Visa yhutbildningar.se som: Mobil

Socialadministratör

Kunskapsförbundet Väst
Sammanfattning
Yh-utbildning
Vänersborg
300 YH-poäng - 1,5 år
Heltid
Studiemedelsberättigad

Socialadministratör

socialadminstratörsutbildning

Socialadministratör är en Yrkeshögskoleutbildning som leder till en yrkeshögskoleexamen för att arbeta som kvalificerade administratör inom kommunernas organisation och socialförvaltning.

Vad innebär det att bli socialadministratör? 

Efter avslutad utbildning på Kunskapsförbundet har du kompetenser för att arbeta inom kommunal administration utifrån gällande lagstiftning. Du får kompetenser för att arbeta med digitalisering och de IT-system som förekommer.

Att ha kunskap om välfärdssystemets uppbyggnad och hur socialpolitiska villkor påverkar är viktiga faktorer för att kunna arbeta inom den kommunala förvaltningen vilket är kompetenser som du har efter genomgången utbild­ning. Att vara en del av ett team, att ge service och ha kontakter med kommunens invånare kommer att vara genomgående inslag i yrkesrollen.

Lärande i arbete 

En del av utbildningen, 11 veckor, är LIA ”Lärande i ar­bete”. Då är du ute och praktiserar dina nya kunskaper i verkligenhet i någon av de kommuner som efterfrågar den här kompetensen och som Kunskapsförbundet samarbetar med.

Utbildningens upplägg - administrationsutbildning

Utbildningen är bunden med lärarledd undervisning cirka 18 timmar per vecka.

Din yrkesroll

Socialadministratör. Kvalificerad administratör inom kommunal förvaltning.

Så ansöker du

Ansökan

  • Du ansöker till utbildningen via yh-antagning.se
  • Du hittar länk till ansökan från utbildningens hemsida.

Behörighet att antas till utbildningen har den som:

1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,

2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,

3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller

4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskilda förkunskaper:

Godkända betyg i följande kurser:

Betyg: Svenska 2/Svenska som andraspråk 2. Eller motsvarande äldre kurser.

Yrkeserfarenhet: Ingen yrkeserfarenhet krävs.

Reell kompetens: OM du saknar betyg som styrker din behörighet kan du åberopa reell kompetens. Med reell kompetens menas att du har motsvarande kunskaper men har tillägnat dig dem på annat sätt än genom skolan. Om du åberopar reell kompetens kan vi komma att bedöma din behörighet genom eventuellt skriftligt, muntligt eller praktiskt test.

Urval: Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen görs ett urval göras bland samtliga behöriga sökande.

Urvalet baseras på:

Betyg: Kursen som ingår som särskild förkunskapskrav, svenska 2/svenska som andra språk 2 och som erbjuds på alla nationella program ingår i urvalet.

Denna urvalsgrund kan ge maximalt 3 p. Poäng E/G - 1p, D - 1,5p, C/VG - 2p, B - 2,5p, A/MVG - 3p

Särskilt prov: Det särskilda provet kommer mäta din färdighet i att skriftligt framställa utredande och argumenterande text samt tillämpa regler för skriftspråkets normer.

I det särskilda provet skriver du en argumenterande och utredande text, del 1, samt skriver en uppsats på 150 ord, del 2. Sammanlagt kan det särskilda provet ge maximalt 15 p.

Del 1: Sökande skriver en text som är av argumenterande och utredande karaktär - kan ge max 5 p

Del 2: Sökande skriver uppsats på 150 ord - kan ge max 10 p

Det är den sammanlagda urvalspoängen som avgör din placering i antagningslistan.

Examen & Intyg

Yrkeshögskoleexamen.

Kurser

Digitalisering, IT-administrativa verktyg och system | 40p

Dokumentation, terminologi och skriftlig språkbehandling | 40p

Ekonomi inom socialt arbete | 30p

Kommunal administration och lagstiftning | 40p

Kommunikation och bemötande | 40p

LIA 1 Yrkesrollen | 20p

LIA 2 Praktisk tillämpning av teoretiska kunskaper | 35p

Sociala arbetets villkor | 30p

Examensarbete | 25p

Kostnader

Utbildningen är avgiftsfri. Eventuella utgifter för resor, kost och logi, t.ex i samband med LIA, samt kurslitteratur står den studerande för. Studierna kan finansieras med studiemedel från CSN.

Kunskapsförbundet Väst

Kunskapsförbundet Väst

Välkommen till Kunskapsförbundet Väst! Kunskapsförbundet Väst bedriver bland annat vuxenutbildning i Trollhättan och Vänersborg. Här finns unika och inspirerande YH-utbildningar inom olika områden. Du erbjuds ett stort utbud av utbildningar. Möjligheter att knyta viktiga kontakter och få vänner för livet....


Läs mer om Kunskapsförbundet Väst och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Socialadministratör

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Kunskapsförbundet Väst

Vänerparken 5
462 24 Vänersborg

Tel: 0521-72 27 40

Beställ information

För att få mer information om Socialadministratör via mejl, fyll i följande uppgifter:

Recensioner

Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.