Visa yhutbildningar.se som: Mobil

Lönekonsult

KYH Malmö
Sammanfattning
Yh-utbildning
Malmö
Heltid
Studiemedelsberättigad
Svenska
Kommande starter
Malmö Sista ansökan
augusti 2019 
Du ansöker via vår hemsida kyh.se
HT-17 

Lönekonsult

Lönekonsult

Förändrad yrkesroll

Lönekonsult KYH MalmöLöneadministratören har utvecklats från mycket administrationsarbete med inslag av rådgivning till ett alltmer konsultativt arbetssätt. Den moderna löneprocessen i kombination med allt mer komplexa lagar och regler, self-service och ökad globalisering ställer ökade krav på löneyrket, vilket även tydliggör rollens mångsidighet. Den framtida lönekonsulten arbetar processinriktat och tar en nyckelroll i företagen, då lönesystemen innehåller viktig information om de flesta företags största resurs, de anställda.

Läs till lönekonsult vid KYH MalmöAuktorisation

Under april månad 2015 lanserades SALK, Svensk standard för Auktoriserade Lönekonsulter. SALK är den första standarden inom lön och en historisk milstolpe i SRFs arbete med att utveckla branschen via verktyg och rutiner som kvalitetssäkrar löneprocessen.

Den som har en yrkeshögskoleexamen inom lön uppfyller de teoretiska kunskapskrav som krävs för att nå auktorisation, vilket sedan efter tre års yrkeserfarenhet möjliggör ansökan om att bli Auktoriserad Lönekonsult. Elever från YH-utbildningar är eftertraktade på marknaden eftersom utbildningarna har en stark praktisk förankring vilket medför att de snabbt blir en resurs för företaget.

Företagen säger

"EY är ett av världens största revisionsföretag med nästan 200.000 anställda på kontor i nästan alla länder i världen. I Sverige är vi ca 2.000 medarbetare på drygt 150 kontor. EY tillhandahåller utöver revisionstjänster även kvalificerade redovisnings- och rådgivningstjänster och naturligtvis skatterådgivning. Löneadministration för våra kunders räkning ingår som en del i våra redovisningstjänster.

Vi ser en stadig ökning av efterfrågan för våra lönetjänster. Därför räknar vi med en kontinuerlig ökning av antalet anställda lönekonsulter och därmed en ökning av behovet av vidareutbildning för att skapa möjligheter till att leverera mera värdeskapande tjänster till våra kunder. EY beräknar att behöva rekrytera ca 20 st lönekonsulter i Skåne inom de fem kommande åren."

Rune Jansson EY

Lärande i arbete

I utbildningen ingår 15 veckor LIA - Lärande i arbete - på en arbetsplats med kvalificerade arbetsuppgifter. Under LIA-perioderna använder du och utvecklar dina kunskaper som medarbetare i lönebranschen. LIA:n förbereder dig för din fortsatta karriär och ger dig både kunskap, erfarenhet och branschkontakter. Mer än varannan studerande får anställning direkt på sin LIA-arbetsplats. 

Så ansöker du

Du kan vara behörig på flera sätt:

1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskilda förkunskapskrav

Minst E eller motsvarande gymnasiebetyg i Matematik 2, Företagsekonomi 2, Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2 samt Engelska 6, eller motsvarande kunskaper förvärvade genom annan utbildning och/eller yrkeserfarenhet.

Reell kompetens

Om du inte har ett fullständigt gymnasiebetyg eller om du saknar några av betygen ovan kan du få dina kunskaper bedömda genom så kallad validering. Om du bedöms ha kunskaper på tillräcklig nivå för att klara utbildningen är du behörig trots att du inte har alla betyg från gymnasiet. Om du saknar fullständigt gymnasiebetyg och vill du gå utbildningen ska du alltså söka som vanligt och ange att du vill ha dina kunskaper prövade mot reell kompetens. Mer information finner du på www.kyh.se .

KYH Malmö

KYH Malmö

KYH Malmö – Yrkeshögskolan mitt i centrum

Vill du gå en utbildning som leder till jobb? Vill du ha möjlighet att knyta värdefulla kontakter i branschen redan under studietiden? Då har du hittat helt rätt! På Östra Kanalgatan i Malmö finner du KYHs utbildningsverksamhet med närhet till...


Läs mer om KYH Malmö och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

KYH Malmö

Östra Kanalgatan 3
211 41 Malmö

Tel: 0768852132
Mobil 0768852132
www.kyh.se

Recensioner

Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.