Visa yhutbildningar.se som: Mobil

Drift- och fastighetstekniker

Hermods VUX
Sammanfattning
Yh-utbildning
Distans, Karlskrona, Lund, Stockholm, Örebro, Östersund

Drift- och fastighetstekniker

Som drift- och fastighetstekniker arbetar du med teknik, miljö och energi i olika fastigheter. Du är specialist på drift, skötsel och underhåll av fastigheters tekniska system vilket innebär att du säkerställer att dessa fungerar enligt fastighetsägarens och hyresgästernas förväntningar. Från kontrollrummet övervakar du den dagliga driften och vid tillfällen åker du ut till olika fastigheter för underhåll och skötsel. Det finns ett stort behov av utbildade drift- och fastighetstekniker på grund av pensionsavgångar samtidigt som teknisk utveckling, digitalisering och hållbarhetsfokus ställer krav på ny kompetens. Yrket passar dig som söker ett varierande och tekniskt arbete med mycket eget ansvar. Du får fördjupade och breda kunskaper inom fastighetsteknik och kommer kunna ta ett tekniskt ansvar för en eller flera fastigheter.

Efter utbildningen

Efter utbildningen kan du arbeta som drifttekniker eller fastighetstekniker på fastighetsbolag, bostadsbolag eller företag som i sin tur säljer tjänster till bostadsföretag. Du kommer kunna ta ett övergripande ansvar över olika fastigheters tekniska system och självständigt planera och följa upp underhållsarbete och felanmälningar. Du har kunskap inom installation och samordning av olika säkerhetssystem och kan optimera ventilations-, värme- och sanitetstekniska system. Du har färdigheter för att planera och genomföra felsökningar, underhåll och reparationer av olika tekniska system i fastigheter och kan genomföra kostnadsberäkningar för energieffektivisering. Utbildningen ger dig även färdigheter för att arbeta med miljöförbättrande åtgärder.


Förkunskaper och behörighet

För att bli antagen till denna utbildning krävs grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier.


Innehåll och upplägg

Lund, Karlskrona, Östersund (distans)

På Hermods Yrkeshögskola arbetar vi med problemlösningsinriktat lärande för att efterlikna det verkliga arbetslivet. Som studerande får du öva dig i att förstå problem och hitta tänkbara lösningar genom kreativt tänkande. I utbildningen arbetar du ofta projektinriktat och kursöverskridande för att få en helhetssyn och se ett sammanhang mellan de kunskaper som förmedlas.

Denna utbildning bedrivs på distans vilket innebär att du självständigt ansvarar över din studietid. Föreläsningar, diskussioner, uppgifter och annan kommunikation är webbaserad och sker via Hermods lärplattform eller via onlinemöten. Goda datakunskaper och tillgång till dator och internet är ett krav eftersom vi använder oss av en webbaserad studieplattform. Utbildningen ställer stora krav på engagemang och förutsätter en hög arbetsinsats. Det krävs att du är disciplinerad och kan studera på egen hand. Studerar du hemma är det viktigt att du får lugn och ro för studierna under dagen eller kvällen. Att studera på 100% är jämförbart med heltidsarbete.

Utöver den webbaserade undervisningen innehåller utbildningen totalt fyra (Lund) respektive tre (Karlskrona, Östersund) fysiska träffar som exempelvis kan innehåll föreläsningar, praktiska moment, seminarier eller examinationer. Det är också ett tillfälle för social samvaro med kurskamrater och utbildare. Utbildningen innehåller två LIA-perioder där du får praktisera dina teoretiska kunskaper ute på en arbetsplats.

 

Stockholm, Örebro (klassrum)

På Hermods Yrkeshögskola arbetar vi med problemlösningsinriktat lärande för att efterlikna det verkliga arbetslivet. Som studerande får du öva dig i att förstå problem och hitta tänkbara lösningar genom kreativt tänkande. I utbildningen arbetar du ofta projektinriktat och kursöverskridande för att få en helhetssyn och se ett sammanhang mellan de kunskaper som förmedlas. Denna utbildning bedrivs i klassrum. Två till tre dagar i veckan är det schemalagda lektioner och resterande tid ägnas åt självstudier eller grupparbeten. Undervisningen består bland annat av föreläsningar, fallstudier, projektarbeten och egenstudier. Utbildningen innehåller två LIA-perioder där du får praktiska dina teoretiska kunskaper ute på en arbetsplats.

Kurser
 • Branschengelska, 10 yhp 
 • Branschrelevant matematik, 20 yhp (Branschanpassad matematik, 20 yhp i Östersund) 
 • Bygg och fastighetsteknik, 25 yhp 
 • Driftsövervakning, 20 yhp 
 • Ellära, 30 yhp 
 • Examensarbete, 25 yhp 
 • Fastighetsekonomi, 15 yhp 
 • Fastighetsjuridik, 15 yhp 
 • Kyl- och värmepumpsteknik, 15 yhp 
 • LIA 1, 50 yhp 
 • LIA 2, 55 yhp 
 • Miljö- och mätteknik samt energioptimering, 20 yhp 
 • Projekt, ledarskap och kommunikation, 25 yhp 
 • Styr- och reglerteknik, 20 yhp 
 • Säkerhetssystem, 15 yhp 
 • Ventilations-, värme- samt sanitetssystem, 40 yhp

 5 yhp motsvarar en veckas heltidsstudier 

 

Vad gör en drift- och fastighetstekniker?

  Företagspartners

De företag som Hermods samarbetar med ser till att utbildningen håller hög kvalitet och att utbildningens innehåll överensstämmer med de behov och krav som arbetslivet ställer. 

 • NP3 Fastigheter
 • Östersunds kommun
 • Diös Fastigheter
 • Östersundshem
 • Jämtlands klimat- och energiteknik
 • ÖrebroBostäder AB
 • Örebroporten Fastigheter AB
 • Coor Service Management AB
 • Castellum AB
 • Asplundsfastigheter
 • Region Örebro län
 • Ventpartner
För mer information om Drift- och fastighetstekniker, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Hermods VUX

Hermods VUX

Vuxenutbildning på distans eller flexibelt i klassrum Hermods erbjuder ett brett och modernt utbud av vuxenutbildning. Hos oss kan du läsa om du saknar högskolebehörighet, vill byta yrke eller önskar höja din kompetens. Vi erbjuder över 150 gymnasiekurser och yrkesutbildningar...


Läs mer om Hermods VUX och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Drift- och fastighetstekniker

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Hermods VUX

Luntmakargatan 34
111 37 Stockholm


Beställ information

För att få mer information om utbildningen Drift- och fastighetstekniker från Hermods VUX, fyll i följande uppgifter:

Recensioner

Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Du kanske också är intresserad av: