information om Revenue Management & Data Analyst, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Varför välja Frans Schartaus Handelsinstitut?

Bra kontakter med näringsliv

CSN-berättigad

9 av 10 får

jobb efter examen

Så ansöker du

Grundläggande behörighet

För att kunna antas till utbildningen ska du ha grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier.

Grundläggande behörighet genom ett fullständigt avgångsbetyg, slutbetyg, gymnasieexamen eller motsvarande utländsk utbildning.
Ett slutbetyg och gymnasieexamen ska innehålla minst 2250 godkända poäng, med godkända betyg i svenska, engelska och matematik samt gymnasiearbete i en gymnasieexamen (2014 och framåt).
Läs mer om grundläggande behörighet på yrkeshögskolans hemsida: 

Dessutom ska du ha särskild behörighet med minst E/godkänt i:

• Engelska B/6
• Svenska/Svenska som andra språk B/2
• Matematik B/2
• Yrkeslivserfarenhet på heltid motsvarande två år efter avslutade gymnasiestudier från tjänste- eller servicesektorn.

Detta är minimikraven för att du som sökande ska kunna tillgodogöra dig utbildningen.

Den grundläggande behörigheten till yrkeshögskolan är en avslutad gymnasieutbildning eller motsvarande. Dessa kurser kan du inte läsa hos oss, de läser du på ett Komvux i din hemkommun. Tänk på att grundläggande behörighet krävs innan du kan läsa in en särskild behörighet/särskilda förkunskaper. Från och med den 1 mars 2018 finns det även ett beslut på vilka kurser som du har rätt att läsa på Komvux för att uppfylla den särskilda behörigheten till en yrkeshögskoleutbildning. Kursen måste vara avslutad innan sista ansökningsdag för att du ska kunna bli behörig till utbildningen.

Då utbudet av yrkeshögskoleutbildningar varierar över tid och förkunskapskraven kan komma att förändras så kommer Myndigheten för yrkeshögskolan regelbundet att uppdatera listan över vilka kurser som omfattas av elevens rätt att delta i utbildning på gymnasial nivå i syfte att uppfylla krav på särskilda förkunskaper för utbildning inom yrkeshögskolan.

Examen & Intyg

INNEHÅLL. Utbildningen omfattar 200 Yh-poäng där 5 poäng motsvarar en veckas heltidsstudier.

Agil projektledning 10 p

Dataanalys 40 p

Digital och strategisk marknadsföring 30 p

Distribution och Channel Management 20 p

Ekonomi i besöksnäringen 25 p

Examensarbete 20 p

Introduktion i Revenue Management 10 p

Omvärldskunskap 15 p

Revenue Management 30 p

Det är också viktigt att du i din roll som Revenue manager behärskar Officeprogammet. Därför får du under denna utbildning fri tillgång till Learnesys onlinekurs i Word, Excel och PowerPoint. 

Frans Schartaus Handelsinstitut

Din framtid börjar här!

Vårt erbjudande till dig är väldigt konkret. Hos oss erbjuds du en utbildning som är relevant och mitt i prick, just det som näringslivet efterfrågar. Efter examen har du rätt kompetenser, färdigheter och kunskaper för att kunna gå rakt ut i yrkeslivet....


Läs mer om Frans Schartaus Handelsinstitut och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Revenue Management & Data Analyst

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Frans Schartaus Handelsinstitut

Blekingegatan 55
118 94 Stockholm

Tel: 08-508 402 00
Fax 08-508 402 08
schartau.stockholm

Recensioner

Snittbetyg: 5

Baseras på 5 recensioner.

Emelie Wennlöf

Utbildningen ger en bra grund för de som är nya i ämnet, samtidigt som det är en otroligt kompetensutveckling för de som redan befinner sig i branschen. Lärare och föreläsare håller en hög nivå med många representanter från arbetslivet. Ledningsgruppen arbetar aktivt så att utbildningen motsvarar hela tiden håller sig uppdaterad efter marknaden....

Visa mer
Jezica Höjerslev Lindeberg

Med nära 20 år i hotellbranschen i olika roller var denna utbildning något som kompletterade mina erfarenheter och gav spetskompetens inom de ämnen som ingick. Har med hjälp av den nyvunna kunskapen gått vidare till en tjänst som Revenue Manager i ett nytt bolag.

Katarina Johansson

En väl genomtänkt och genomarbetad utbildning med hög klass av lärare och föreläsare. Alla kurser har en koppling till varandra som under termin 3 blir väldigt tydlig då man som student känner att man är på väg att knyta ihop säcken. Kan varmt rekommendera andra!

Beställ information

För att få mer information om utbildningen Revenue Management & Data Analyst från Frans Schartaus Handelsinstitut, fyll i följande uppgifter:

Recensioner
Recensioner
(5,0)
Baseras på 5 recensioner.