Visa yhutbildningar.se som: Mobil

Learning Designer – e-learningspecialist

Medieinstitutet
Sammanfattning
Yh-utbildning
Stockholm
2 år
Heltid
CSN-berättigad

Learning Designer – e-learningspecialist

Utbildningen startar inte hösten 2019

Bli Learning Designer inom digitala medier!

Företags behov av personer med kompetens att utbilda med digital teknik är stort och utbildningsbranschen är en av de snabbast växande tjänstesektorerna i Sverige idag. De olika utbildningsredskap som används i digitalt lärande utgör den mix som kallas för Blended Learning. På utbildningen Learning Designer e-learningspecialist kommer du utbildas för att arbeta som framtidens producent. Grundfokus ligger på att lära ut hur du planerar, utvecklar och genomför flexibla utbildningar via digitala kanaler.

I utbildningen Learning Designer / E-learningspecialist, lär du dig så kallad "Blended Learning". I Blended Learning kombineras datorprogram, digitala verktyg med seminarier ”in real life”. Du kommer att producera manus, spel och simulationer för vuxnas lärande och kompetensutveckling, kanske projektleder du produktionen av ett interaktivt rollspel där deltagarna gemensamt löser vissa kunskapsproblem i en virtuell miljö.

Idag finns Blended Learning inom såväl arbetslivet som i skolvärlden. Teknikutvecklingen har gått rasande fort och idag kommunicerar, utbildar och mäter man kompetens genom digitala lärplattformar. Nu behövs experter som vet hur man planerar, utvecklar, producerar och genomför dessa utbildningsformer! Vill du bli en av dem?

Tätt samarbete med branschen

I Medieinstitutets utbildning "Learning Designer e-learningspecialist" lär du dig att arbeta kreativt. Utbildningen bygger på ett tätt samarbete med branschen och kommer att innehålla projekt med ”riktiga kunder” för att ge dina teoretiska kunskaper verklighetsförankring samt ge dig nyttiga branschkontakter. Redan när du diplomeras från utbildningen så kommer du att vara en del av branschen!

Utbildningen har en Ledningsgrupp som kommer direkt från arbetslivet vilket innebär att utbildningen lär dig det som yrkeslivet sedan kräver. I ledningsgruppen finns bland andra representanter från: Xtractor AB, SAUF (Sveriges Auktoriserade Utbildningsföretag AB), Stockholms universitet, Unionen, Vascaia utveckling AB, Axfood, Prevent miljö, Swedbank och UR (Utbildningsradion).

För mer information om Learning Designer – e-learningspecialist, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Ansökan och behörighet

OBS! Utbildningen startar inte hösten 2019

För att du ska vara behörig till denna utbildning krävs att du har:

1. Grundläggande behörighet: 

 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom
  kommunal vuxenutbildning (lägst betyget Godkänt i minst 2250 gymnasiepoäng),
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven
  enligt punkt 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är
  behörig till motsvarande utbildning, eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet
  eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar
  att tillgodogöra sig utbildningen.

2. Särskild behörighet

 • Engelska B/6, eller dokumenterat motsvarande kunskaper
 • Svenska B/2, eller dokumenterat motsvarande kunskaper.
 • Matematik A/1, eller dokumenterat motsvarande kunskaper.
 • 2 års arbetslivserfarenhet på heltid eller 1 års yrkesrelaterad erfarenhet.


  Arbetslivserfarenhet kan vara kortare perioder på flera arbetsplatser och behöver inte vara inom aktuell bransch – men den totala tiden ska uppgå till minst två år. Deltidsarbete räknas om till heltid, t ex 2 års 50% deltidsarbete motsvarar 1 års heltidsarbete

  Den yrkesrelaterade erfarenheten ska vara från samma bransch eller arbetsuppgifter relaterade till yrkesrollen. Den yrkesrelaterade erfarenheten ska bestå av arbete som gett kunskaper inom media, pedagogik, projektledning, manusskrivning eller likartade funktioner inom andra områden.

3. Vi kräver även ett arbetsprov
Ge två exempel på hur man kan använda digitala medier i pedagogiska sammanhang och beskriv för- och nackdelar. Omfång ca två A4 sidor.

Reell kompetens och fri kvot

- Om du saknar en viss del av behörigheten men anser att du har motsvarande kunskap genom t ex arbetslivserfarenhet eller utlandsvistelse, kan vi granska din reella kompetens för att se om vi kan validera dina kunskaper mot behörighetskraven.

- Om du saknar viss del av behörigheten, men det ändå finns omständigheter som gör att vi anser att du har goda förutsättningar att klara utbildningen och senare kunna verka inom yrkesområdet, kan du antas via fri kvot. Det finns ett begränsat antal platser som kan vikas åt fri kvot-ansökningar.

Examen, diplom m.m.

Efter avklarade studier kommer du att få en yrkeshögskoleexamen.

En yrkeshögskoleexamen innebär minst 1 års heltidsstudier (200 YH-poäng) och en kvalificerad yrkeshögskoleexamen innebär minst 2 års heltidsstudier (400 YH-poäng).

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri och studiemedelsberättigad.

Kostnader för eventuell  kurslitteratur tillkommer. 

Vi tillhandahåller teknik, men rekommenderar antagna att köpa en egen dator för att kunna arbeta flexibelt och hemma och med egna projekt. 


LIA/Praktik

Inom yrkeshögskolan varvas teori med praktik. Det innebär bland annat att cirka en tredjedel av utbildningen sker ute på en arbetsplats. Lärande i arbete (LIA) heter den delen och innebär helt enkelt att kursen sker på en arbetsplats med en handledare från arbetslivet. 

Medieinstitutet

Medieinstitutet

Medieinstitutet är det självklara valet för dig som är intresserad av digital strategi, webb, IT, kommunikation och marknadsföring. I över fjorton år har tusentals studenter tagit examen hos oss och påbörjat en kometkarriär inom sitt intresseområde. Våra lärare och föreläsare...


Läs mer om Medieinstitutet och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Learning Designer – e-learningspecialist

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Kontaktuppgifter till Medieinstitutet

Medieinstitutet

Tulegatan 41
113 53 Stockholm

Beställ information

För att få mer information om Learning Designer – e-learningspecialist via mejl, fyll i följande uppgifter:

Recensioner

Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.