Visa yhutbildningar.se som: Mobil

Medicinsk sekreterare

Lernia Yrkeshögskola
Sammanfattning
YH-utbildning
Distans, Luleå, Östersund
2 år
Distans med träffar
Startdatum: augusti 2022 - Distans

Videoreportage

Medicinsk sekreterare

Arbetsuppgifterna för en medicinsk sekreterare är många och varierande.

Är du intresserad av att arbeta med administration och dokumentation inom hälso- och sjukvården? Gillar du att dokumentera och delta i förändringsprocesser så kan yrket medicinsk sekreterare passa dig. Vår utbildning till medicinsk sekreterare kan ta dig dit.

Om utbildningen

Utbildningen till medicinsk sekreterare passar bra för dig som gillar samarbete och skriftligt och muntlig kommunikation. Du jobbar med områden inom medicinsk dokumentation, statistik, diagnosklassificering, ekonomi, informatik och projektledning.

Framtidsutsikter som medicinsk sekreterare

Tillgången på utbildade medicinska sekreterare förväntas inte vara tillräcklig för att möta efterfrågan. Det är för få som utbildat sig under de senaste åren. Detta innebär att möjligheterna till arbete är mycket goda för medicinska sekreterare och vårdadministratörer.

Distansstudier med obligatoriska träffar

Utbildningen sker på distans med 8 obligatoriska träffar i Östersund respektive Luleå. När vi har obligatoriska träffar är det viktigt att du som studerande aktivt deltar. Resa, eventuellt boende och andra omkostnader med platsträffarna bekostas av den studerande.

Distansupplägget kräver att du har en dator och internet. För tentor och inlämningsuppgifter/redovisningar krävs också att du har en webbkamera.

LIA (Lärande i Arbete)

LIA-platser erbjuds i region Norrbotten och Jämtland.

Utbildningsområden för medicinsk sekreterare

Under utbildningen till medicinsk sekreterare kommer vi att titta närmare på lagar och författningar som styr vården, anatomi, medicinsk terminologi, vårddokumentation och grundläggande diagnosklassificering. Du kommer också få lära dig att leda projekt, kommunicera muntligt och skriftligt, förstå hur en verksamhet fungerar samt studera hur hälso- och sjukvårdsorganisationen styrs.

För mer information om Medicinsk sekreterare, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Behörighet och Ansökan

För att söka utbildningen krävs att du uppfyller alla krav nedan:

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier

Du uppfyller kraven för grundläggande behörighet om du:

  • Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning eller,
  • Har en svensk utbildning som motsvarar kraven i en gymnasieexamen eller kommunal vuxenutbildning

Godkända betyg i följande kurser från gymnasieskolan

Lägst betyg E (3 eller G) eller motsvarande kunskaper i:

  • Svenska eller Svenska som andraspråk 2
  • Engelska 6
  • Dokumenterad datorkunskap*

Dokumenterad datorkunskap

Dokumenterade datorkunskap kan vara till exempel en gymnasieexamen eller yrkesexamen sedan 2011 eller följande gymnasiekurser: Information och kommunikation 1 (Information och layout A) eller Datorkunskap (äldre gymnasiekurs). Du kan även bli beviljad behörighet om du har ett intyg från din arbetsgivare som bekräftar att du har arbetat med datorn till vardags.

Innehåll

Kurser

Vi har ett antal olika kurser i utbildningen. Nedan hittar du mer information om vad som ingår mer specifikt, samt om det finns olika delmoment i kursen.

Anatomi och fysiologi med sjukdomslära

Syftet med kursen är att du ska få verktyg för att förstå arbetet i vården. Du får en bra grund för att utföra en säker dokumentation och lär dig att kritiskt granska olika patientrelaterade arbetsuppgifter.

Arbetsmiljö

I den här kursen får du en inblick i miljöarbete och den lagstiftning som gäller för den fysiska och psykosociala arbetsmiljön. Vi tittar på hur man hanterar och förstår arbetsmiljön inom vården utifrån olika perspektiv.

Ekonomi och statistik

I den här kursen är syftet att ge god insikt om ekonomiprocessen inom offentlig och privat sektor. Målet med kursen är att du ska förstå sjukvårdens finansiering, ekonomiska modeller och begrepp. Ett annat mål är att du ska få verktygen du behöver för att ta fram, bearbeta och presentera statistik på arbetsplatsen.

Engelska med medicinsk inriktning

Du får verktyg för att kunna kommunicera med patienter och andra på engelska, både muntligt och skriftligt. Målet med kursen är att kunna skriva engelska dokument på ett korrekt sätt och enligt skrivregler. Du ska även kunna tala engelska med gott språk i olika arbetssituationer.

Examensarbete

Examensarbetet hjälper dig att få en förståelse för hur man kan planera och genomföra projekt med hjälp av olika metoder.

IT som administrativt redskap

Lär dig använda och hantera olika IT-system och IT-program på bästa sätt, samtidigt som du får ett säkerhetstänk kring dessa.

Här är syftet att du ska bli lära dig ett flertal olika programvaror som kan vara relevant för dig i yrket. Vi går igenom de vanligast förekommande programmen för ordbehandling och layout, kalkyl, databas och presentation samt datorns uppbyggnad och personlig ergonomi. 

Kommunikation, bemötande och arbetspsykologi

Bli en ansvarstagande medarbetare utifrån etik, värderingar, bemötande och kommunikation. Kursens huvudsakliga innehåll tar upp verbal och icke verbal kommunikation, den så kallade kommunikationsprocessen. I kursen läggs fokus på individens beteende, hur grupprocesser fungerar och gruppsykologi. Vi tar upp om värderingar, skillnader i individers sätt att fungera i arbetslivet och hur du kan identifiera och hantera arbetslivsrelaterade problem.

LIA 1

LIA står för lärande i arbete och syftet med praktiken är att du ska få insikt i och förståelse för yrkesrollens vanligaste arbetsuppgifter. Du får en inblick i hur en arbetsplats i hälso- och sjukvården fungerar och utvecklar din förmåga till gott samarbete och bra bemötande.

LIA 2

I LIA, lärande i arbete, 2 får du en fördjupad kunskap om yrkets olika arbetsuppgifter och du får vidareutveckla de kunskaper du fick från LIA1.

LIA 3

I lärande i arbete, LIA, 3 får du fördjupade och specialiserade kunskaper för det yrke du valt. 

Medicinsk dokumentation och terminologi

Du får olika verktyg för god och säker medicinsk dokumentation både vad gäller språk och utförande samtidigt som du lär dig mer om administration i vården. Vi tar upp språkregler på svenska och i medicinsk terminologi samt hur du självständigt kan använda dessa i arbetet. 

Hälso- och sjukvårdens lagstiftning, organisation och verksamhetsutveckling

Syftet med kursen är att få kunskaper om hälso- och sjukvårdens lagar, författningar och regler som är relevanta för yrkesrollen samt att få en god inblick i sjukvårdens organisation och kvalitetsarbete.

Du kommer att få en förståelse för hur beslut fattas och verkställs i den offentliga sektorn samt en inblick i kvalitetsutveckling och kvalitetsuppföljning i ett ständigt förbättringsarbete.

Examen & Intyg

Efter utbildningen

Efter examen kan du arbeta som medicinsk sekreterare, vårdadministratör, läkarsekreterare eller liknande inom  offentlig sektor, privat sjukvård, forskningscentra och läkemedelsföretag. Du kommer kunna utföra säker medicinsk dokumentation, vara ett kvalificerat administrativt stöd inom hälso- och sjukvården och medverka i framtida kvalitets- och utvecklingsarbete. Arbetsuppgifterna är många och varierande vilket innebär en spännande yrkesroll.

Lernia Yrkeshögskola

Lernia Yrkeshögskola

Vill du ha en utbildning med mycket praktik och som leder till jobb? Lernia Yrkeshögskola erbjuder kostnadsfria och studiemedelsberättigade YH-utbildningar inom följande områden: Vårdadministration Pedagogisk verksamhet IT  Teknik, Industri & Tillverkning  Apotek Vårdspecialiseringar Alla utbildningar är framtagna tillsammans med stora aktörer...


Läs mer om Lernia Yrkeshögskola och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Medicinsk sekreterare

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Lernia Yrkeshögskola

Fredsborgsgatan 24
117 43 Stockholm


Beställ information

För att få mer information om utbildningen Medicinsk sekreterare från Lernia Yrkeshögskola, fyll i följande uppgifter:

Recensioner

Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.