Specialistutbildad undersköterska - anestesi, operation och intensivvård

Frans Schartaus Handelsinstitut
Sammanfattning
YH-utbildning
Stockholm
1 år, 200 YH-poäng
Heltid
CSN-berättigad
Kommande starter
Stockholm Sista ansökan
augusti 2023 
2023-05-02
augusti 2024 
Maj 2024
Specialistutbildad undersköterska - anestesi, operation och intensivvård

Om utbildningen

Läs till specialistutbildad undersköterska inom anestesi, operation och intensivvård

Vad gör en specialistutbildad undersköterska inom anestesi, operation och intensivvård?

Du kommer att arbeta med avancerad sjukvård inom den perioperativa processen och/eller intensivvård på sjukhus. Yrkesrollen innebär att du ger omsorg och omvårdnad till patienten samt stödjer och handleder patienten och närstående i den personcentrerade vården. Du kommer att samverka i tvärprofessionella team och arbeta med medicinteknisk apparatur utifrån de regler och säkerhetsrutiner som finns kring dessa.

Certifierat Vård- och omsorgscollege

Utbildningen är sedan januari 2018 en del av det certifierade Vård- och omsorgscollege (VOC) på Campus Åsö. Vård- och omsorgscollege är en kvalitetsstämpel som ställer krav på såväl arbetsliv som utbildning. För att få använda namnet och logotypen krävs ett godkännande av föreningen Vård- och omsorgscollege. Certifieringen innebär även att skolans lärare medverkar i olika VOC insatser för kompetensutveckling och att studerande som uppfyller kraven inom VOC tilldelas intyg eller diplom och brosch som är meriter inför en anställning inom vården.

God arbetsmarknad

Region Stockholm är den region i Sverige som har störst behov av utbildade undersköterskor inom avancerad sjukvård. De behöver särskilt personer som är specialiserade på akutsjukvård, operation och intensivvård. Genom denna utbildning så får undersköterskor en kompetens som efterfrågas inom vården. Idag finns en svårighet att rekrytera undersköterskor med rätt kompetens till den avancerade sjukvården.

Helfart 1 år

Utbildningen genomförs på helfart under ett år och omfattar 200 yrkeshögskolepoäng, varav lärande i arbetslivet (LIA) är 80 yrkeshögskolepoäng. 

För mer information om Specialistutbildad undersköterska - anestesi, operation och intensivvård, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Varför välja Frans Schartaus Handelsinstitut?

Bra kontakter med näringsliv

CSN-berättigad

9 av 10 får

jobb efter examen

Så ansöker du

Ansökan

Ansökan görs via skolans egna hemsida.

Behörighet

För att vara behörig till utbildningen krävs både grundläggande behörighet och särskild behörighet. Grundläggande behörighet innebär gymnasieexamen/slutbetyg från gymnasiet eller motsvarande. Särskild behörighet innebär:

Gymnasiekurser:

 • Etik och människans livsvillkor, 100p
 • Hälsopedagogik, 100p
 • Medicin 1, 150p
 • Psykiatri 1, 100p
 • Psykologi 1, 50p
 • Samhällskunskap 1a2, 50p
 • Specialpedagogik 1, 100p
 • Svenska 2 alt Svenska som andraspråk 2, 100p
 • Vård- och omsorgsarbete 1, 200p
 • Vård- och omsorgsarbete 2, 150p

Yrkeserfarenhet:

 • Omfattning och längd: 1 år heltid eller motsvarande
 • Typ av yrkeserfarenhet:
  • Ett års yrkeserfarenhet på heltid eller motsvarande vilket innebär minst 1600 timmar, som undersköterska eller motsvarande kompetens.

Examen & Intyg

Utbildningen ger yrkeshögskoleexamen.

Fortsatta studier

Efter 1 års avklarade studier kan du söka jobb som undersköterska inom avancerad sjukvård och besitter fördjupade och specialiserade kunskaper inom anestesi, operation och intensivvård. För att kunna söka en tjänst som specialistundersköterska måste du förutom erfarenhet inom yrket ha denna examen eller motsvarande.

Frans Schartaus Handelsinstitut

Din framtid börjar här!

Vårt erbjudande till dig är väldigt konkret. Hos oss erbjuds du en utbildning som är relevant och mitt i prick, just det som näringslivet efterfrågar. Efter examen har du rätt kompetenser, färdigheter och kunskaper för att kunna gå rakt ut i yrkeslivet....


Läs mer om Frans Schartaus Handelsinstitut och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Specialistutbildad undersköterska - anestesi, operation och intensivvård

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Frans Schartaus Handelsinstitut

Blekingegatan 55
118 94 Stockholm

Tel: 08-508 402 00
Fax 08-508 402 08
schartau.stockholm

Beställ information

För att få mer information om utbildningen Specialistutbildad undersköterska - anestesi, operation och intensivvård från Frans Schartaus Handelsinstitut, fyll i följande uppgifter:

Recensioner

Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.