Visa yhutbildningar.se som: Mobil

Revenue Management i besöksnäringen

Frans Schartaus Handelsinstitut
Sammanfattning
Utbildningstyp: Yh-utbildning
Utbildningsort: Stockholm
Längd: 1,5 terminer
Utbildningstakt: Deltid
Studiestöd: Ja
Språk: Svenska
Sista ansökan: 15 sep 2015

Revenue Management i besöksnäringen

Revenue management - arbeta med turismRevenue Management i besöksnäringen 

Vill du arbeta med turism och skapa lönsamhet? Nu kommer den första utbildningen i Sverige som tar ett helhetsgrepp om Revenue Management i Besöksnäringen – omvägen via USA behövs inte längre! Revenue Management handlar om att ta kontroll över utbud och efterfrågan och på detta sätt öka företagets lönsamhet. Arbetsuppgifterna genomförs i nära samarbete med det kommersiella teamet där det ingår försäljning, marknadsföring och distribution.

Utbildningen bygger på tidigare arbetslivserfarenhet och studierna parallellt med nuvarande arbete gör att du får möjlighet att omsätta dina förvärvade kunskaper direkt. Efterfrågan på personal med analytisk förmåga, kommersiell och ekonomisk kunskap samt teknisk kompetens är stor i besöksnäringen. Hotell, restauranger, rederier, flygbolag, biluthyrningsföretag och nöjesetablissemang är exempel på företag som tillämpar Revenue Management.

Goda framtidsutsikter inom turism

Du får spetskompetens för en yrkesroll där du genom omvärldsbevakning och varierande marknadsförutsättningar utformar företagets prissättningsstrategier. Sverige satsar på Turism, den nationella strategin för besöksnäringen har satt som mål att fördubbla svensk turism till år 2020. Man siktar mot en omsättning på 500 miljarder och att antalet sysselsatta inom besöksnäringen ska motsvara 300 000 årsverken. Flygtrafiken är fortsatt stark och den långväga turismen ökar, de stora arenorna och mässorna lockar arrangörer och besökare, det är viktigt att varje arrangemang i alla led genomförs utifrån ett hållbart perspektiv samt med lönsamhetsfokus.

Jobba i turistnäringen

Utbildningen rymmer alla viktiga kunskapsområden inom Revenue Management för ditt fortsatta yrkesliv. Det pedagogiska upplägget och innehållet i kursplanerna ger ett helhetsperspektiv på de olika delarna i den komplexa yrkesrollen. Kompetensen du får kan kombineras med annan yrkesroll utifrån ditt företags behov, storlek och organisation. Du lär dig hur produkter och tjänster presenteras på ett attraktivt sätt med en väl avvägd och strategiskt genomtänkt prissättning via bokningskanaler och webbsidor.

Utbildningen genomförs på halvfart (50 %), skolförlagd undervisning sker tre sammanhängande dagar per månad i anslutning till helg. Studier på övrig tid sker via digital media och delar av utbildningen är på engelska. Räkna med 15 timmars studier per vecka.

För mer information om Revenue Management i besöksnäringen, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Behörighetskrav

För att kunna antas till utbildningen ska du ha grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier. Läs mer om grundläggande behörighet på yrkeshögskolans hemsida:

Du behöver även minst godkänt eller betyg 3 i Svenska/svenska som andra språk kurs A och B, Engelska A och B samt Matematik A och B. Två års arbetslivserfarenhet på heltid efter gymnasiet från restaurang, hotell, turism eller kvalificerat försäljningsarbete. För gymnasieskolans nya program gäller följande särskilda behörighet: E i Svenska 1 och 2/eller Svenska som andra språk 1 och 2, Engelska 5 och 6, Matematik 1a-c samt Matematik 2a-c. Två års arbetslivserfarenhet på heltid efter gymnasiet från restaurang, hotell, turism, kvalificerat försäljningsarbete. Om du saknar formell behörighet kan Du ansöka om tillgodoräknande i samband med ansökan för tidigare utbildning och praktisk erfarenhet.

När du skickar in din dokumentation till skolan ska du utifrån de behörighetskrav som är uppställda för utbildningen dokumentera och beskriva de erfarenheter och kunskaper från arbetsliv, mångkulturellt arbete, föreningsliv, utlandsvistelse etc. som du önskar tillgodoräkna dig som betyg. Till ansökan ska du sålunda bifoga en skriftlig redogörelse så att skolan kan pröva att du har tillägnat dig de kunskaper, motsvarande behörighetskraven för den sökta utbildning samt att du kan tillgodogöra dig utbildningen Revenue Management i Besöksnäringen.

Urvalet

Urval till utbildningen används endast om antalet behöriga sökande som uppfyller grundläggande behörighet samt de särskilda förkunskapskraven överstiger antalet platser som utbildningen har. Samtliga behöriga sökande kommer att få göra ett test. Urvalsgrunder är medelbetyg av de särskilda förkunskaperna och testet. Tidigare eftergymnasial utbildning inom hotell, turism, marknadsföring eller ekonomi ger meritpoäng, liksom arbetslivserfarenhet från ansvarig ställning. Max två år kan tillgodoräknas. Ledningsgruppen fattar det slutgiltiga beslutet om vilka som antas till utbildningen

Kursinnehåll

INNEHÅLL.


150 Yh poäng: 5 poäng motsvarar två veckors deltidsstudier.


Distribution och Channel Management 20 p


Ekonomi i besöksnäringen 25 p


Kalkylering 15 p


Marknadskommunikation 30 p


Omvärldskunskap 15 p


Projekt inom Revenue Management 15 p


Revenue Management 30 p

Vill du veta mer?

Besök vår hemsida

Kontaktpersoner:

Susanne Gustafsson 08 508 402 04

Examen & Intyg

YH-examen på 150 poäng.

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiestöd från CSN.

Frans Schartaus Handelsinstitut

Frans Schartaus Handelsinstitut

Din framtid börjar här

Vårt erbjudande till dig är väldigt konkret. Hos oss erbjuds du en utbildning som är relevant och mitt i prick, just det som näringslivet efterfrågar. Efter examen har du rätt kompetenser, färdigheter och kunskaper för att kunna gå rakt ut i yrkeslivet.  Skolan...


Läs mer om Frans Schartaus Handelsinstitut och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Revenue Management i besöksnäringen

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Errors
Valfritt
Valfritt

Hitta till utbildaren

Frans Schartaus Handelsinstitut

Blekingegatan 55
118 94 Stockholm

Beställ information

För att få mer information om Revenue Management i besöksnäringen via mejl, fyll i följande uppgifter:

Recensioner

Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.