Visa yhutbildningar.se som: Mobil

Specialistundersköterska inom välfärdsteknologi

Högskolan på hemmaplan Gislaved
Sammanfattning
Yh-utbildning
Gislaved
1 år
Deltid
CSN-berättigad

Specialistundersköterska inom välfärdsteknologi

VILL DU VARA MED OCH SKAPA FRAMTIDENS
VÅRD- OCH OMSORG?

Är du nyfiken på e-hälsans möjligheter och utmaningar och vill utvecklas i din yrkesroll? Då ska du utbilda dig till specialistundersköterska inom välfärdsteknologi!

Specialistutbildad undersköterska inom välfärdsteknologi är en yrkeshögskoleutbildning som riktar sig till dig som är utbildad undersköterska. Utbildningen har tagits fram i nära samarbete med arbetslivet, som ser ett stort framtida behov av kunskaper inom välfärdsteknologi. Utbildningen ligger även i linje med SKL:s vision om att Sverige år 2025 skall vara bäst i världen på att använda e-hälsans möjligheter i syfte att uppnå en god och jämlik hälsa.

STUDIEUPPLÄGG

Utbildningen, som är på två terminer, kommer att bedrivas på halvfart med en fast studiedag per vecka (torsdag), vilket underlättar för dig som pendlar eller kombinera studier med arbete.Utbildningen ger dig kunskap om olika typer av välfärdsteknologi samt hur den nya tekniken kan bidra till ökad trygghet, aktivitet och delaktighet, för den enskilde individen. I din blivande roll som specialistundersköterska skall du bland annat kunna identifiera digitala/teknologiska lösningar som kan bidra till ökad livskvalitet.Att introducera ny teknologi kräver även pedagogisk färdighet. Tekniken måste skötas, förstås och förklaras. Under utbildningen kommer du att få lära dig olika metoder för att handleda och stödja brukare, anhöriga och kollegor i användandet av välfärdsteknologisk utrustning. Som specialistutbildad undersköterska inom välfärdsteknologi kommer du att bli en viktig nyckelperson i arbetet med att implementera den nya tekniken och de nya arbetssätt som tekniken medför. Den nya tekniken medför även flera etiska frågeställningar. I utbildningen kommer du få kunskap om gällande lagar- och regelverk samt hur du gör etiska bedömningar och riksanalyser kopplat till välfärdsteknologin.

ARBETSLIVET BEHÖVER DIN KOMPETENS

Regeringen och Sveriges kommuner och landsting vill stödja e-hälsoarbetet inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården och har därför skapat en vision, där Sverige år 2025 skal vara bäst i värden på att ta tillvara på digitaliseringens och välfärdsteknologins möjligheter. Som specialistutbildad undersköterska inom välfärdsteknologi kommer du att få en nyckelroll i detta arbete. Arbetsgivarna inom vård- och funktionshinderomsorgen har ett stort behov av undersköterskor med specialistkompetens inom välfärdsteknologi och behovet kommer att öka.

KURSER I UTBLDNINGEN

Välfärdsteknologi                                  

Pedagogik och handledning

Lagstiftning, etik och värdegrund

BLIVANDE SPECIALISTUNDERSKÖTERSOR INOM VÄLFÄRDSTEKNOLOGI 

Mikaela Cailum

Varför sökte du till denna utbildning?

- Den nya tekniken är inte bara spännande utan ett måste för att vi ska klara av framtidens utmaningar. Vi kommer få fler äldre och färre omsorgspersonal.

Den nya tekniken är inget hot mot våra jobb utan en viktig förutsättning för att vi ska klara vårt uppdrag på ett bra sätt. Utbildningen har introducerat flera olika typer av välfärdsteknologi som jag skulle vilja arbeta med. Just nu fokuserar undervisningen på hur man kan motivera och handleda brukare och kollegor i deras användning av välfärdsteknologi. 

Mustafa Al-Saadi

Varför sökta du till denna utbildning?

- Jag är mycket intresserad av välfärdsteknologi. Den nya tekniken medför många positiva saker för oss som arbetar inom vården.

Välfärdsteknologi och e-hälsa underlättar arbetet och löser många problem, både för oss undersköterskor och våra brukare/patienter.

Jag själv har diabetes och den tekniska och digitala utvecklingen inom området har resulterat i att jag kan leva ett mycket enklare och friare liv än tidigare.

            

För mer information om Specialistundersköterska inom välfärdsteknologi , vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Ansökan

Ansök här: https://apply.yh-antagning.se/to/gislaved/ht2019/3

Ansökningsperiod: 1 mars - 15 maj

Behörighet

Grundläggande behörighet:

Gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning eller motsvarande.

Särskild behörighet:

Godkända betyg från Vård- och omsorgsprogrammet, Omvårdnadsprogrammet eller motsvarande utbildning/kunskaper.

Om du saknar grundläggande behörighet - Reell kompetens:
För dig som inte uppfyller kraven på grundläggande behörighet finns ändå en möjlighet att bli antagen. Skolan kan göra undantag om man bedömer att en sökande kommer att kunna klara utbildningen. Kanske har du arbetslivserfarenhet eller en utländsk examen som visar dina kunskaper.

Särskilda förkunskaper: Godkända betyg från Vård- och omsorgsprogrammet, Omvårdnadsprogrammet eller motsvarande utbildning/kunskaper.

Examen & Intyg

Utbildningsbevis Specialistutbildad undersköterska inom välfärdsteknologi  

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från CSN

Högskolan på hemmaplan Gislaved

Högskolan på hemmaplan Gislaved

Högskolan på hemmaplan i Gislaved. Den lilla skolan med de stora möjligheterna!

I Gislaveds kommun har vi nära till allt. Nära till natur, och fantastiska friluftsupplevelser. Men även nära till kultur, idrott och ett rikt fritidsliv. Från Gislaved når du flera större orter inom en timme t ex Jönköping, Borås och Halmstad....


Läs mer om Högskolan på hemmaplan Gislaved och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Specialistundersköterska inom välfärdsteknologi

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Högskolan på hemmaplan Gislaved

Gislegatan 1
33233 Gislaved


Beställ information

För att få mer information om Specialistundersköterska inom välfärdsteknologi via mejl, fyll i följande uppgifter:

Recensioner

Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.