Visa yhutbildningar.se som: Mobil

Agila arbetsmetoder & DevOps för utvecklare

Lernia Yrkeshögskola
Sammanfattning
Korta Yh-utbildningar
Malmö
8 veckor
Deltid
CSN-berättigad
Klassrum
Startdatum: 2020-09-21 - Malmö
Sista ansökan: 2020-08-16
agila-arbetsmetoder-devops

Agila arbetsmetoder & DevOps för utvecklare

Om utbildningen

Agila arbetsmetoder & DevOps för utvecklare Malmö är en distansutbildning. Det innebär att du kan studera var och när du vill, förutsatt att du kan medverka på plats vid de utbildningsdagar som ges i Malmö.

Eftersom utbildningen primärt vänder sig till redan yrkesverksamma som behöver uppgradera sin kompetens kommer upplägget av utbildningen att vara flexibelt Upplägget bygger på en kombination av bunden undervisning med 3-4 tillfällen där varje tillfälle är 1-2 dagar, samt ett antal utbildningstillfällen på distans.

Samtliga lektioner är lärarledda och vid de tillfällen utbildningen sker på distans läggs inspelningen tillsammans med allt material, uppgifter, övningar i Lernias lärportal så att alla studerande har tillgång till materialet när som helst. Flera av lektionerna kommer förläggas till senare delen av dagen, alternativt kväll.

Den traditionella mjukvaruutvecklingen har varit fokuserad kring programkoden. Men företagen börjar nu i allt större utsträckning tillämpa agila principer, som SCRUM. Agila metoder och DevOps har blivit den vedertagna standarden vilket självklart ställer nya krav på programvaruutvecklingen.

DevOps fungerar som en brygga mellan utvecklingsfunktioner (Development) och driftsfunktioner (Operations) och är alltså ett sätt att effektivisera övergången och minska tiden mellan utveckling och drift.

För att företagen ska kunna åta sig de uppdrag som finns måste fler yrkesverksamma skaffa sig rätt kompetens. Idag kan man se en lucka mellan utvecklarnas kompetens och den växande efterfrågan på agila arbetsmetoder.

För mer information om Agila arbetsmetoder & DevOps för utvecklare, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

För vem

För vem

Vilka förkunskaper behöver du ha?

Utbildningen är öppen för dig som har minst 3-års dokumenterad yrkeserfarenhet inom området.

Framtida yrkesroll

Efter utbildningen

Efter utbildningen kan du förklara de ekonomiska fördelarna med DevOps och Continuous Delivery. Du kan också utvärdera och upphandla DevOps-verktyg. Du kan på egen hand ta initiativ till och vara med och utforma ett agilt arbetssätt enligt principerna i utbildningen. Du har också lärt dig att känna igen viktiga framgångsfaktorer och vanliga fallgropar vid införandet av DevOps.

Lernia Yrkeshögskola

Lernia Yrkeshögskola


Vill du ha en utbildning med mycket praktik och som leder till jobb? Lernia Yrkeshögskola erbjuder kostnadsfria och studiemedelsberättigade YH-utbildningar inom följande områden: Vårdadministration Pedagogisk verksamhet IT  Teknik Fordon Apotek Vårdspecialiseringar Alla utbildningar är framtagna tillsammans med stora aktörer inom respektive...


Läs mer om Lernia Yrkeshögskola och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Agila arbetsmetoder & DevOps för utvecklare

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Lernia Yrkeshögskola

Fredsborgsgatan 24
117 43 Stockholm


Kursinnehåll

Utbildningen ger dig specialkunskaper om hur man arbetar med agila principer såsom SCRUM och DevOps. Du får fördjupade kunskaper om Continuous Integration (CI) och Continuous Deployment (CD). Du lär dig också vad som var skälet till att DevOps växte fram och hur nyckelbegrepp och principer inom DevOps tillämpas i praktiken.

Projektmodeller
- Projektfaser
- Kompetenser och projektroller - gruppdynamik och konflikthantering
- Arbeta agilt
- Feedback och problemlösning i grupp

- DevOps ledarskap

- Continuous Delivery

- Continuous Improvment

- Arkitektur & design

- Säkerhet, risk & Compliance

Beställ information

För att få mer information om utbildningen Agila arbetsmetoder & DevOps för utvecklare från Lernia Yrkeshögskola, fyll i följande uppgifter:

Recensioner

Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Du kanske också är intresserad av: