Visa yhutbildningar.se som: Mobil

Medicinsk sekreterare

Kunskapsförbundet Väst
Sammanfattning
Yh-utbildning
Vänersborg
2 år
Heltid
Studiemedelsberättigad

Medicinsk sekreterare

Utbildningen för dig som vill arbeta som medicinsk sekreterare eller läkarsekreterare

Om utbildningen

Denna utbildning leder till en yrkeshögskoleexamen till yrket medicinsk sekreterare/läkarsekreterare. Utbildningen varvas med teoretiska och praktiska delar. En fjärdedel av utbildningen består av den praktiska delen LIA – lärande i arbete.

Yrkesrollen innebär att utföra administrativa uppgifter och medicinsk dokumentation på till exempel vårdcen­tral eller sjukhus. Andra arbetsuppgifter som kan ingå i yrket är bl.a. att diagnosklassificera. Att vara en del av ett team, ge service och ha patientkontakt är genom­gående inslag i yrkesrollen.

Utbildningen är bunden med lärarledd undervisning cir­ka 20 timmar/vecka. En dag i veckan är hemstudiedag. Under termin 1 görs fyra auskultationsdagar i arbetsli­vet. LIA-perioderna ligger i termin 2, 3 och 4.

Yrkesroll

  • Yrkesroll 1: Medicinsk sekreterare
  • Yrkesroll 2: Läkarsekreterare
  • Yrkesroll 3: Vårdadministratör, medicinsk sekreterare
  • Yrkesroll 4: Vårdadministrativ sekreterare

Så ansöker du

Ansökan

  • Du ansöker till utbildningen via yh-antagning.se
  • Du hittar länk till ansökan från utbildningens hemsida.

Behörighet att antas till utbildningen har den som:

1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,

2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,

3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller

4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskilda förkunskaper:

Godkända betyg i följande kurser:

Betyg: Med betyget lägst G/E i de gymnasiala kurserna Svenska B/2, Svenska som andra språk B/2, Engelska B/6, Datorkunskap alternativt Information och kommunikation eller motsvarande kunskaper. Eller motsvarande äldre kurser.

Yrkeserfarenhet: Ingen yrkeserfarenhet krävs

Reell kompetens: OM du saknar betyg som styrker din behörighet kan du åberopa reell kompetens. Med reell kompetens menas att du har motsvarande kunskaper men har tillägnat dig dem på annat sätt än genom skolan. Om du åberopar reell kompetens kan vi komma att bedöma din behörighet genom eventuellt skriftligt, muntligt eller praktiskt test.

Urval: Om antalet behöriga överstiger antalet platser för utbildningen görs ett urval bland samtliga behöriga sökande.

Urvalet baseras på:

Särskilt prov: Särskilt prov görs i två delar bestående av diktamen och skrivuppgift samt ett praktiskt prov i att göra uppgifter i ett ordbehandlingsprogram.

Poäng: Del 1 4 poäng. Del 2 2 poäng. Totalt 6 poäng. Vid lika rangordnas utifrån bäst resultat på delprov 1a, 1b och 2.

Examen & Intyg

Utbildningen leder till en Yrkeshögskoleexamen.

Kursinnehåll

Anatomi och sjukdomslära | 35p

Arbetspsykologi  15p

Diagnosklassificering | 15p

Medicinsk engelska | 20p

Hälso- och sjukvårdsadministration | 35p

IT-administrativt verktyg | 30p

Svenska/Kommunikation | 30p

LIA, lärande i arbete | 100p

Medicinsk dokumentation och yrkesspecifika datorprogram | 55p

Medicinsk terminologi | 30p

Metodik och examensarbete | 25p

Arbetsliv och verksamhetsutveckling | 10p

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri.

Kursavgiften för yrkeshögskoleutbildning finansieras med statliga medel. Eventuella utgifter för resor, kost och logi, t.ex i samband med LIA, samt kurslitteratur står den studerande för. Studierna kan finansieras med studiemedel från CSN.

Kunskapsförbundet Väst

Kunskapsförbundet Väst

Välkommen till Kunskapsförbundet Väst! Kunskapsförbundet Väst bedriver bland annat vuxenutbildning i Trollhättan och Vänersborg. Här finns unika och inspirerande YH-utbildningar inom olika områden. Du erbjuds ett stort utbud av utbildningar. Möjligheter att knyta viktiga kontakter och få vänner för livet....


Läs mer om Kunskapsförbundet Väst och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Medicinsk sekreterare

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Kunskapsförbundet Väst

Vänerparken 5
462 24 Vänersborg

Tel: 0521-72 27 40

Kursinnehåll

Anatomi och sjukdomslära | 35p

Arbetspsykologi  15p

Diagnosklassificering | 15p

Medicinsk engelska | 20p

Hälso- och sjukvårdsadministration | 35p

IT-administrativt verktyg | 30p

Svenska/Kommunikation | 30p

LIA, lärande i arbete | 100p

Medicinsk dokumentation och yrkesspecifika datorprogram | 55p

Medicinsk terminologi | 30p

Metodik och examensarbete | 25p

Arbetsliv och verksamhetsutveckling | 10p

Beställ information

För att få mer information om Medicinsk sekreterare via mejl, fyll i följande uppgifter:

Recensioner

Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.