Visa yhutbildningar.se som: Mobil

Vad är viktigt när du väljer vilken stad du ska plugga i? Gör vår undersökning (max 2 min) och var med och utse Sveriges bästa studiestad! 🎓

Pedagogisk handledning, pedagogiska arbetssätt och metoder

KompetensUtvecklingsInstitutet
Sammanfattning
Korta Yh-utbildningar
Linköping, Västerås
12 veckor
Deltid
CSN-berättigad
Kursen ger specialiserade kunskaper om grupprocesser samt handledning och lärande utifrån olika teoretiska och pedagogiska perspektiv

Pedagogisk handledning, pedagogiska arbetssätt och metoder

Pedagogisk handledning, pedagogiska arbetssätt och metoder, 30 yh-poäng

Målet med kursen är att ge den studerande specialiserade kunskaper om grupprocesser och avancerad kunskap om handledning och lärande utifrån olika teoretiska och pedagogiska perspektiv utifrån objektiva, etiska och juridiska principer. Den studerande ska ha färdighet att använda ett coachande förhållningssätt i handledningssituationer och handleda i vardagsarbete och komplexa situationer anpassat efter individ och grupp i syfte att skapa ett lärande och engagerat arbetsklimat samt implementera, individanpassa och följa upp beslutade arbetssätt.

Studieperiod: 10 augusti – 30 oktober 2020
Omfattning: 
30 yh-poäng, 12 veckor, halvfart
Studieform: Distans med fysiska träffar
Studieorter: Linköping, Västerås
Ansökan: Ansökan är öppen 17 april 2020 – 14 juni 2020

Kursen ger kunskaper i/om:

 • Hur man implementerar, individanpassar och följer upp beslutade arbetssätt
 • Teoretiska perspektiv på handledning utifrån objektiva, etiska och juridiska principer
 • Grupprocesser
 • Coachande förhållningssätt
 • Metoder för pedagogisk handledning och handledarens roll och ansvar
 • Metoder för att skapa ett utvecklande, lärande och engagerat arbetsklimat
 • Evidensbaserat arbetssätt

Kursen ger färdigheter att

 • Pedagogiskt handleda med ett vägledande arbetssätt med hänsyn tagen till objektiva, etiska och juridiska principer
 • Skapa ett utvecklande, lärande och engagerat arbetsklimat
 • Implementera, individanpassa och följa upp beslutade arbetssätt
 • Omvärldsbevaka och tillvarata evidensbaserad kunskap inom området

Efter kursen får den studerande kompetenser att

 • Reflektera över och analysera gruppens arbetsmetoder utifrån etiska, objektiva och juridiska perspektiv samt kommunicera dessa både till arbetsgrupp och ledning
 • Analysera och planera för hur ett utvecklande, reflekterande och engagerat arbetsklimat skapas
 • Planera och genomföra implementering av individanpassade arbetssätt utifrån brukarens behov samt följa upp dessa med ett kritiskt förhållningssätt

Webbaserad utbildning

Eftersom utbildningen sker på distans och till största delen är webbaserad krävs datorvana. Du ska ha tillgång till en dator (med inbyggd eller separat webbkamera) och headset eller hörlurar med mikrofon samt bredbandsuppkoppling.

Grundläggande behörighet

 • Grundläggande behörighet

Särskilda förkunskaper

 • Lägst betyg E i följande kurser från  Vård- och omsorgsprogrammet
  • Etik och människans livsvillkor, 100 poäng
   Alternativt betyg G/3 i motsvarande kurser från tidigare vård och omsorgsutbildningar. Exempelvis kurserna Människan socialt och kulturellt och Etik och livsvillkor från Omvårdnadsprogrammet.
  • Medicin 1, 150 poäng
   Alternativt betyg G/3 i motsvarande kurser från tidigare vård och omsorgsutbildningar. Exempelvis Medicinsk grundkurs och Arbetsmiljö och säkerhet från Omvårdnadsprogrammet.
  • Vård- och omsorgsarbete 1, 200p
   Alternativt betyg G/3 i motsvarande kurser från tidigare vård och omsorgsutbildningar. Exempelvis Datakunskap, Arbetsmiljö och säkerhet, Vård och omsorgsarbete, Social omsorg och Omvårdnad från Omvårdnads-programmet. Dessa kurser från Omvårdnadsprogrammet motsvarar tillsammans Vård och omsorgsarbete 1 och Vård och omsorgsarbete 2 i Vård och omsorgsprogrammet.
  • Vård- och omsorgsarbete 2, 150p
   Alternativt betyg G/3 i motsvarande kurser från tidigare vård och omsorgsutbildningar. Exempelvis Datakunskap, Arbetsmiljö och säkerhet, Vård och omsorgsarbete, Social omsorg och Omvårdnad från Omvårdnads-programmet. Dessa kurser från Omvårdnadsprogrammet motsvarar tillsammans Vård och omsorgsarbete 1 och Vård och omsorgsarbete 2 i Vård och omsorgsprogrammet.

Alternativt:

 • Lägst betyg E i följande kurser från  Barn- och fritidsprogrammet
  • Hälsopedagogik100 p

Alternativt betyg G/3 i motsvarande kurser från tidigare barn och fritidsutbildningar

  • Kommunikation 100 p

Alternativt betyg G/3 i motsvarande kurser från tidigare barn och fritidsutbildningar

  • Pedagogiskt ledarskap 100 p

Alternativt betyg G/3 i motsvarande kurser från tidigare barn och fritidsutbildningar

 • Yrkeserfarenhet
  Du har minst 2 års yrkeserfarenhet med omfattning minst halvtid inom relevant yrkesområde (LSS) så som skötare, elevassistent, habiliteringsassistent, stödassistent eller liknande.

Reell kompetens

Om du saknar betyg och intyg som gör dig behörig men har motsvarande kunskaper kan du ansöka via reell kompetens. Då tar vi hänsyn till andra utbildningar och yrkeserfarenhet.

Studiebidrag

Utbildningen är studiemedelsberättigad via CSN.

Ansökan

Ansökan görs via vårt antagningsystem yh-antagning.se

 1. Registrera ett konto i ansökningswebben alt. logga in med dina användaruppgifter om du redan har ett konto på yh-antagning.se
 2. Välj kurs
 3. Ladda upp dina gymnasiebetyg, eventuellt arbetsintyg och övriga dokument som du vill använda för att visa att du är behörig
 4. Skicka in ansökan

Därefter granskar vi din ansökan och behöver du komplettera något så kontaktar vi dig.

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser kommer ett urval göras bland samtliga behöriga sökande. Tänk på att du måste tacka ja till erbjuden plats inom 7 dagar.

Kontakta KUI Yrkeshögskola

08-522 506 80

För mer information om Pedagogisk handledning, pedagogiska arbetssätt och metoder, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

KompetensUtvecklingsInstitutet

KompetensUtvecklingsInstitutet

Gymnasial yrkesutbildning (Komvux) och Yrkeshögskola för dig som vill arbeta eller redan arbetar inom vård och omsorg eller förskola, skola, fritidsverksamhet.

Sedan 1999 har KompetensUtvecklingsInstitutet (KUI) helt fokuserad sin utveckling och kompetens inom vård, omsorg, förskola och fritidsverksamhet. Genom ett nära samarbete med arbetslivet håller vi oss ständigt uppdaterade med nya krav och förändringar på arbetsmarknaden. 8 av 10 elever går direkt ut...


Läs mer om KompetensUtvecklingsInstitutet och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Pedagogisk handledning, pedagogiska arbetssätt och metoder

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

KompetensUtvecklingsInstitutet

KompetensUtvecklingsInstitutet
Drottningholmsvägen 39 A
112 42 Stockholm


Beställ information

För att få mer information om utbildningen Pedagogisk handledning, pedagogiska arbetssätt och metoder från KompetensUtvecklingsInstitutet, fyll i följande uppgifter:

Recensioner

Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Du kanske också är intresserad av: