Visa yhutbildningar.se som: Mobil

Specialistundersköterska barn och ungdom

YH Region Kronoberg
Sammanfattning
Yh-utbildning
Distans, Växjö
200 Yh-poäng (1 år)
Heltid, distans
Studiemedelsberättigad

Specialistundersköterska barn och ungdom

Specialisera dig som undersköterskaSpecialistundersköterska barn och ungdom
med inriktning mot barn och ungdomar

Du som arbetar som undersköterska och vill lära dig något nytt, kanske är det den här utbildningen som du söker? Om du tycker det är stimulerande att arbeta med barn och ungdomar, vill utvecklas i ditt arbete och specialisera dig som undersköterska kan du söka utbildningen.

Utbildningen kommer att förbereda dig på att:

 • möta och vårda svårt sjuka barn och ungdomar
 • möta och vårda nyfödda och för tidigt födda barn
 • möta och vårda funktionsnedsatta barn och ungdomar

Därutöver kommer utbildningen att öka din medvetenhet om kommunikationens betydelse, empatiskt bemötande, professionellt förhållningssätt och självinsikt i mötet med barnet och dess anhöriga.

Efter avslutad utbildning kan du arbeta på avdelningar som riktar sig mot sjukvård av barn och ungdomar, till exempel BB/förlossning och neonatalavdelningar.

Beställ mer information här!


Utbildningens upplägg

Studierna bedrivs på distans med obligatoriska träffar i Växjö. Träffarna sker ca två gånger/månad och pågår tre till fyra dagar. Upplägg och innehåll för dessa träffar utgör basen för kursens innehåll i form av ex. föreläsning, grupparbete, diskussioner, övningar samt muntliga, skriftliga eller praktiska examinationer. Övrig tid går till självstudier och handledning via gruppdiskussion/chatt. Praktikplats (LIA-plats) ordnas av YH Region Kronoberg och sker i möjligaste mån nära hemorten.

Kommunikation och handledning med utbildningsledaren sker en utbildningsportal som du kan nå hemifrån via webben. Här publiceras även information som rör utbildningen, till exempel schema, uppgifter, forum för reflektioner och loggbok. Eftersom utbildningen till stor del är webbaserad är det en förutsättning att du har goda kunskaper i datorhantering. Det är dock inget behörighetskrav. För dig som bor i närheten finns datorer att tillgå på skolan.

Särskilt pedagogiskt stöd

Om du är i behov av särskilt pedagogiskt stöd i din utbildning, kontakta YH Region Kronoberg.

Så ansöker du

Ansökan

Se YH Region Kronobergs webbsida för mer information.

Behörighetskrav

 • Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier
 • Vård- och omsorgsprogrammet (eller motsvarande vuxenutbildning) där följande kurser måste ingå med minst godkänt betyg (3, G eller E): Etik och människans livsvillkor, Hälsopedagogik, Medicin 1, Psykiatri 1, Psykologi 1, Specialpedagogik 1, Svenska 2 (altenativt Svenska som andraspråk 2) och Vård- och omsorgsarbete 1 och 2
 • Minst 1 års arbetslivserfarenhet på heltid som utbildad undersköterska inom vård och omsorg


Särskilt prov

Behöriga sökande kommer före antagning få göra ett särskilt prov. Provet består av språkliga färdigheter och ämneskunskaper som en undersköterska bör ha.

Komplettering av ansökan

Sista dag då du som sökande själv kan komplettera din ansökan är vid sista ansökningsdag.

Utbildningsplan

 • Introduktion och barnets fysiska och psykiska utveckling, 25p  
 • Barn- och ungdomssjukvård, 30p
 • Neonatologi, 30p
 • LIA - Omhändertagandet av det friska nyfödda barnet, 20p
 • Funktionsnedsättningar hos barn och ungdomar, 20p
 • LIA - Neonatalvård, 20p
 • Barn- och ungdomars livsvillkor, 25p
 • LIA - Barn- och ungdomssjukvård, 20p
 • Förbättringsarbete, 10p

Examen & Intyg

 • Yrkeshögskoleexamen
 • Diplom för godkänd yrkeshögskoleutbildning i lokalt certifierat Vård- och omsorgscollege

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel. 

Kostnader i samband med träffar i Växjö, såsom för resor och logi, står studenten för. Litteraturkostnader tillkommer. 

YH Region Kronoberg

Kunskapsutveckling Syd - Landstinget Kronoberg

YH Region Kronoberg

YH Region Kronobergs uppdrag är bland annat att vara utbildningsanordnare för Yrkeshögskoleutbildningar, en utbildningsform som gagnar den framtida kompetensförsörjningen inom vård och omsorg. YH Region Kronoberg har den pedagogiska professionen för att planera, lägga upp och till viss del genomföra utbildningar. Med...


Läs mer om YH Region Kronoberg och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

YH Region Kronoberg

JF Liedholms väg 17
352 57 Växjö

Recensioner

Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.