Visa yhutbildningar.se som: Mobil

Webbutvecklare .NET

Jönköping University
Sammanfattning
YH-utbildning
Distans, Värnamo
2 år
Heltid
CSN-berättigad
Webbutvecklare .NET

Webbutvecklare .NET

Bli Webbutvecklare inom .NET genom en YH-utbildning på Jönköping University 

Gillar du kreativt arbete och problemlösning? En webbutvecklare skapar funktionella system genom programmering för att möta användarens behov. I utbildningen får du lära dig branschens verktyg och tekniker samt att arbeta projektinriktat i självorganiserande team med fokus på kundens nytta och produktens kvalitet.

Under utbildningen lär du dig att arbeta med moderna webbsystem, deras utveckling och säkerhet. Du designar och bygger webbapplikationer med en testdriven utvecklingsmetodik. Du får också lära dig att använda moderna JavaScript-ramverk och att utveckla avancerade webbsystem med till exempel ASP NET och MVC. Du kommer att arbeta projektinriktat med fokus på ett kundorienterat affärstänkande där nytta, kvalitet och säkerhet står i centrum. Det här är en utbildning där du kan jobba med olika idéer samtidigt som du lär dig tekniken.

Att skapa webbapplikationer med C# och .NET samt att skapa användarvänliga, moderna användargränssnitt med hjälp av HTML5, CSS3 och JavaScript kan bli dina kommande arbetsuppgifter. Branschen har ett stort rekryteringsbehov!

För mer information om Webbutvecklare .NET, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

När du söker till den här utbildningen tar vi inte bara hänsyn till dina formella meriter som examen och betyg. Din erfarenhet och personliga drivkraft har stor betydelse och därför har vi möjlighet att bevilja en studieplats även till dig som inte har formell behörighet. Vi gör då en individuell bedömning av dina yrkeserfarenheter och din förmåga att genomföra utbildningen. För att vi ska göra detta behöver du fylla i en kompetenskartläggning vid ansökan. 

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik 2 och Programmering 1 med lägst betyget E/3/G eller motsvarande kunskaper.

Urval

Om det blir fler sökande till utbildningen än antal utbildningsplatser kommer urval att ske med hjälp av ett särskilt prov. Alla kommer att kallas till provet, oavsett om du är behörig till utbildningen vid tillfället för kallelsen eller ej. Provet kan inte göra dig behörig till utbildningen. Om det blir aktuellt med urval för den utbildning du sökt kommer du att få en kallelse och mer information efter sista ansökningsdag.

Anmälan

Du anmäler dig till programmet Webbutvecklare .NET på Jönköpings Universitys webbplats.

Anmälan öppnar 15 mars 2022.

Upplägg

Jönköping University, Tekniska Högskolan, som är utbildningens huvudman, har i nära samarbete med företagen i branschen tagit fram utbildningens innehåll så att den direkt svarar mot marknadens kompetensbehov.

Utbildningen bedrivs på heltid på distans med 6-7 obligatoriska träffar i Värnamo under utbildningens gång. Medverkan på de fysiska träffarna i Värnamo är också en viktig del av den pedagogiska modell som utbildningens upplägg bygger på. Undervisningen sker enligt ett distanskoncept som du följer via en digital lärplattform. Du förväntas lägga cirka 40 timmar i veckan på dina studier. 

Att studera på distans ger dig mer flexibilitet. Men det innebär också stort eget ansvar att lägga den tid som krävs på studierna.

Utbildningen genomförs på svenska men fackspråket och det mesta av litteraturen är på engelska.

Kursinnehåll

100 yrkeshögskolepoäng (Yhp) motsvarar en termins heltidsstudier.

År 1

Webbapplikation MVP, 50 yhp
Objektorienterad programmering med C#, 25 yhp
Dynamiska Webbsystem 1, 25 yhp
Dynamiska Webbsystem 2, 25 yhp
Affärsmannaskap för IT, 25 yhp
Moderna Webbapplikationer, 50 yhp

År 2

Webbapplikationer med realtidskommunikation, 50 yhp
Lärande i arbete 1, 50 yhp
Affärsutveckling för IT, 25 yhp
Examensarbete, 25 yhp
Lärande i arbete 2, 50 yhp

Praktik

Våra yrkesutbildningar lägger stor vikt vid praktiska färdigheter och att du ska vara väl förberedd för ditt kommande yrke och kunna få rätt arbete direkt efter utbildningen. Därför är yrkeshögskoleutbildningen en inspirerande kombination av teori och praktik. En fjärdedel av utbildningen består av praktik i form av LIA (Lärande i arbete) ute på ett eller flera företag. Det ger dig möjlighet att direkt få testa dina nyförvärvade kunskaper i verkligheten, samtidigt som du får viktiga kontakter i branschen.

Examen, diplom m.m.

Yrkeshögskoleexamen, Webbutvecklare .NET. 

Jönköping University

Jönköping University

Funderar du över framtiden? Vill du vara attraktiv på arbetsmarknaden – både nationellt och internationellt? Jönköping University har en tydlig internationell profil och tillhör landets främsta när det gäller internationellt studentutbyte. Hos oss får du möjlighet att förlägga delar av...


Läs mer om Jönköping University och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Webbutvecklare .NET

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Jönköping University

Gjuterigatan 5
553 18 Jönköping


Beställ information

För att få mer information om utbildningen Webbutvecklare .NET från Jönköping University, fyll i följande uppgifter:

Recensioner

Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.