Visa yhutbildningar.se som: Mobil

Hur tänker du när du väljer utbildning? 🎓📚 Hjälp oss att svara på några frågor i vår undersökning och ha chans att vinna 4 biobiljetter! 🍿🎞️

Socialadministratör

Kunskapsförbundet Väst
Sammanfattning
Yh-utbildning
Vänersborg
300 YH-poäng - 1,5 år
Heltid
Studiemedelsberättigad
Startdatum: Höst 2020 - Vänersborg

Socialadministratör

socialadminstratörsutbildning

Socialadministratör är en Yrkeshögskoleutbildning som leder till en yrkeshögskoleexamen för att arbeta som kvalificerade administratör inom kommunernas organisation och socialförvaltning.

Vad innebär det att bli socialadministratör? 

Tycker du om administration, utvecklingsarbete och människor? I så fall är utbildningen socialadministratör något för dig!

Under utbildningen får du bland annat kunskaper om lagstiftning, socialt arbete och kommunikation. Du får också lära dig mer om digitaliseringen av kommunal verksamhet – ett område där utvecklingen idag går mycket snabbt!

Som socialadministratör kan du arbeta som ett stöd gentemot socialsekreterare, chefer eller annan personal ute i arbetslivet. Arbetsuppgifter kan vara dokumentation, ekonomiadministration och hantering av IT-system.

Lärande i arbete 

En del av utbildningen, 14 veckor, är LIA ”Lärande i arbete”. Då är du ute och praktiserar dina nya kunskaper i någon av de organisationer som efterfrågar den här kompetensen.

Utbildningens upplägg - administrationsutbildning

Utbildningen är bunden med lärarledd undervisning cirka 15 timmar per vecka.

Din yrkesroll

Socialadministratör. Kvalificerad administratör inom kommunal förvaltning.

För mer information om Socialadministratör, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Ansökan

  • Du ansöker till utbildningen via yh-antagning.se
  • Du hittar länk till ansökan från utbildningens hemsida.

Behörighet att antas till utbildningen har den som:

1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,

2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,

3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller

4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskilda förkunskaper:

Godkända betyg i följande kurser:

Betyg: Svenska 2/Svenska som andraspråk 2. Eller motsvarande äldre kurser.

Yrkeserfarenhet: Ingen yrkeserfarenhet krävs.

Reell kompetens: OM du saknar betyg som styrker din behörighet kan du åberopa reell kompetens. Med reell kompetens menas att du har motsvarande kunskaper men har tillägnat dig dem på annat sätt än genom skolan. Om du åberopar reell kompetens kan vi komma att bedöma din behörighet genom eventuellt skriftligt, muntligt eller praktiskt test.

Urval:Vid fler sökande än antalet utbildningsplatser tillämpas urvalsprov. Detta bokar du som sökande på www.yh-antagning.se.

Urvalet baseras på:

Betyg: Kursen som ingår som särskild förkunskapskrav, svenska 2/svenska som andra språk 2 och som erbjuds på alla nationella program ingår i urvalet.

Denna urvalsgrund kan ge maximalt 3 p. Poäng E/G - 1p, D - 1,5p, C/VG - 2p, B - 2,5p, A/MVG - 3p

Särskilt prov: Det särskilda provet kommer mäta din färdighet i att skriftligt framställa utredande och argumenterande text samt tillämpa regler för skriftspråkets normer.

Examen & Intyg

Yrkeshögskoleexamen.

Kurser

Digitalisering och verksamhetsutveckling | 25p
Dokumentation, terminologi och skriftlig språkbehandling | 30p
Ekonomi inom socialt arbete | 20p
IT-administrativa verktyg och system | 25p
Kommunikation, bemötande och samtalsmetodik | 30p
Lagstiftning inom socialt arbete | 20p
LIA 1 Yrkesrollen | 30p
LIA 2 Praktisk tillämpning av teoretiska kunskaper | 40p
Profession och arbetsliv | 15p
Sociala arbetets organisation och villkor | 40p
Examensarbete | 25p
Totalt antal YH-poäng: 300p

Kostnader

Utbildningen är avgiftsfri. Eventuella utgifter för resor, kost och logi, t.ex i samband med LIA, samt kurslitteratur står den studerande för. Studierna kan finansieras med studiemedel från CSN.

Kunskapsförbundet Väst

Kunskapsförbundet Väst

Välkommen till Kunskapsförbundet Väst! Kunskapsförbundet Väst bedriver bland annat vuxenutbildning i Trollhättan och Vänersborg. Här finns unika och inspirerande YH-utbildningar inom olika områden. Du erbjuds ett stort utbud av utbildningar. Möjligheter att knyta viktiga kontakter och få vänner för livet....


Läs mer om Kunskapsförbundet Väst och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Socialadministratör

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Kunskapsförbundet Väst

Vänerparken 5
462 24 Vänersborg

Tel: 0521-72 27 40

Beställ information

För att få mer information om utbildningen Socialadministratör från Kunskapsförbundet Väst , fyll i följande uppgifter:

Recensioner

Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Du kanske också är intresserad av: