YH-utbildning

Lärarassistent med specialisering inom inkludering

Lernia Yrkeshögskola, i Örebro (+1 orter)
Längd
1,5 år
Utbildningstakt
Heltid
Studiestöd
CSN-berättigad
Längd
1,5 år
Utbildningstakt
Heltid
Studiestöd
CSN-berättigad
Få mer information om utbildningen 👍

Lärarassistent med specialisering inom inkludering

Är du intresserad av ett arbete där du samarbetar med och stöttar lärare i deras vardag? 

Tycker du om att arbeta med svenska språket, administration och med människor i behov av stöd? Då är vår utbildning till Lärarassistent med specialisering inom inkludering något för dig!

Om utbildningen

En lärarassistent är ett stöd både i och utanför klassrummet och innehar kompetenser för att både arbeta som ett administrativt stöd i skolan men även som ett stöd för läraren i och utanför klassrummet.

Under utbildningen till lärarassistent kommer du att få kunskaper om det svenska skolsystemet och svenska skolans uppdrag. Stora delar av utbildningen handlar om det svenska språket och om hur du som lärarassistent kan stötta andraspråksinlärning för en funktionell behärskning av språket.

Som lärarassistent kommer du att jobba mycket digitalt och fungera som en länk mellan en organisations IT-avdelning och dess dagliga verksamhet. Du kommer i det dagliga arbetet verka för ”ett lärande i ett digitalt landskap”.

Kursen Inkludering i skolan behandlar stödjande av barn och ungdomar i deras integrationsprocess. Du kommer även att kunna stötta och hjälpa lärare i deras vardagliga arbete med t ex elever som kanske har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och behov av språkstöd på olika sätt. För att du skall kunna verka i din roll innehåller utbildningen ett stort mått av pedagogiska modeller och verktyg som används i dagens skola.

För att trivas i rollen som lärarassistent med specialisering inom inkludering bör du tycka om att arbeta med det svenska språket. Att arbeta med människor i behov av stöd är något du trivs med och vill göra. Du tycker också att administration och administrativa sysslor är roligt.

Distansstudier med obligatoriska träffar

Utbildningen sker på distans och du deltar i den löpande undervisningen online. Undervisningen består av schemalagda webbinarier cirka 2 - 3 gånger i veckan och däremellan förväntas du arbeta med hemuppgifter enskilt och/eller i grupp. Alla uppgifter och allt studiematerial, så som planeringar, schema osv, finns i Lernias lärportal där du även kan chatta med dina studiekamrater och lärarna i de olika kurserna.

Det är 6 obligatoriska träffar i Örebro under hela utbildningen. På platsträffarna sker tentamen, föreläsningar, diskussioner och praktiska övningar.

Under dina LIA-perioder (Lärande i arbete) är du på en arbetsplats och följer deras arbetstider.

För mer information om Lärarassistent med specialisering inom inkludering, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Behörighet och Ansökan

För att söka utbildningen krävs att du uppfyller alla krav nedan:

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier

Du uppfyller kraven för grundläggande behörighet om du:

  • Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning eller,
  • Har en svensk utbildning som motsvarar kraven i en gymnasieexamen eller kommunal vuxenutbildning

Godkända betyg i följande kurser:

Lägst betyg E (3 eller G) i följande gymnasiekurser eller motsvarande:

  • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2 (100p) eller annan likvärdig kunskap

Saknar du behörighet? 

Saknar du någon utbildning, betyg eller något annat som gör att du inte uppfyller alla kraven på behörighet? Ingen fara, det finns ett annat sätt att bli antagen till en yh-utbildning. Nämligen via det som kallas reell kompetens.

Innehåll

Vi har ett antal olika kurser i utbildningen. Nedan hittar du mer information om vad som ingår mer specifikt i dem och vilka delmoment som kan ingå.

Introduktion i svenska som andra språk

I kursen förväntas de studerande få grundläggande kunskaper om ämnet svenska som andraspråk. Styrdokument, organisation samt undervisningens innehåll i olika skolformer undersöks. Nyanländas skolsituation och faktorer som kan påverka denna diskuteras. De studerande ökar sin kunskap om andraspråkstalares olika språkmiljöer. Språkets sociala dimension och betydelse för den enskildas identitet, utveckling och kunskapsinhämtning lyfts fram. 

Skolans styrdokument, lagstiftning och organisation

Kursens innehåll gör att den studerande lär sig presentera skolans verksamhet, organisation, värdegrund och relevanta förordningar.

Kursen behandlar och ger fördjupad förståelse för skolans verksamhet och dess demokratiska grund. Kursen ger den studerande verktyg att se samband mellan skolans verksamhet och relevanta styrdokument, så att den studerande kan reflektera analytiskt utifrån centrala begrepp såsom jämställdhet och mänskliga rättigheter.

Pedagogik

Kursen ger en översikt över det svenska skolsystemet, värderingar och värdegrund, skolans uppdrag och olika teorier om lärande och utveckling. Kursen behandlar också skolans pedagogiska uppdrag och valda delar av skollagen och läroplaner.

Andraspråksinlärning och lärande

Kursen behandlar olika teorier och modeller för andraspråksinlärning hos barn och vuxna. Den behandlar även olika teorier och modeller för hur inlärningen kan se ut hos nyanlända och mer avancerade inlärare. Interaktionens betydelse för lärandeprocessen poängteras och de studerande skaffar kunskap om modeller för andraspråksundervisning.

Inlärningssvårigheter och funktionsnedsättningar

Kursens syfte är att skapa kunskap om, och förståelse för, elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Syftet är också att skapa kunskap om vilka utmaningar dessa personer står inför både individuellt och i grupp.

Inkludering i skolan

Kursen behandlar teorier, processer och modeller som är relevanta för stödjande av elever i deras integrationsprocess. Kursen belyser likheter och skillnader mellan kulturer för att främja interkulturalitet och motverka ett etnocentriskt förhållningssätt.

Kommunikation och digitala verktyg samt system

I kursen presenteras relevanta teorier och verktyg för god kommunikation med en grupp eller enskilda elever/föräldrar.

Kursen behandlar också grunderna för möjliggörande av ”ett lärande i ett digitalt landskap” vilket är en förutsättning för skolverkets vision 2022. Att ”alla barn och elever har utvecklat adekvat digital kompetens” vilket ingår i nationella strategier för skolans digitalisering.

Språk och fornetik

Svenskans struktur studeras med fokus på syntax. De studerande övar på att analysera olika inlärares skriftliga produktion, där de didaktiska konsekvenserna fokuseras. Kursen behandlar även svenskans ljudsystem, uttal och ljudegenskaper (prosodi).

Specialpedagogiska metoder och stöd

Kursen i specialpedagogik ger olika verktyg för att upptäcka möjligheter och hinder hos barn, ungdomar och vuxna. De studerande lär sig att genomföra mindre pedagogiska utredningar och kartläggningar och analysera individers svårigheter. Kursen går också igenom vilka hjälpmedel som finns på marknaden, exempelvis talsyntes och andra verktyg som kan underlätta vid dyslexi.

Kursen går igenom olika vedertagna metoder och verktyg för inkludering.

LIA

LIA (lärande i arbete) utförs på en arbetsplats under 7 veckor. Ett särskilt fokus läggs på att utveckla den studerandes förmåga att planera för schemabrytande aktiviteter. Även att planera det dagliga arbetet på ett effektivt och flexibelt sätt. Fokus läggs på den studerandes förmåga att förutse och förebygga risksituationer och att följa upp med relevanta åtgärder.

Examensarbete

Examensarbetet går ut på att genomföra en fördjupad vetenskaplig studie inom yrkesområdet. Målet är att den studerande ska kunna genomföra examensarbete och oppositioner utifrån datainsamling, databearbetning, analys av data. Målet är också att den studerande ska kunna dra slutsatser och vara källkritisk.

Efter avslutad utbildning får du ett examensbevis för yrkeshögskoleexamen som Lärarassistent med specialisering inom integration.

Examen & Intyg

Efter utbildningen

Du kan jobba som lärarassistent, studiehandledare eller språkledare

Efter utbildningen kan du jobba som

  • lärarassistent
  • pedagogassistent
  • administrativ lärarassistent
  • studiehandledare
  • språkledare

Du får viktiga kunskaper om elevhälsa, admistration och språkets betydelse

Du har kunskaper om skolans organisation i form av huvudmannaskap, elevhälsoteam, administration och hur dessa är reglerande.
Du har fått insikter om språkets betydelse för identitet och framgång. Även insikter om olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, bakomliggande faktorer och hur man kan anpassa läromiljön för att göra den tillgänglig.

Under utbildningen har du också fått prova på olika skoladministrativa produkter, program och appar samt lärt dig mer om sociala nätverksteorier och digital media.

Vad kan man tjäna i lön som lärarassistent?

Vad du tjänar i lön som lärarassistent beror på flera saker. Det beror bland annat på var du bor, vad du jobbat med tidigare och hur gammal du är. Enligt SCB tjänar en lärarassistent ungefär 25 000 kr i lön.

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Lärarassistent med specialisering inom inkludering

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt


reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
Lernia Yrkeshögskola
Fredsborgsgatan 24
117 43 Stockholm

Vill du ha en utbildning med mycket praktik och som leder till jobb? Lernia Yrkeshögskola erbjuder kostnadsfria och studiemedelsberättigade YH-utbildningar inom följande områden: Vårdadministration Pedagogisk verksamhet IT  Teknik, Industri & Tillverkning  Vårdspecialiseringar Alla utbildningar är framtagna tillsammans med stora aktörer inom...

Läs mer om Lernia Yrkeshögskola och visa alla utbildningar.

Highlights