Visa yhutbildningar.se som: Mobil
Sammanfattning
Yh-utbildning
Vänersborg
200 YH-poäng - 1 år
Heltid
Studiemedelsberättigad

Lärarassistent

lärarassistent

Lärarassistent och resurspedagog är en typ av ny profession som håller på att växa fram inom skolan. Efter utbildningen har du tillägnat dig kunskaper, färdigheter och kompetenser att arbeta dels som ett administrativt stöd för lärare dels som stöd för läraren i klassrum och i mentorskap.

Utbildning lärarassistent - vad gör en lärarassistent? 

Vilka arbetsuppgifter lärarassistenten kommer att utfö­ra kommer att skilja sig åt mellan skolorna, beroende på hur de valt att organisera sin verksamhet. Denna lärarassistents- och resurspedagog utbildning ger därför en stor bredd i att kunna avlasta lärarna där det gör störst nytta på den enskilda skolan.Konkreta verktyg

Under utbildningen på Kunskapsförbundet lär du dig om skolans IT och IKT system likväl som du lär dig konkreta verktyg och me­toder för att möta barn och ungdomar i deras skolvar­dag.

Ett kortare alternativ till lärarutbildningen

Utbildningen som är betydligt kortare än en lärarut­bildning vänder sig till dig som vill göra skillnad för våra barn och ungdomar i skolan, men som av olika anledningar inte vill satsa på en karriär som lärare. En fjärdedel av utbildningen är LIA (Lärande i arbete) och genomförs ute på en arbetsplats.

Utbildningens upplägg

Utbildningen ges i Vänerparken Vänersborg med sändning till Campus Lidköping.

Efter utbildningen

Arbetsmarknaden och möjligheten att få ett arbete efter utbildningen bedöms som mycket god.

Din yrkesroll

Lärarassistent och resurspedagog.

Så ansöker du

Ansökan

  • Du ansöker till utbildningen via yh-antagning.se
  • Du hittar länk till ansökan från utbildningens hemsida.

Behörighet att antas till utbildningen har den som:

1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,

2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,

3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande

utbildning, eller

4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av

någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskilda förkunskaper:

Godkända betyg i följande kurser:

Betyg: Grundläggande behörighet krävs.

Yrkeserfarenhet: Ingen yrkeserfarenhet krävs

Reell kompetens: OM du saknar betyg som styrker din behörighet kan du åberopa

reell kompetens. Med reell kompetens menas att du har motsvarande kunskaper

men har tillägnat dig dem på annat sätt än genom skolan. Om du åberopar

reell kompetens kan vi komma att bedöma din behörighet genom eventuellt

skriftligt, muntligt eller praktiskt test.

Urval: Om antalet behöriga sökande överskrider antalet platser för utbildningen

ska ett urval göras bland samtliga behöriga sökande.

Urvalet baseras på:

Särskilt prov: Som urvalsgrunder tillämpas ett särskilt prov där vi provar din

färdighet att ”följa instruktioner och utföra definierade praktiska och teoretiska

uppgifter inom givna tidsramar” utifrån den grundläggande behörigheten. Det

särskilda provet kan ge maximalt 15 urvalspoäng.

Tidigare utbildning: Du kan också få upp till 10 urvalspoäng för avslutade kurser

med lägst betyget G/E inom respektive ämnen: Administration, Information och

kommunikation, Hälsa, Pedagogik, Pedagogiskt arbete, Psykologi, Psykiatri, Socialt

arbete, Sociologi, Specialpedagogik, Svenska och Svenska som andraspråk.

Varje avslutad kurs om 100p med lägst betyget G/E ger 1p och varje avslutad

kurs om 50p med lägst betyget G/E ger 0,5p.

Det är den sammanlagda urvalspoängen som avgör din placering i antagningslistan

Examen & Intyg

Yrkeshögskoleexamen.

Kurser

Skolans Styrdokument och organisation | 20p

Kommunikation & Digitala verktyg och system | 40p

Barn och ungdomars lärande | 20p

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar | 30p

Integration i skolan | 20p

Hälsopedagogiska verktyg | 10p

LIA 1 – Yrkesrollen i praktiken | 50p

Examensarbete | 10p

Kostnader

Utbildningen är avgiftsfri och CSN-berättigande. Eventuella utgifter för resor, kost och logi, t.ex i samband med LIA, samt kurslitte­ratur står den studerande för. 

Kunskapsförbundet Väst

Kunskapsförbundet Väst

Välkommen till Kunskapsförbundet Väst! Kunskapsförbundet Väst bedriver bland annat vuxenutbildning i Trollhättan och Vänersborg. Här finns unika och inspirerande YH-utbildningar inom olika områden. Du erbjuds ett stort utbud av utbildningar. Möjligheter att knyta viktiga kontakter och få vänner för livet....


Läs mer om Kunskapsförbundet Väst och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Lärarassistent

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Kunskapsförbundet Väst

Vänerparken 5
462 24 Vänersborg

Tel: 0521-72 27 40

Beställ information

För att få mer information om Lärarassistent via mejl, fyll i följande uppgifter:

Recensioner

Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.