Visa yhutbildningar.se som: Mobil

Trädgårdsanläggare - hållbar park och utemiljö

Hvilan Utbildning
Sammanfattning
Yh-utbildning
Uppsala
1-2 år
Heltid
Studiemedelsberättigad
Klassrum
Startdatum: 2020-08-31 - Uppsala

Trädgårdsanläggare - hållbar park och utemiljö

YH TRÄDGÅRDSANLÄGGARE – HÅLLBAR PARK OCH UTEMILJÖ

Utbildningen Trädgårdsanläggare – hållbar park och utemiljö passar dig som vill arbeta med naturen som ditt arbetsfält genom att planera, anlägga och plantera parker samt privata och offentliga grönytor.

Utbildningen är utformad så att du ska yrkeserfarenhet om minst ett år på minst halvtid inom den gröna sektorn och vill fördjupa dina kunskaper inom trädgårdsanläggning. Om du inte har yrkeserfarenhet behöver du styrka att du har kunskaper och förståelse för de olika växtsäsongernas förutsättningar, förvärvad genom tidigare utbildning eller annan erfarenhet, som gör att du kan tillgodogöra sig utbildningen. 

Funderar du över om du är behörig att söka till utbildningen, tvekan inte att kontakta oss med dina frågor eller funderingar.

En trädgårdsanläggare inom hållbar park och utemiljö har både färdigheter i att utforma trädgårdsritningar från idé till färdig ritning och mycket goda kunskaper inom anläggningstekniska lösningar för utveckling av gröna ytor med utgångspunkt i miljö- och kvalitetstänkande.

Trädgårdsanläggare inom hållbar park- och utemiljö har också kunskaper och överblick över angränsande yrkes- och kompetensområden såsom trädgårdsmästare, arkitekter och trädgårdsingenjörer. 

Som trädgårdsanläggare inom hållbar park- och utemiljö kan du arbeta som anläggare i privata och offentliga miljöer. Trädgårdsanläggare kan vara anställda i offentliga förvaltningar eller privata företag inom anläggning eller/ och entreprenad. 

Utbildningen består av nio obligatoriska kurser och två LIA-perioder som sedan avslutas med ett examensarbete och leder till yrkeshögskoleexamen Trädgårdsanläggare - Hållbar park och utemiljö.

Dina kunskaper som trädgårdsanläggare inom hållbar park- och utemiljö är mycket efterfrågade av anläggningsbranschen. 

Skolan har speciallokaler och resurser som är anpassade efter undervisningen: övningssalar, markbyggnadshallar, parkområden, växthus samt maskinhall med tillhörande utrustning och maskiner. Lärarna och yrkesinstruktörerna har en hög ämneskompetens, god branschkännedom och är erfarna utbildare. 

För mer information om Trädgårdsanläggare - hållbar park och utemiljö, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

FÖRKUNSKAPER

Grundläggande behörighet.

För utbildningen gäller att du måste ha en gymnasieexamen eller motsvarande. 

Du är behörig att antas till en utbildning om du uppfyller något av följande:

  1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
  2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
  3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
  4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.


Saknar du gymnasieexamen?

Reglerna är generösa och sökande med olika bakgrund och erfarenhet har möjlighet att uppfylla kraven.

Tveka inte att söka!

SÄRSKILD BEHÖRIGHET

Kurser

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper

Naturbruksprogrammet

  • Fordon och redskap, 100p
  • Marken och växternas biologi, 100p
  • Växtkunskap 1, 100p

Eller motsvarande innebär en lämplig kunskapsnivå att bygga vidare på i yrkeshögskoleutbildningen. Saknar du kurserna Fordon och redskap, Marken och växternas biologi och Växtkunskap och/eller har motsvarande kunskaper förvärvade genom exempelvis yrkeserfarenhet kan du genomföra och bli godkänd på preparandutbildning för behörighet. Vi erbjuder behörighetsgivande kurspaket (preparandutbildning). Se nedan.

Har du examen från Naturbruksprogrammet inriktning trädgård eller motsvarande kompetens genom minst ettåriga grundläggande trädgårdsutbildning (t.ex. YrkesVux, arbetsmarknadsutbildning eller liknande) uppfyller du den särskilda behörigheten. 

Eller...

Yrkeserfarenhet

Yrkeserfarenhetens omfattning och längd:

  • 1 år halvtid inom den gröna sektorn

Typ av yrkeserfarenhet:

Yrkeserfarenhet om minst 1 år på halvtid inom den gröna sektorn. De sökande ska ha arbetat under minst en växtsäsong med trädgårdsanläggning av gröna miljöer.

Eller på annat sätt styrka att de har kunskaper och förståelse för de olika växtsäsongernas förutsättningar, förvärvad genom tidigare utbildning eller annan erfarenhet, som gör att de kan tillgodogöra sig utbildningen.

Funderar du över om du är behörig att söka till utbildningen, tvekan inte att kontakta oss med dina frågor eller funderingar.


BEHÖRIGHETSGIVANDE KURSPAKET

För att tillse att det finns möjlighet även för yrkesväxlare att bli behöriga kommer vi att erbjuda ett behörighetsgivande kurspaket, en sk. riktad preparandutbildning. Kurspaketet kommer att ges på distans och ger särskild behörighet för att söka våra Yh-utbildningar, däremot garanterar de inte en studieplats.

Examen & Intyg

Yrkeshögskoleexamen Trädgårdsanläggare – Hållbar park och utemiljö.

Hvilan Utbildning

Hvilan Utbildning

Hvilan Utbildning är en anrik skola som utbildat i skånska Kabbarp sedan 1868. Skolan har en lång tradition av gröna utbildningar och genom vår nästan 150-åriga historia har vi alltid utbildat med god kvalitet. På Hvilan är kunskap och kompetens i fokus samtidigt...


Läs mer om Hvilan Utbildning och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Trädgårdsanläggare - hållbar park och utemiljö

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Beställ information

För att få mer information om utbildningen Trädgårdsanläggare - hållbar park och utemiljö från Hvilan Utbildning, fyll i följande uppgifter:

Recensioner

Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Du kanske också är intresserad av: