Visa yhutbildningar.se som: Mobil
Sammanfattning
Yh-utbildning
Ljungby
2 år
Heltid
Studiemedelsberättigad
Svenska

Servicetekniker

Arbeta som servicetekniker

Vill du arbeta som resande tekniker ute på olika industrier eller vara en stationerad drifttekniker med inriktning mot  industriella mekatroniska system, operatörs- och maskinsäkerhet eller vara med och hitta tekniska lösningar för en hållbar utveckling och mycket annat rolig?  Då kan du läsa den 2-åriga YH-utbildningen Servicetekniker på Idé & ResursCentrum. Utbildningen är bred och ditt framtida arbete kan finnas inom många olika branscher. Skolan jobbar med stark koppling mellan teori och praktik.

Efter avslutad utbildning har du kunskaper om:

 • Industriella mekatroniska system
 • Operatörs- och maskinsäkerhet
 • Schema- och ritningsläsning
 • Relevant teknisk engelska
 • Tekniska lösningars påverkan för en hållbar utveckling
 • Yrkesrollens nuvarande och framtida innebörd och möjligheter
 • Ledarskap och organisationsutveckling

Efter avslutad utbildning har du färdigheter i att:

 • På ett säkert sätt felsöka och analysera industriella anläggningar
 • På ett säkert sätt ändra, förbättra och programmera industriella styrsystem
 • Läsa och förstå ritningar och scheman för att kunna vidta åtgärder
 • Kunna muntligt och skriftligt kommunicera på engelska i olika affärssituationer

Stora arbetsmöjligheter

Efter avslutad utbildning är arbetsmarknaden stor och du kommer att vara eftertraktad. Arbetsmarknaden bjuder på många olika typer av jobb och på många olika sätt, många väljer att prova på att ta hela världen som arbetsfält som resande servicetekniker.

För mer information om Servicetekniker, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Särskilda förkunskaper:
För att den studerande ska kunna tillgodoföra sig utbildnigen på bästa sätt krävs följande förkunskaper:

Alternativ 1 (GYM2011): Särskilda förkunskaper verifierade med betyg, lägst E i minst en av dessa kurser Ellära 1 ELLELL01, Underhåll - elteknik DRIUNE0, Elkraftteknik ELREF0, Elektromekanik ELRELK0.

Alternativ 2 (GYM2000): Särskilda förkunskaper verifierade med betyg, lägst G i minst en av dessa kurser Ellära A ELL1201, Styrteknik A STR1209, Elkompetens A ELKU1201, Elkunskap ELKU1203.

Behörighet till yrkeshögskolan:
I 3 kap 1 § förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan och med ändringar som hör ihop med Förordning om ändring i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan (SFS 2011:110) anges att behörig att antas till utbildningen är den som:

 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
  2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
  3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
  4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Äldre bestämmelser om behörighet gäller fortfarande för den som före den 1 juli 2015 har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan eller från gymnasial vuxenutbildning, nämligen man är behörig att antas till yrkeshögskoleutbildningar om man har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng. Dessutom kan de som uppfyllde de äldre kraven på behörighet för tillträde till utbildning före den 1 januari 2013 anses vara behörig.

Kursinnehåll

Kursinnehåll

Ellära och elektronik
Kursen omfattar elsystemets uppbyggnad, funktion, risker, lagar, standarder och påverkan på elektronisk utrustning

PLC - automation
Kursen omfattar PLC-programmering, felsökning och industrirobotars uppbyggnad och användningsområden.

Mekanik - verkstadsteknik
Kursen omfattar ritningsläsning, maskinelement, mekanik, bearbetningsmetoder, mätteknik och svetsmetoder.

Hydraulik och pneumatik
Kursen omfattar grundläggande hydraulik, pneumatik, schemaläsning och risker.

Kvalitet Miljö Arbetsmiljö
Kursen omfattar ledningssystem och metoder för riskanalyser.

Kommunikation, ledarskap och projektkunskap
Kursen omfattar kommunikationsmetoder, ledarskaps-filosofier och driva ett projekt från början till slut.

LIA - Lärande i arbetslivet
LIA omfattar totalt 20 veckor under utbildningen.

Engelska för Servicetekniker
Fördjupning i yrkesrollen
Examensarbete

Examen & Intyg

Yrkeshögskoleexamen

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från CSN.

Idé & ResursCentrum i Ljungby

Idé & ResursCentrum i Ljungby

För att företag ska utvecklas och gå framåt krävs att den kompetensnivå finns som motsvarar omvärldens krav. För att tillgodose företagens behov och krav av kvalificerad arbetskraft bedriver Idé & ResursCentrum flera högaktuella yrkeshögskoleutbildningar. Vi på Ide & Resurscentrum bedriver...


Läs mer om Idé & ResursCentrum i Ljungby och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Servicetekniker

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Idé & ResursCentrum i Ljungby

Garvaren
34160 Ljungby

Beställ information

För att få mer information om utbildningen Servicetekniker från Idé & ResursCentrum i Ljungby, fyll i följande uppgifter:

Recensioner

Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Du kanske också är intresserad av: