Visa yhutbildningar.se som: Mobil

B2B-Säljutbildning

Grit Academy
Sammanfattning
YH-utbildning
Malmö
2 år
Heltid
CSN-berättigad

B2B-Säljutbildning


B2B-Säljare

Vill du arbeta relationsskapande och lösa andras problem? Då kan du passa som Business-to-business-säljare, eller företagssäljare som det också kallas. Utbildningen sträcker sig över två år och ger dig de teoretiska och praktiska färdigheter som gör dig kvalificerad för säljyrket.

BRANSCHEN

Företagssäljare är ett bristyrke. Efterfrågan på företagssäljare är hög, men det rådet brist på personer med tillräcklig kompetens för att fylla de lediga positionerna. Företagssäljare har blivit ett mer kunskapsintensivt yrke och arbetsgivare söker nu allt oftare personer med eftergymnasial och högre utbildning. Företagssäljare arbetar relationsskapande samt utvecklar professionella relationer. Arbetet har en stark koppling till företagens lönsamhet och konkurrenskraft. För en person med utbildning innebär branschen många möjligheter till jobb samt ger goda möjligheter att utvecklas och att avancera, till exempel till säljledare eller säljchef.

KARRIÄR

Med en B2B-säljutbildning kan du bland annat jobba som B2B/Företagssäljare, Account Manager, projekt-och säljledare samt säljkonsult.

För mer information om B2B-Säljutbildning, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

För att vara behörig till utbildning krävs det att du uppfyller Grundläggande behörighet

Behörig att antas till utbildningen är den som:

1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning (lägst betyget Godkänt i minst 2250 gymnasiepoäng),
2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven
enligt punkt 1.
3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.


Ansökan

Ansökan görs via hemsidan.

Examen & Intyg

Efter avklarad utbildningen får du en Yrkeshögskoleexamen.

Kursinnehåll

Affärsekonomi
I denna kurs kommer du att få en god helhetsförståelse för företagets ekonomi och förutsättningar. I kursen ingår budgetering, kalkylering och att tolka nyckeltal och rapporter i rollen som B2B-säljare. Efter denna kurs kommer du att ha ekonomisk förståelse för att ta bra beslut.

Affärsengelska
I en allt mer internationell värld är det viktigt att ha kunskaper i engelska. I denna kurs kommer fokus vara på att du lär dig engelska uttryck och begrepp inom affärs- och säljsammanhang. Du blir också insatt i hur man vanligen kommunicerar med internationella affärskontakter.

Affärsjuridik
Målet med kursen är att du ska få så goda kunskaper i affärsjuridik att du både kan lösa och undvika vanligt förekommande tvister. Du kommer bland annat att lära dig att tolka och tillämpa lagar i rollen som B2B-säljare. Centrala delar i kursen är avtalsrätt, köplagen och marknadsrätt.

Digitala kanaler och medier
I denna kurs kommer du att lära dig hur du kan använda digitala kanaler och medier i rollen som B2B-säljare. Efter kursen kommer du att kunna utforma strategier samt ha verktyg för att göra marknadsföring och säljaktiviteter med hjälp av digitala medier.

Examensarbete

Under examensarbetet ska du visa att du kan använda dina tidigare kunskaper från utbildningen. Du kommer självständigt att kunna planera, analysera och presentera ett förslag inom B2B-försäljning som ska vara till gagn för ett företag. Du gör detta utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt. 


Förhandlingsteknik

I rollen som B2B-säljare är det viktigt att vara en god förhandlare. I denna kurs, förhandlingsteknik, kommer du att få konkreta verktyg och metoder för att genomföra framgångsrika förhandlingar. Du får praktisk kunskap om kommunikation och hur motpartens agerande styrs av psykologiska, sociala och etiska aspekter.

Försäljningspsykologi
För att bli en framgångsrik B2B-säljare är det mycket viktigt att förstå psykologins betydelse i affärs- och säljsammanhang. I kursen kommer du att lära dig de psykologiska mekanismerna bakom beslutsfattande och hur du övervinner dessa.


Inbound marketing
Målet med kursen är att du ska kunna arbeta praktiskt med Inbound marketing och sociala medier i rollen som B2B-säljare. Du kommer att lära dig att ta fram material, texter med mera och använda olika kanaler för att nå ut till olika målgrupper på ett professionellt sätt.

KAM-sälj
I denna kurs kommer du att få teoretiska och praktiska grunder i KAM-försäljning. Målet är att du ska lära dig att styra och leda samarbetet med nyckelkunder med målsättning att skapa långsiktiga relationer. Du kommer även att sätta upp strategier för att skapa långsiktiga och lönsamma affärsrelationer.

Kommunikation och presentationsteknik
Efter avslutad kurs kommer du att kunna genomföra fångande och professionella presentationer. Språket är säljarens viktigaste redskap och du kommer att lära dig att anpassa din kommunikationsstil utifrån olika sorters målgrupper och affärssammanhang.

LIA1
Kursens syfte är att du ska praktisera kunskaper från tidigare kurser på ett företag. Du kommer att få praktisk kunskap om branschen, yrkesrollen, försäljningsprocessen och det dagliga arbetet som B2B-säljare.

LIA2
Denna kurs, LIA2, bygger vidare på de kunskaper du har från tidigare kurser och praktiseras på ett företag. Under LIA-perioden kommer du ytterligare utveckla din förmåga att självständigt arbeta med kvalificerade arbetsuppgifter som tillhör yrkesrollen som B2B-säljare. Efter avslutad kurs har du de praktiska och teoretiska kunskaper som behövs för att fördjupa dig i ditt examensarbete och vara anställningsbar.

Markadsföring
Målet med kursen är att du ska få en god helhetsförståelse för marknadsföringsarbetet och säljarbetet. Du kommer att lära dig de teorier, modeller och praktiska verktyg inom marknadsföring som du har stor nytta av som B2B-säljare. I kursen kommer du även att lära dig att förbereda och genomföra marknadsförings- och säljaktiviteter.

Strategisk försäljning
Efter denna kurs har du god förståelse och praktiska verktyg för det strategiska och långsiktiga säljarbetet. Målet är att du ska kunna analysera, planera, ansvara för och leda det strategiska säljarbetet inom B2B. Du kommer även att vara insatt i hur en affärsplan är uppbyggd och kunna ge förslag på potentiella utvecklingsområden.


Säljteknik
Fokus i denna kurs är praktisk sälj- och mötesteknik. Du kommer att lära dig att på ett professionellt sätt planera, boka, förbereda, genomföra och följa upp sälj- och affärsmöten. Målet är att du ska kunna agera professionellt och kundorienterat genom hela säljprocessen med fokus på långsiktighet och lönsamhet.

Kostnader

Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiemedel. Ansök hos CSN.
Kostnad för litteratur tillkommer.

Grit Academy

Grit Academy är en yrkeshögskola i centrala Malmö. Vår unikhet stavas ”grit”, det vill säga: vi utbildar våra studerande i högt efterfrågade kompetenser för att de snabbt ska komma ut i arbetslivet, men vi fokuserar även på deras inre drivkraft...


Läs mer om Grit Academy och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: B2B-Säljutbildning

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Grit Academy

Beställ information

För att få mer information om utbildningen B2B-Säljutbildning från Grit Academy, fyll i följande uppgifter:

Recensioner

Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.