Front end webbutvecklare

Grit Academy
Sammanfattning
YH-utbildning
Malmö
2 år
Heltid/deltid
CSN-berättigad
Startdatum: 2023-08-28 - Malmö
Sista ansökan: 2023-05-31
front end webbutvecklare

Om utbildningen

Utbilda dig till front end webbutvecklare!

Söker du ett varierande och utmanande yrke där du får kombinera kreativitet, tekniskt kunnande och problemlösning? Då är vår utbildning till Front end utvecklare rätt för dig! Vår tvååriga utbildning till webbutvecklare ger dig kompetenserna och förmågorna att utveckla interaktiva och avancerade webbapplikationer och webbsidor så att du kan arbeta som kvalificerad front end-utvecklare.

Varför Grit Academy?

Är det viktigt för dig att utvecklas i vad du kan, men också i vem du är? Grit Academy erbjuder utbildningar som ger studerande rätt verktyg och kunskap att ta med sig in i arbetslivet, men som även bidrar till de studerandes personliga utveckling. Hos oss kan du förvänta dig att växa och utvecklas, och vi förväntar oss av dig att du är redo att kavla upp ärmarna och påbörja en resa som kan ta dig långt.

Varför front end webbutvecklare?

Utan digital kompetens stannar Sverige, och utan en modern webbsida stannar trafiken dit. Som utbildad front end webbutvecklare har du specialiserade kompetenser i att arbeta med responsiv webb och mobila plattformar, kompetens som många företag behöver för sin lönsamhet, konkurrenskraft och utveckling.

Branschen

Vi lever i ett digitalt samhälle där efterfrågan på personer med IT-kompetens är stor och utbredd. Förmågan att ta vara på digitaliseringens möjligheter har blivit en framgångsfaktor, samtidigt som konkurrensen ökat i takt med konsumenternas krav på den digitala upplevelsen. Det råder därför stor efterfrågan på front end webbutvecklare i flertalet branscher, och efter vår tvååriga utbildning kan du förvänta dig många arbetsmöjligheter som kvalificerad front end webbutvecklare.

Karriär

Med de kompetenser du förvärvar genom att läsa vår utbildning till front end-utvecklare kommer du bland annat kunna arbeta som

· front end utvecklare
· systemutvecklare
· UX-designer
· JavaScript-utvecklare

Efterfrågan på dessa kompetenser är stor och arbetslivet ser en kompetensbrist, både nu och i framtiden. Därför kommer dina anställningsmöjligheter vara stora med goda möjligheter till karriärsutveckling.

 

För mer information om Front end webbutvecklare, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Kursinnehåll

Agil projektledning - 20 YHP 
Kursen lär ut teorier, modeller och verktyg i agil projektmetodik och projektledning så att den studerande har kunskaper om samt kan leda och ingå i agila projekt. Efter kursen ska du som studerande ha kunskap om och förståelse för projektets faser, riskbedömningar och lönsamhetstänk, samt grupputveckling, motivation och prestation.

Backend och databashantering - 20 YHP
I kursen lär du dig om backendutveckling samt får en helhetsförståelse för sambandet mellan backend och frotend. Under kursens gång utvecklar du färdigheter i att arbeta med databasstrukturer och databashantering med MySQL, objektorienterad analys samt problemlösning.

Design och UX - 15 YHP
Denna kurs ger dig som studerande kunskap och verktyg för att arbeta med design och skapa användarvänliga och attraktiva applikationer. Delar som ingår i kursen är bland annat design, mönster, färglära, struktur och navigering, samt moment kring interaktionen mellan människa och IT/teknik.

Examensarbete - 20 YHP
Examensarbetet är en kurs med fokus på att utvecklas i sitt eget lärande och i sin kommande professionella roll som front end webbutvecklare. Det är ett fördjupningsarbete där du förenar lärdomar från tidigare kurser med ett vetenskapligt förhållningssätt för att planera, producera och presentera underlag som kan ligga till grund för beslut eller utveckling inom yrkesrollen. Du arbetar självständigt men i samverkan med handledare.

HTML och CSS - 25 YHP
Kursen syftar till att lära ut HTML och CSS så att studerande utvecklar en djupare förståelse och kunskap i att skapa hemsidor. I kursen ingår att arbeta med responsiva webbdesignlösningar samt att publicera en webbplats på webben. Kursen ska förbereda dig som studerande att självständigt och med vana kunna arbeta med HTML5 och CSS.

JavaScript 1 - 50 YHP 
Kursen lär ut grunderna i JavaScript så att du som studerande ska utveckla god förståelse för programmeringens logik, struktur och systematik. Kursen tränar dig i att använda olika editorer, göra anpassningar efter olika utvecklingsmiljöer, utveckla färdigheter i att skapa interaktiva webbsidor samt lösa problem relaterade till DOM-manipulation.

JavaScript 2 - 50 YHP
JavaScript 2 bygger vidare på kursen JavaScript 1, och är därmed en fördjupningskurs. Den fokuserar på moderna webbapplikationer på klientsida och specialiserade kunskaper i hur man använder JavaScript för att skapa dynamiska webbsidor. Kursen lär ut avancerad metodik i JavaScript.

JavaScript 3 - 50 YHP 
Kursen är på avancerad nivå och fördjupar kunskaper från tidigare JavaScriptskurser. Syftet är att du som studerande ska utveckla specialiserade kunskaper och färdigheter i JavaScript, ECMAScript och React, samt god förtrogenhet med att bygga webbapplikationer med hjälp av React.

Konsultrollen - 20 YHP 
Konsultrollen är en kurs där du som studerande ska förvärva kunskaper för att kunna agera professionellt som konsult, vilket är viktigt då det är vanligt att IT-konsulter hyrs ut. Kursen innefattar bland annat hur du agerar professionellt och rådgivande gentemot kunder och andra intressenter, mötesteknik, kundvård, hur du skapar långsiktiga affärsrelationer samt lönsamhetstänk och att skapa mervärde.


LIA1 - 50 YHP 
Lärande i arbete skapar möjligheter för dig att använda dig av dina tidigare inhämtade kunskaper och utveckla dem i en riktig arbetsmiljö. Under LIA-perioden arbetar du självständigt med konkreta och specialiserade yrkesrelaterade uppgifter, och får större insikt i hur branschen, yrkesrollen och arbetsmiljön fungerar, samt vad som krävs för att bli anställningsbar.

LIA2 - 60 YHP 
Under andra LIA-perioden vidareutvecklar du din förmåga att arbeta självständigt med yrkesrelaterade arbetsuppgifter och får samtidigt en djupare insikt i vad som krävs för att bli anställningsbar. Du förväntas uppvisa en förmåga att arbeta med uppgifter som ligger i linje med LIA-företagets mål, tillvägagångssätt och rutiner.

Versionshantering - 15 YHP 
Kursen har som mål att ge dig en god överblick över arbetet med versionshantering och olika versionshanteringssystem, samt med GIT och GIT-hosting. Du lär dig också om open source och betydelsen av versionshanteringssystem och hur de används i det dagliga arbetet som JavaScriptutvecklare.

Så ansöker du

Ansökan

Ansökan görs via vår hemsida.

Behörighet

Denna utbildning har särskilda förkunskapskrav. För att kunna läsa utbildningen behöver du ha minst godkänt i:

  • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2
  • Engelska 6
  • Matematik 2
  • Programmering 1

Om du läst kurserna och fått betyg innan gymnasiereformen, GY2011, och är osäker på om de kurser du läst motsvarar våra förkunskapskrav, vänligenkontakta oss via kontaktformuläret.

Om du saknar full behörighet i Engelska 6, Matematik 2 eller Programmering 1 erbjuder vi på Grit Academy preparandkurser så att du kan bli fullt behörig till den utbildningen du vill söka. Preparandkurserna har löpande starter och du hittar mer information om du anmäler dig till en preparandkurshär.

Behörighet att antas till utbildningen är den som

1. Avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning (lägst betyget Godkänt i minst 2250 gymnasiepoäng), eller

2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven enligt punk 1, eller

3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller

4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar till att tillgodogöra dig utbildningen

Reell kompetens eller fri kvot

Om du saknar en viss del av behörigheten men anser att du har motsvarande kunskap genom t. ex. arbetslivserfarenhet eller utlandsvistelse så kan vi granska din reella kompetens för att se om vi kan validera dina kunskaper mot behörighetskraven.

Om du saknar viss del av behörigheten, men det ändå finns omständigheter som gör att vi anser att du har goda förutsättningar att klara utbildningen och senare kunna verka inom yrkesområdet, kan du antas via fri kvot. Det finns ett begränsat antal platser som kan ges åt fri kvot-ansökningar.

Examen & Intyg

Efter avklarad utbildningen får du en Yrkeshögskoleexamen.

Kostnader

Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiemedel. Ansök hos CSN.
Kostnad för litteratur tillkommer.

Grit Academy

Vad är Grit Academy?

Grit Academy är en yrkeshögskola i centrala Malmö. Vår unikhet stavas ”grit”, det vill säga: vi utbildar våra studerande i högt efterfrågade kompetenser för att de snabbt ska komma ut i arbetslivet, men vi fokuserar även på deras inre drivkraft...


Läs mer om Grit Academy och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Front end webbutvecklare

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Grit Academy

Beställ information

För att få mer information om utbildningen Front end webbutvecklare från Grit Academy, fyll i följande uppgifter:

Recensioner

Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.