YH-utbildning

Specialistbarnskötare - inriktning Funktionsvariationer eller Språkutveckling

Längd
2 år
Utbildningstakt
Deltid, distans
Studiestöd
CSN-berättigad
Nästa startdatum
Inväntar besked från MYH om ny studiestart i augusti 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Längd
2 år
Utbildningstakt
Deltid, distans
Studiestöd
CSN-berättigad
Nästa startdatum
Inväntar besked från MYH om ny studiestart i augusti 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Få mer information om utbildningen 👍

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Inväntar besked från MYH om ny studiestart i augusti 2024

 • Klassrum
 • Stockholm

Om utbildningen

Specialistbarnskötare

Inriktning Funktionsvariationer eller Språkutveckling

YH-Program 200 YH-poäng

Denna utbildning startar ej i augusti 2023

- Men ta en titt på vår YH-Flex utbildning till Specialistbarnskötare som har studiestart 1 augusti 2023 (Då validerar du din yrkeserfarenhet för en kortare studietid till YH-examen)

studentum.se/skola/kompetensutvecklingsinstitutet/yh-flex-specialistbarnskotare-funktionsvariation-eller-sprakutveckling-1550218

Vi inväntar besked från MYH i januari 2024 för eventuell studiestart under hösten 2024. Du kan fortfarande anmäla intresse till utbildningen för att få mail om kommande ansökningsperioder och studiestarter.

Antalet barn i förskoleålder fortsätter att öka och Sverige står inför en stor förväntad brist på förskolelärare. Inom förskolan finns ett stort behov av att öka kompetensen hos barnskötare framför allt inom funktionsvariation och språkutveckling.

YH-utbildning Specialistbarnskötare Funktionsvariation/Språkutveckling vänder sig till dig som har yrkeserfarenhet av att arbeta som barnskötare. Specialistbarnskötare är en ny kvalificerad yrkesroll som fyller kompetensgapet mellan barnskötaren och förskolläraren. Under YH-program får du specialiserade kunskaper om exempelvis barns lärande, digitala arbetssätt, IKT som hjälpmedel, grupprocesser, didaktiska lärmiljöer och systematiskt kvalitetsarbete.

Omfattning: 200 yh-poäng, 80 veckor, 2 år
Studietakt:
Halvfart
Studieform:
Distans med fysiska träffar
Studieort:
Stockholm
Studiestart: aug 2024 - Inväntar besked från MYH

Studieform

Utbildningen bedrivs på halvtid på distans med inplanerade fysiska närträffar på studieorten. Mellan närträffarna kommer du varje vecka ha schemalagda onlinelektioner samt arbeta själv halvtidsstudier innebär ca 20 timmar/vecka.

Behörighet

Särskilda förkunskaper

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper

 • Barn- och fritidsprogrammet
  • Pedagogiskt arbete, 200p
  • Pedagogiskt ledarskap, 100p
  • Barns lärande och växande 100p

Yrkeserfarenhet

Minst 1 års sammantagen yrkeserfarenhet om minst 50% från arbete inom förskolan i barngrupp.

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier

Kunskaper i svenska
Om du har ett annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska måste du ha de kunskaper i svenska som behövs för att du ska kunna klara av utbildningen.

Utbildning på gymnasienivå, vilket innebär att du uppfyller något av nedanstående:

 • Du har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning.
 • Du har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.
 • Du har fått slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.
 • Du har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar något av ovanstående.
 • Du är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och är där behörig till motsvarande utbildning.
 • Du har genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Utbildningens mål

Denna utbildning ger dig specialiserade kunskaper om digitala hjälpmedel, metoder och verktyg inom förskolan. Du får även kunskaper om olika funktionsvariationer, språkinlärning/språkutveckling samt interkulturellt arbetssätt. Du får kunskaper om läroplanen, lärmiljöer, lekteorier och olika verktyg för undervisande förhållningssätt. En annan viktig del är dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete.

LIA - ger dig praktiska erfarenheter

En del av lärandet sker i samband med utbildningens LIA-kurs (lärande i arbete). Syftet är att du ska få kunskap, färdigheter och kompetenser för att fungera som medarbetare inom förskolan med specialistkunskap och som handledare för kollegor. Under din LIA får du träna och praktiskt utöva pedagogiska arbetssätt i linje med förskolans värdegrund, aktuella lagar och föreskrifter. LIA ger dig även god möjlighet att bygga nätverk och skaffa viktiga kontakter i branschen redan under studietiden.

Obligatoriska kurser 155 yh-poäng

 • Digitalisering och IKT i förskolan 15 yh-poäng
 • Dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete 20 yh-poäng
 • Examensarbete 15 yh-poäng
 • Förskolans Didaktik 25 yh-poäng
 • Handledning och ledarskap 20 yh-poäng
 • Lek och estetiska lärprocesser 15 yh-poäng
 • Lärande i arbetslivet 20 yh-poäng
 • Läroplanen samt lagar och förordningar 15 yh-poäng
 • Skolväsendets organisation och roll 10 yh-poäng

Inriktning Funktionsvariation 45 yh-poäng

 • Funktionsvariationer 25 yh-poäng
 • Fördjupad kunskap funktionsvariationer  20 yh-poäng

Inriktning Språkutveckling 45 yh-poäng

 • Interkulturellt förhållningssätt och språkutveckling  25 yh-poäng
 • Språkinlärning och språkutvecklande arbetssätt  20 yh-poäng

5 yh-poäng motsvarar en veckas heltidsstudier

Utbildningens upplägg

Inledande träff

Utbildningen inleds med fysisk träff (på plats på studieorten) så samtliga i klassen ska kunna bekanta sig med varandra och sina lärare. Vid introduktionen går vi igenom skolans rutiner, utbildningsplanen, LIA-process, lärplattform, kursernas mål och övergripande utbildningsplanering.

Distans halvfart

Utbildningen bedrivs på halvfart på distans med inplanerade närträffar. Mellan närträffarna kommer du varje vecka ha onlinelektioner samt arbeta självständigt med dina studier via lärplattformen. Utbildningen ger den studerande tillfälle att omsätta kunskaper i nya sammanhang, att koppla samman teori och praktik samt att reflektera i grupp. Detta ger den studerande en möjlighet till fördjupning och förståelse för hur teorier och forskning kan omsättas till yrkespraxis. Eftersom utbildningen går på halvfart går det bra att kombinera arbete med studier.

Lärare

KUI har anställda lärare som ansvarar för den övergripande undervisningen, utöver det har vi inbjudna föreläsare från arbetsliv och forskning som bidrar med kunskap och fördjupning utifrån sitt område.

Lärplattform

De studerande får inför varje kurs en studiehandledning med läsanvisningar, tidsschema för inlämningsuppgifter samt datum för fysiska träffar. En indelning i studiegrupper görs för ökad interaktion, stöd och dialog mellan de studerande. Lärplattformen stöder gruppernas interaktion mellan de fysiska träffarna. Utöver det finns scheman, kursmaterial, litteratur, övningsuppgifter och inspelade föreläsningar läggs i relevanta kursrum. De studerande får via plattformen direkt feedback på uppgifter då utbildaren kan göra anteckningar direkt under varje arbete vilket underlättar kommunikationen mellan de studerande och utbildaren.

Datorvana

Eftersom en största delen av utbildningen är webbaserad krävs god datorvana. Du ska ha tillgång till en dator med stabil internetuppkoppling, mikrofon och webbkamera.

Examen

Efter avslutad utbildning får du en Yrkeshögskoleexamen under förutsättning att du uppnår minst betyget godkänt i alla kurser som ingår i utbildningen.

  Kvaliteten kontrolleras

  Varje YH-kurs, YH-program och YH-utbildning måste ha tillstånd från Myndigheten för yrkeshögskolan, som även gör tillsyn och granskar utbildningarnas kvalitet.

  Rekommendation

  94% av våra studerande kan rekommendera KUI yrkeshögskola visar vår undersökning hösten 2022.

  Nöjdhet

  90% av våra studerande är nöjda med sin utbildning i helhet visar vår undersökning hösten 2022.

  Sysselsättning

  98% av våra studerande är i sysselsättning 6 månader efter avslutade studier visar vår undersökning hösten 2021.

  Har du frågor? Kontakta oss

  KUI Yrkeshögskola
  08-522 506 80

  För mer information om Specialistbarnskötare - inriktning Funktionsvariationer eller Språkutveckling, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

  Så ansöker du

  Ansökan till yrkeshögskola görs via vårt antagningsystem yh-antagning.se

  1. Registrera dig eller logga in.
  2. Välj kurs och ort.
  3. Ladda upp betyg och intyg.
  4. Skicka in ansökan

  Eftersom kursen går helt på distans spelar det ingen roll vilken ort du väljer.

  Urval

  Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser kommer ett urval göras bland samtliga behöriga sökande. Urvalsgrund är yrkeserfarenhet 1 år omfattning 50% motsvarar 1 urvalspoäng. 1 år omfattning 100% motsvarar 2 poäng.

  Reell kompetens

  Om du saknar betyg och intyg som gör dig behörig men har motsvarande kunskaper kan du ansöka via reell kompetens. Då tar vi hänsyn till andra utbildningar och yrkeserfarenhet.

  Kostnader

  Utbildningen är kostnadsfri och studiemedelsberättigad via CSN.

  Omställningsstudiestöd

  Omställningsstudiestödet (OSS) är CSN:s nya generösa studiestöd för att stärka din framtida ställning på arbetsmarknaden. Omställningsstudiestödet vänder sig till dig som är redo för en ny utmaning inom yrket eller för dig som vill skaffa dig en formell yrkesutbildning eller helt byta bransch. Är det din tur att yrkesväxla?

  Det är möjligt att få Omställningsstudiestöd under 44 veckor heltidsstudier (vilket motsvarar ungefär ett års studier). Stödet består av en bidragsdel och en studielånsdel. Du kan välja att bara ta bidrag och avstå från lånet. Hur mycket du får i bidrag och lån beror på din inkomst.

  Läs mer på vår hemsida!

  Intresseanmälan

  Gör en intresseanmälan

  Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Specialistbarnskötare - inriktning Funktionsvariationer eller Språkutveckling

    Få mer information via mejl

    Inte bindande

    Kostnadsfritt


  reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
  KompetensUtvecklingsInstitutet
  Drottningholmsvägen 37
  112 42 Stockholm

  Komvux och Yrkeshögskola för dig som vill arbeta eller redan arbetar inom vård och omsorg eller förskola, skola, fritidsverksamhet.

  Sedan 1999 har KompetensUtvecklingsInstitutet (KUI) helt fokuserad sin utveckling och kompetens inom vård, omsorg, förskola och fritidsverksamhet. Genom ett nära samarbete med arbetslivet håller vi oss ständigt uppdaterade med nya krav och förändringar på arbetsmarknaden. 8 av 10 elever går direkt ut...

  Läs mer om KompetensUtvecklingsInstitutet och visa alla utbildningar.

  Highlights