Visa yhutbildningar.se som: Mobil

Underhållstekniker

Kunskapsförbundet Väst
Sammanfattning
YH-utbildning
Vänersborg
1,5 år, 300 Yh-poäng
Heltid
Studiemedelsberättigad
Startdatum: Höst 2021 - Vänersborg
Sista ansökan: 2021-05-21

Underhållstekniker

Vill du arbeta med hållbar utveckling på riktigt?

Hållbar utveckling handlar om att hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång sikt. Som Underhållstekniker är du en del i detta arbete med att återställa och reparera befintlig utrustning.

Underhållstekniker är en Yrkeshögskoleutbildning på 1,5 år för dig som vill arbeta med hållbar utveckling och ny teknik inom till exempel tillverknings- och processindu­strin. Svensk industri går på högvarv och står sig myck­et väl i vår globaliserade värld. Det beror på att vi har en välutbildad arbetskraft med rätt kompetenser. Sverige har varit ledande när det kommit till att använ­da digitaliseringens och automatiseringens alla fördelar.

När tekniken i samhället tilltar ökar samtidigt behovet av underhållstekniker som med breda kunskaper i bl a programmering, elteknik, mekanik och hydraulik ser till att robotar och maskiner gör det de ska och lagar dem om de går sönder.

Efterfrågan på underhållstekniker är mycket stor och arbetsplatserna finns överallt, i tillverknings- och pro­cessindustrin, på kommunala och privata energibolag, flygplatsen, nöjesparken, köpcentret, fastighetskom­plexet, överallt där det finns automatiserade processer.

Under utbildningen varvas teori och praktik. Cirka en fjärdedel av utbildningen görs på en arbetsplats. Denna del kallas för LIA – Lärande I Arbete. Det är vanligt att studerande erbjuds anställning på sin LIA-arbetsplats efter utbildningen.

Utbildningen leder till en Yrkeshögskoleexamen.

Yrkesroll

Underhållstekniker, Drift- och underhållstekniker

Vad kan du jobba med

Service, drift och underhåll inom automation, styr och regler, maskin, el och mekanik

Samarbeten

YH-utbildningen anordnas i samråd med organisatio­ner, företag inom industrinäringen. Arla Foods AB, Bilfinger Ind Services AB, Binar Quick- Lift Systems AB, Deltatec AB, Emballator Mellerud Plast, Dafgård AB, Högskolan Väst, IAC Group Sweden AB, Innovatum, Inovyn Sverige AB, Munksjö Papper AB, NEVS, Nolato Cerbo AB, Orkla Foods Sverige, Parker Hannifin Manufactoring Sweden AB, Paroc AB, Pre­eemraff Lysekil, Premier, Processkontroll, Rexcell Tiss­ue & Airlaid AB, RPC Superfos, Swegon, TechRoiFuel System, VBG Group AB, Volvo Group Trucks Operation Tuve.

Utbildningens upplägg

Utbildningen ges i Vänersborg med sändning till Campus Lidköping.

Vill du läsa till Underhållstekniker men saknar särskilda förkunskaper?

Läs vår Preparandutbildning och bli behörig till utbildningen Underhållstekniker.

Preparandutbildningen är till för dig som har grundläggande behörighet till Yrkeshögskolan, men saknar särskilda förkunskaper som utbildningen kräver. Genom att läsa utbildningen får du de särskilda förkunskaper som du behöver för att kunna antas till utbildningen.

Läs mer på utbildningens webbsida. 

För mer information om Underhållstekniker, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Ansökan

  • Du ansöker till utbildningen via yh-antagning.se
  • Du hittar länk till ansökan från utbildningens hemsida.

Behörighet att antas till utbildningen har den som:

  1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenut­bildning,
  2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
  3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsva­rande utbildning, eller
  4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskilda förkunskaper:

Godkända betyg i följande kurser:

Betyg: E/G i följande kurser från VVS- och fastighetsprogrammet; Praktisk ellära och Verktygs- och materialhantering eller betyg E/G i följande kurser från Indu­stritekniska programmet; Industritekniska processer 1 och Produktionsutrustning 1, eller betyg E/G i följande kurser från El- och energiprogrammet; Elektrome­kanik och Mekatronik 1 eller betyg E/G i följande kurs från Teknikprogrammet; Teknik 1 eller betyg E/G i följande kurs från Fordons- och transportprogrammet; Fordonsteknik – introduktion. Eller motsvarande äldre kurser.

Yrkeserfarenhet: Ingen yrkeserfarenhet krävs.

Reell kompetens: OM du saknar betyg som styrker din behörighet kan du åbero­pa reell kompetens. Med reell kompetens menas att du har motsvarande kunska­per men har tillägnat dig dem på annat sätt än genom skolan. Om du åberopar reell kompetens kan vi komma att bedöma din behörighet genom eventuellt skriftligt, muntligt eller praktiskt test.

Urval:

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen görs ett urval bland samtliga behöriga sökande.

Urvalet baseras på:

Särskilt prov: Som urvalsgrunder tillämpas ett särskilt prov som konstrueras uti­från de generella tekniska kunskaper en teknisk gymnasieutbildning ger. Provet är skriftligt och kan ge maximalt 15 poäng.

Du kan också få upp till 6 poäng om du har högre betyg än E/G i de kurser som ingår som särskild behörighet från respektive nationellt program, maximalt kan denna urvalsgrund ge 6p.

Det är den sammanlagda urvalspoängen från båda urvalsgrunderna som avgör din placering i antagningslistan.

Preparandutbildning

För dig som vill läsa utbildningen men som inte uppfyller grundläggande och särskilda förkunskaper.

Läs mer om preparandutbildningen på webbsidan.

Kursinnehåll

Arbetsmiljö och säkerhet | 10p
Automation, mät-, styr- och reglerteknik | 50p
Ellära och elkraftteknik för Begränsad auktorisation, B | 40p
Hydraulik och pneumatik | 20p
IT-system för dignostik och övervakning | 25p
LIA 1 | 30p
LIA 2 | 40p
Maskinelement, materiallära, tribologi | 20p
Maskinteknik | 25p
Miljö och energioptimering | 10p
Root cause, felanalys, problemlösning och förbättringsarbete | 10p
Underhållteknik, terminologi och teori | 10p
Examensarbete | 10p
Totalt antal YH-poäng: 300p

Examen & Intyg

Utbildningen leder till yrkeshögskoleexamen. 

Kostnader

Utbildningen är avgiftsfri. Eventuella utgifter för resor, kost och logi, t.ex i samband med LIA, samt kurslitte­ratur står den studerande för. Studierna kan finansieras med studiemedel från CSN. Läs mer på CSN:s webbsida.

Kunskapsförbundet Väst

Välkommen till Kunskapsförbundet Väst! Kunskapsförbundet Väst bedriver bland annat vuxenutbildning i Trollhättan och Vänersborg. Här finns unika och inspirerande YH-utbildningar inom olika områden. Du erbjuds ett stort utbud av utbildningar. Möjligheter att knyta viktiga kontakter och få vänner för livet....


Läs mer om Kunskapsförbundet Väst och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Underhållstekniker

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Kunskapsförbundet Väst

Vänerparken 5
462 24 Vänersborg

Tel: 0521-72 27 40

Beställ information

För att få mer information om utbildningen Underhållstekniker från Kunskapsförbundet Väst , fyll i följande uppgifter:

Recensioner

Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Du kanske också är intresserad av: