Visa yhutbildningar.se som: Mobil

Konsulterande arborist - European tree technician

Hvilan Utbildning
Sammanfattning
Yh-utbildning
Distans
100 yh-poäng
Deltid
Studiemedelsberättigad
Startdatum: November 2019 - Distans

Konsulterande arborist - European tree technician

Utbildningen vänder sig enbart till redan etablerade arborister som har ETW-certifikat, och som arbetat i yrket i minst tre år.  

Vad innebär utbildningen?

Syftet med utbildningen är att ge arboristen kunskaper för att klara nästa steg i karriären, nämligen ETT-certifikat (European Tree Technician). Detta certifikat motsvaras av ISA Master arborist. I Nederländerna och Tyskland finns över 800 arborister med ETT och antalet växer stadigt, medan det i Sverige fram till 2019 inte funnits någon möjlighet till utbildning eller certifiering.  

En växande bransch där arborister behövs

Eftersom man numera beräknar det ekonomiska värdet av urbana träds ekosystemtjänster, så kommer professionell trädvård att efterfrågas alltmer. Trenden i Nederländerna, där varje arboristföretag och kommun har minst en ETT-certifierad arborist, kommer att gälla även för Sverige. Krav på arbetsledande arborister med ETT-certifikat kommer därför att ställas vid upphandlingar och byggprojekt.

Den konsulterande arboristens fördjupade teoretiska kunskaper och praktiska erfarenheter gör denne till en pålitlig kontaktperson i frågor som rör träd.  

Certifiering

Möjlighet att certifiera sig i direkt anslutning till kursens avslutande erbjuds av Sveriges arboristförbund. ETW-certifikat (European Tree Worker).

Distansutbildning med träffar

24 obligatoriska träffar (11 resor) till Kabbarp och Stockholm.

För mer information om Konsulterande arborist - European tree technician, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

För utbildningen gäller att du måste ha en gymnasieexamen eller motsvarande. Reglerna är generösa och sökande med olika bakgrund och erfarenhet har möjlighet att uppfylla kraven.

Du är behörig att antas till en utbildning om du uppfyller något av följande:

 1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
 2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
 3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
 4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

  Särskild behörighet: Yrkeserfarenhet

  Yrkeserfarenhetens omfattning och längd: 3 år heltid som yrkesutövande arborist.

  Anmälan

  Anmälan till konsulterande arborist - European Tree Technician görs på anmälningsblankett som skickas till skolan. Läs mer på skolans webbsida.

  Urvalsgrunder

  • Tidigare utbildning
  • Yrkeserfarenhet

  Kostnader

  Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN.

  Hvilan Utbildning

  Hvilan Utbildning

  Hvilan Utbildning är en anrik skola som utbildat i skånska Kabbarp sedan 1868. Skolan har en lång tradition av gröna utbildningar och genom vår nästan 150-åriga historia har vi alltid utbildat med god kvalitet. På Hvilan är kunskap och kompetens i fokus samtidigt...


  Läs mer om Hvilan Utbildning och visa alla utbildningar.

  Intresseanmälan

  Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Konsulterande arborist - European tree technician

   Få mer information via mail

   Ickebindande

   Kostnadsfritt

  Hitta till utbildaren

  Hvilan Utbildning  Beställ information

  För att få mer information om utbildningen Konsulterande arborist - European tree technician från Hvilan Utbildning, fyll i följande uppgifter:

  Recensioner

  Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.