Systemutvecklare i Java och JavaScript

Lernia Yrkeshögskola
Sammanfattning
YH-utbildning
Distans
2 år
Heltid
CSN-berättigad
Distans
Startdatum: augusti 2023 - Distans

Videoreportage

Systemutvecklare i Java och JavaScript

Är du sugen på att utveckla dig till IT-branschens framtida medarbetare?

Vill du ha förståelse för hur systemutvecklingsbranschen ser ut, vilka trender som finns och vilken möjlig utveckling de största utvecklingsspråken och -miljöerna på marknaden har idag?

Om utbildningen

Det råder en brist nu och framöver på systemutvecklare och verksamheter som är inne i en digitaliseringsprocess föredrar utvecklare på plats istället för outsourcat. Pressen att komma ut med nya digitala tjänster snabbt gör att färre planerar att outsourca IT. Det går helt enkelt snabbare om man har sin IT insourcad som i sin tur gynnar ett agilt arbetssätt och devops. Webbutveckling är ett av de största områdena inom mjukvaru- och systemutveckling och det finns ett stort behov inom denna del av branschen i synnerhet i den pågående digitalisering av tjänster i både näringslivet och offentlig sektor. Att lära sig Java och JavaScript kommer ge dig stora yrkesfördelar.

Utbildningen syftar till att ge specialistkunskaper inom detta viktiga område och har en tydlig koppling till arbetslivet, bland annat genom att delar av utbildningen sker ute på en arbetsplats. 

Utbildningen genomförs på distans

Utbildningen pågår under ca 2 år genomförs helt på distans. I den mån det är möjligt försöker vi bistå med att ni kan ta del av inspelat material då detta kan ses flera gånger, både i kunskapsgenererande och repeterande syfte, samt möjliggör att du kan läsa oberoende av tid och rum, vilket ökar möjligheten att tillgodogöra sig utbildningen på det sätt som fungerar bäst för dig.

Utbildningen utgår från Lernias lärportal där kursen finns i digital form med exempelvis: övningsuppgifter, självrättande övningsprov, utbildningsmaterial, inspelade föreläsningar länkar m.m. Via Lärportalen har du möjlighet att kontakta andra studerande i kursen för att diskutera frågor och samarbeta för att lösa uppgifter, kontakta lärare för frågor samt lämna in uppgifter för rättning och bedömning. Under utbildningens gång arbetar vi med blandade lärformer genom självstudiematerial i kombination med klassisk lärarledd undervisning, grupparbeten med cases och individuell handledning.

Vid varje kursstart presenteras kursens kunskapsmål, centrala innehåll och bedömningsuppgifter, schema och vilka resurser som finns för att nå önskat mål i förhållande till bedömningsuppgifterna. I utbildningen kommer du bland annat få lära dig om Java och JavaScript.

Undervisningen sker på svenska, men fackspråket i litteratur översätts dock inte från engelska i löpande tal och skrift. Nästan all litteratur och allt material för utbildningen är på engelska.

Praktik- och samarbetsorganisationer

Utbildningen genomförs i samverkan med Sogeti, Atea, B3 Consulting Group, Ants, Centric, Ohmy, Wise IT, Academic Work, Luleå Science Park, Tullverket, Cygni, Ghost Competence, Arctic group, Avantime och Tromb AB.

För mer information om Systemutvecklare i Java och JavaScript, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Behörighet och Ansökan

För att söka utbildningen krävs att du uppfyller alla krav nedan:

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier
Du uppfyller kraven för grundläggande behörighet om du:

 • Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning eller,
 • Har en svensk utbildning som motsvarar kraven i en gymnasieexamen eller kommunal vuxenutbildning

Godkända betyg i följande kurser:
Lägst betyg E (3 eller G) i följande gymnasiekurser eller motsvarande:

 • Engelska 6
 • Programmering 1

Saknar du behörighet?

Saknar du någon utbildning, betyg eller något annat som gör att du inte uppfyller alla kraven på behörighet? Ingen fara, det finns ett annat sätt att bli antagen till en yh-utbildning. Nämligen via det som kallas reell kompetens.

Läs mer om ansökan via reell kompetens på vår hemsida!

Innehåll

Kurser

Vi har ett antal olika kurser i utbildningen. Nedan hittar du mer information om vad som ingår mer specifikt i dem och vilka delmoment som ingår.

Arbetsmetodik och agila projektmetoder

I den här kursen lär du dig att strukturera ditt eget arbete kring utveckling samt att fungera ihop med andra i ett team på en mer teknisk nivå. Du lär dig om versionshantering, backup, utvecklingsmiljöer, servermiljöer, lansering och deploy. Du lär dig också att jobba enligt Agila metoder med fokus på Scrum samt att fungera som medlem i ett projektteam med allt vad det innebär samt att ge praktisk tillämpning av de metoder som används i branschen av team som bygger webbapplikationer.  

Utöver det lär du dig också om Extreme Programming (XP) och Kanban och övergripande om icke-Agila metoder, t ex vattenfallsmetoden.  

Avancerad webbutveckling - Javascript backend

I den här kursen får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper inom JavaScript genom programmering i Backend enligt senaste ECMA-standard med fokus på Node.js, Docker och Kubernetes samt hur servermiljön både sköts och sätts upp på ett bra sätt. Du lär dig om andra vanliga programmeringsspråk som används på webbserver och om molntjänster såsom AWS, Azure och GCP.

Avancerad webbutveckling - Javascript fullstack

I den här kursen får du möjlighet att fördjupa dig inom utveckling med JavaScript. Detta sker framförallt genom att du lär dig mer om de stora ramverken som till exempel Angular och React. Du lär dig kompletterande programmeringsspråk som Typescript och omfattar programmering både i Frontend och Backend, dvs FullStack, med fokus på användardriven design och responsiva applikationer. Du lär dig också att programmera och utföra automatiserad testning av webbapplikationer i fullstack med användning av moderna metoder och ramverk.

Backendutveckling och systemintegration, Java

Det är i den här kursen som du verkligen lär dig att omsätta dina kunskaper och färdigheter inom systemutveckling i backendprojekt och kring systemintegration. Du lär dig mer om Backendutveckling och integration av system i backend, att bygga enhetstester (unit testing), API-utveckling, REST, Databaser, Säkerhet i backendsystem och Implementation av befintliga API:er.

Examensarbete

Den här kursen avslutar utbildningen och summerar dina kunskaper, färdigheter och kompetenser från alla utbildningens kurser och sätter dem på prov i ett skarpt och mer omfattande projekt. Du lär dig att tillämpa samtliga kursmoment i ett utvecklingsarbete i ett team. I kursen testas dina samlade kunskaper och färdigheter från hela utbildningen och du får möjlighet att omsätta dem i ett skarpt projekt som lanseras när kursen avslutas. Du lär dig mer om att tillämpa agila metoder, att fungera som projektmedlem i ett projekt inom systemutveckling som drivs med agila metoder och att planera och identifiera resurser och styra det egna arbetet med systemutveckling från förberedelse till leverans. 

Interaktionsdesign och användbarhet

I den här kursen lär du dig hur du ska tänka användarcentrerat när ett system utvecklas. Under kursen får du möjlighet att göra enklare användningstester och att utifrån dessa dra slutsatser och göra anpassning av interaktionen i systemet. Du lär dig också om riktlinjerna i Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). Utöver det lär du dig att utveckla användarvänliga grafiska gränssnitt i moderna webbapplikationer genom att fokusera på responsiva applikationer och användarupplevelsen (user experience) vid utvecklingsarbete.

Introduktion till webbutveckling

I den här kursen får du en introduktion till webbutveckling genom datorkommunikation, protokoll, enhetstester och grundläggande arkitekturer samt inom grundläggande programmering och utveckling med HTML, CSS och JavaScript.

Du får en historisk överblick och får kunskap om olika möjliga angreppssätt för applikationsutveckling. Du lär dig om systematiskt säkerhetsarbete vid webbutveckling; hotlandskap, hotaktörer och påverkansoperationer samt hur man med programmering kan motverka detta.

LIA (Lärande i arbete)

Under din LIA får du möjlighet att omsätta dina teoretiska kunskaper praktiskt på ett företag där du är tänkt att fungera som en junior utvecklare och delta i skarpa projekt ihop med kollegor som kan ge feedback och stöd. Du får en fördjupad insyn och förståelse för yrkesrollen som ska leda till professionell utveckling. Under LIA:n övar du dig på att lösa sammansatta problem och kommunicera dessa med internationellt korrekt terminologi.

Systemarkitektur

I den här kursen lär du dig att arbeta med arkitekturen för ett system. Du lär dig att arbeta med systemdesign Tekniker kring systemdesign (OOAD, UML, DFD) Webbarkitektur och arkitekturer för backend så som REST, SOAP med mera Mål som den studerande ska ha uppnått efter avslutad kurs Kunskaper om generellt om systemdesign OOAD UML DFD webbarkitektur och arkitekturer för backend.

Systemutveckling, Java

I den här kursen lär du dig om modern systemutveckling så att du får förståelse för hur systemutvecklingsbranschen fungerar och vad en systemutvecklare gör, de största utvecklingsspråken/-miljöerna på marknaden i teorin och skillnaden mellan dessa, att utveckla med Java i Java-plattformen på ett bra sätt samt att sätta upp de utvecklingsverktyg som behövs för att utveckla i Java inklusive enhetstester. Du lär dig också om JavaEE och JSR:er, specifikationer för storskaliga företagsapplikationer och de vanligast förekommande applikationsservrarna de utvecklingsverktyg som används inom utveckling med Java arbeta i färdiga ramverk och arkitektur inom JavaScript till exempel React och Angular att utveckla i Java och Java-plattformen med betoning på backendutveckling.

Webbutveckling – HTML & CSS

I den här kursen lär du dig att skriva modern, väl strukturerad och hållbar HTML och CSS/LESS/SASS/PWA. Du lär dig om enhetstest, semantik, tillgänglighet, sökmotoroptimering (SEO), responsiv design och webbläsarstöd. Du lär dig att arbeta med moderna verktyg för utveckling av ett webbaserat användargränssnitt. Du lär dig också om inkapsling/separation of concerns (struktur, utseende, beteende) av kod. Utöver det lär du dig om hur grafiska gränssnitt för användarinteraktion skapas med modern webbteknik.

Webbutveckling – Javascript

I den här kursen lär du dig om JavaScript. Du får möjlighet att tillämpa objektorientering, eventhantering och DOM-manipulation i JavaScript. Du kommer också att få en orientering i och utökad förståelse för användning av JavaScriptramverk. I kursen betonas ett agilt perspektiv på utvecklingsarbete med Devops och användarvänlighet som styrande parametrar. Slutligen lär du dig hur JavaScript används som programmeringsspråk i moderna webbapplikationer samt hur utvecklare arbetar användarvänligt, effektivt och kvalitetsmedvetet i branschen med.

Examen & Intyg

Efter utbildningen

Efter utbildningen har du specialiserade kunskaper om arbetsmetoder för utveckling i team och kvalitetskriterier för programmeringsprojekt, om Agila metoder med fokus på devops versionshantering backup utvecklingsmiljöer lansering och deploy. Du har lärt dig om API:er, fullstack och REST, arbete med databaser (enhetstester, modellering, optimering, säkerhet, lastbalansering samt SQL), om säkerhet inom backend-system och systemdesign. Du kan OOAD, UML, DFD, webbarkitektur och arkitekturer för backend samt vet vilken roll databaser, molntjänster och API:er har i en webbapplikation.

Yrkesroller

 • Systemutvecklare i Java och JavaScript
 • IT-utvecklare
 • Javautvecklare
 • Mjukvaruutvecklare
 • Systemutvecklare
 • Webbprogrammerare
 • Webbutvecklare

Lernia Yrkeshögskola

Vill du ha en utbildning med mycket praktik och som leder till jobb? Lernia Yrkeshögskola erbjuder kostnadsfria och studiemedelsberättigade YH-utbildningar inom följande områden: Vårdadministration Pedagogisk verksamhet IT  Teknik, Industri & Tillverkning  Vårdspecialiseringar Alla utbildningar är framtagna tillsammans med stora aktörer inom...


Läs mer om Lernia Yrkeshögskola och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Systemutvecklare i Java och JavaScript

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Lernia Yrkeshögskola

Fredsborgsgatan 24
117 43 Stockholm


Beställ information

För att få mer information om utbildningen Systemutvecklare i Java och JavaScript från Lernia Yrkeshögskola, fyll i följande uppgifter:

Recensioner

Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.